17.08.2018 - 25.08.2018

Dolnośląskie Warsztaty Szkła Artystycznego. Eksperyment

Miejscowość Wydarzenia: Szklarska Poręba

Zasięg: Transgraniczny

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Festiwale, Plenery, Warsztaty, Spotkania, Sympozja, Wystawy

Specjalność: Ceramika, Formy rzeźbiarskie, Formy użytkowe

Adresaci: Studenci uczelni plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.okis.pl

Dolnośląskie Warsztaty Szkła Artystycznego. EKSPERYMENTe-Glass Festiwal 2018

Warsztaty | Plener | Pokazy: 17­–25 sierpnia 2018Warsztaty dla studentów. Pokazy artystów. Realizacje projektów studenckich. Otwarte pokazy dla publiczności w ustalonych godzinach:

Leśna Huta, ul. Kołłątaja 2, Szklarska Poręba (PL) | 17–24 sierpnia 2018, godz. 10:00–15:00

Huta Szkła Kryształowego Julia, ul. Kryształowa 73, Piechowice (PL) | 17–­23 sierpnia 2018, godz. 10:00–15:00

Huta Szkła Martin Štefánek, Hutní 519, Desná (CZ) | 20–21 sierpnia 2018, godz. 10:00–15:00

Pokazy i warsztaty dmuchania szkła przy użyciu pieca plenerowego, formowania szkła na palniku gazowym oraz technik witrażowych (otwarte dla publiczności)

25 sierpnia 2018, godz. 10:00-21:00

Stacja Turystyczna ORLE (teren dawnej Huty Karlsthal) – Szklarska Poręba-Jakuszyce (PL)

Wydarzenie towarzyszące:

Wystawa e-Glass 2017. Kulturowe Złoto Dolnego Śląska | 24 sierpnia – 16 września 2018

Wernisaż: 24 sierpnia 2018, godz. 17:00

Maloskalská galerie Josefa Jíry, Boučkov statek, Malá Skála 12 (CZ)

Sympozjum: 25 sierpnia 2018, godz. 15:00

Stacja Turystyczna ORLE (teren dawnej Huty Karlsthal), Szklarska Poręba-Jakuszyce (PL)

Wystawa: 16 listopada – 20 grudnia 2018 | Wernisaż: 16 listopada 2018, godzina 16:00

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28 (PL)

W dniach 17–25 sierpnia 2018 roku Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu organizuje Dolnośląskie Warsztaty Szkła Artystycznego. EKSPERYMENT. e-Glass Festiwal 2018, które są kontynuacją ośmiu wcześniejszych projektów plenerowych związanych ze sztuką szkła (e-Glass Festiwalu). To unikatowe przedsięwzięcie w skali kraju w zakresie sztuki szkła na płaszczyźnie edukacyjnej, twórczej i wymiany nowych technologii artystycznych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną warsztaty, zajęcia ze studentami, działania plenerowe, pokazy, sympozjum w miejscach z kilkusetletnią szklarską tradycją: w Leśnej Hucie (Szklarska Poręba), w Hucie Szkła Kryształowego Julia (Piechowice), na terenie dawnej Huty Karlsthal – Stacji Turystycznej ORLE (Szklarska Poręba-Jakuszyce). Warsztaty odbędą się nie tylko przy polskiej granicy, ale także w Czechach – w Hucie Szkła Martin Štefánek w Desnej.

Podczas wydarzenia nastąpi konfrontacja młodych adeptów sztuki szkła z doświadczonymi artystami, pedagogami, designerami, a także z technikami i hutnikami szkła. Dzięki temu spotkaniu uczestnicy nabędą nowe praktyczne umiejętności, będą mogli z bliska przyjrzeć się różnym technikom szklarskim, a później wykorzystać nabytą wiedzę przy własnych realizacjach artystycznych.

W tym roku w projekcie udział wezmą studenci z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział Szkła i Ceramiki, Katedra Szkła): Joanna Bujak, Klaudia Dobek, Dominika Łaska, Emilia Marcjasz, Katarzyna Pilic i Akademii Sztuk Pięknych Warszawie (Wydział Rzeźby): Aneta Kilińska. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nimi artyści uczestniczący w projekcie: dr Ryszard Więckowski, Igor Wójcik, dr Mariusz Łabiński, ILLOLA (Patrik Illo, Aleksandra Stencel), Kalina Bańka. Różne techniki szklarskie zaprezentują także hutnicy i technolodzy szkła z: Huty Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach (PL), Leśnej Huty w Szklarskiej Porębie (PL), a szczegóły pracy ze szkłem sodowym zdradzi Martin Štefánek z huty w Desnej (CZ). Warsztaty i pokazy specjalistyczne poprowadzą: Patrycja Katarzyna Harasym (formowanie szkła na palniku gazowym), dr Ryszard Więckowski, Kalina Bańka (technika witrażowa), Jakub Kwarciński, Maciej Siedlecki, Wojciech Boś (dmuchanie szkła przy użyciu pieca plenerowego).

Istotnym aspektem projektu jest nie tylko doskonalenie umiejętności i wymiana wiedzy na temat szklarstwa, ale także popularyzacja tej dziedziny sztuki. Wybrane warsztaty i pokazy będą otwarte dla publiczności, która na bieżąco będzie mogła obserwować widowiskowy proces powstawania szklanych dzieł.

Uzupełnieniem warsztatów i pokazów będzie sympozjum, które odbędzie się w Stacji Turystycznej ORLE w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach. Jego tematyka skupiać się będzie przede wszystkim wokół hasła przewodniego: EKSPERYMENTU w dziedzinie szkła artystycznego, zarówno na płaszczyźnie technologii jak i sfery artystycznej. Artyści wygłoszą wykłady autorskie na temat własnej twórczości i eksperymentów ze szklaną materią. Wśród prelegentów będą również zaproszeni goście: Edyta Patro wygłosi wykład o kolekcji współczesnego szkła w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze oraz dr Oldřich Palata z Severočeskégo Muzeum w Libercu opowie o czeskim szkle w architekturze.

Zwieńczeniem projektu będzie wystawa w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, na której zaprezentowane zostaną dzieła powstałe podczas warsztatów i pleneru – zarówno artystów jak i studentów – oraz publikacja katalogu dokumentującego całe przedsięwzięcie.

Dyrektor Festiwalu: Igor Wójcik

Kurator artystyczny: Remigiusz Lenczyk

Współpraca kuratorska: Katarzyna Pilic, Roman Rozbroj

Kurator sympozjum: Igor Wójcik

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Współorganizator: My.Aktivity o.p.s. (CZ)

Partnerzy: Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Towarzystwo Izerskie, Arkadiusz Ignasiak – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Stacja Turystyczna ORLE, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Severočeské Muzeum w Libercu, Maloskalská galerie Josefa Jíry, Qubus Design Studio.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

ORGANIZATOR

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Adres: Rynek-Ratusz 24

50-101 Wrocław

Tel.: +48.71.3442864

e-mail: agnieszka.chodysz@okis.pl

www: www.okis.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Kołłątaja 2

58-550 Szklarska Poręba

CELE WYDARZENIA

Idea Dolnośląskich Warsztatów Szkła Artystycznego zakorzeniona jest w historii i kulturze regionu Karkonoszy i Gór Izerskich. Od średniowiecza góry te były miejscem intensywnej penetracji przez poszukiwaczy minerałów i kamieni szlachetnych. Jednak największym skarbem regionu był kryształ górski, podobny do diamentów i zwany "skamieniałym lodem". W oparciu o ten naturalny surowiec w ciągu stuleci w okolicach Szklarskiej Poręby rozwijało się hutnictwo szkła, i umiejętności szklarzy, których wyroby trafiały na królewskie stoły. Szczególnie znana była zbudowana nad "Szklarskim Potokiem" huta "Józefina" należąca do hrabiego Leopolda Schaffgotscha. Od słowa "szkło" pochodzi w okolicy wiele nazw własnych nadanych potokom, takich jak wodospad "Szklarki" czy potok "Szklarki".

Szklarska Poręba jest najważniejszym historycznym ośrodkiem hutnictwa szkła na Dolnym Śląsku i w Polsce. Po raz pierwszynazwa Szklarskiej Poręby, określanej jako Pisarska Poręba, pojawia się w dokumencie z 1366 roku, dotyczącym sprzedaży huty szkła.Od tego czasu powstawały tu kolejne huty: nad Czeskim Brodem, w Białej Dolinie, pod Babińcem, na przełęczy Orle i chyba najbardziej znana „Józefina”, przemianowana w 1956 roku w Hutę Szkła Kryształowego Julia.

Na przełomie XIX i XX wieku Szklarska Poręba nie tylko przekształciła się z osady hutniczej w największy z sudeckich ośrodków wypoczynkowo-turystycznych, ale stała się też fenomenem kulturowym – kolonią artystów. Zamieszkiwali tutaj pisarze: Karol Hauptmann, autor „Księgi Ducha Gór” i jego młodszy brat Gerard, karkonoski laureat literackiej Nagrody Nobla. Z czasem dołączyli inni. W 1922 roku grupa malarzy utworzyła Stowarzyszenie Artystyczne św. Łukasza. Po II Wojnie Światowej osiadł tu wybitnymalarz Wlastimil Hoffman. Pracę wznowiła też huta szkła, do której przybyli znani projektanci: Henryk Albin Tomaszewski, Janusz Owsiewski, a następnie Regina i Aleksander Puchałowie.

Ze względu na te niezwykłe tradycje w 2005 roku Szklarska Poręba, jako drugie po Kazimierzu nad Wisłą polskie miasto, została przyjęta do Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych Euro-Art.

Warsztaty powstały z chęci kontynuowania tradycji spotkań artystów, jak również kultywowania tradycji wytwarzania dzieł sztukize szkła.

Warsztaty Szkła Artystycznego, które zamierzamy zrealizować w 2018 roku, są kontynuacją i rozwinięciem 5 wcześniejszych projektów plenerowych związanych ze sztuką szkła. Pomysł na realizację takiego wydarzenia zrodził się w 2008 roku i od tego czasu, w Szklarskiej Porębie i okolicach, odbyło się 8 plenerów reaktywujących i popularyzujących historię szkła na Dolnym Śląsku oraz szkło artystyczne naszego regionu.

Zmiana jaka dokonała się w trakcie tych 8 edycji polega na przeniesieniu nacisku programowego na walory edukacyjne.

W dzisiejszych czasach studenci akademii nie mają możliwości pracy przy realnej produkcji w hucie szkła, przy wprowadzaniu wzorów na rynek. Ta nauka i to doświadczenie wynikające ze współpracy młodych adeptów sztuki szkła z rzeczywistym rzemiosłem jest podstawowe dla przyszłych umiejętności naszych polskich designerów i artystów znalezienia się na światowym rynku.W swoim założeniu plener oraz towarzyszące mu warsztaty, sympozjum, wystawa i katalog edukacyjny mają być platformą łączącą spektakularną twórczość artystyczną z zakresu sztuki szkła z upowszechnianiem sposobów jego powstawania. Warto podkreślić unikalność tego przedsięwzięcia zarówno pod względem kreacji artystycznej, jak i współpracy specjalistów i studentów zajmujących się tą rzadką dziedziną.

Kolejnym celem jest umożliwienie mieszkańcom Karkonoszy i Gór Izerskich, a także turystom, zapoznaniasię z podstawami twórczości szklarskiej, poprzez możliwość przyglądania się pracy artystów i hutników.

Chcemy pokazać ich kunszt i umiejętności, a także niepowtarzalne piękno płynnej masy szklanej, uzyskanej z pozornie bezwartościowego odpadu, jakim jest szklana stłuczka.

Dolnośląskie Warsztaty Szkła Artystycznego są innowacyjnym projektem promującym polską twórczość szkła artystycznego.

Wrocław jak i Dolny Śląsk są wiodącymi ośrodkami szklarskimi w Polsce, coraz mocniej zaznaczonymi na artystycznej mapie światowego szklarstwa artystycznego. W swoim założeniu projekt projekt ten jest przestrzenią do zaprezentowania dotychczasowego dorobku oraz przedstawienia najnowszych zjawisk w polskiej sztuce szkła skierowana zarówno do środowisk artystycznych, eksperckich (technologicznych) jak i szerokiego grona odbiorców, tych zainteresowanych kulturą jak imieszkańców oraz turystów odwiedzających Dolny Śląsk w czasie trwania imprez festiwalowych. Wydarzenie ma także na celu wymianę doświadczeń na temat najnowszych technologii artystycznych tworzenia sztuki i designu szkła z poszanowaniem środowiska naturalnego i kształtowanie proekologicznych wzorców zachowania wewszystkich grupach wiekowych społeczeństwa naszego kraju.

Strategicznym celem Dolnośląskich Warsztatów Szkła Artystycznego: pleneru, warsztatów, sympozjum i wystawy jest podnoszenie poziomu edukacji artystycznej studentów i absolwentów uczelni artystycznych w Polsce. Poza walorem artystycznym działania Plener będzie miał za zadanie doskonalenie umiejętności uczestników z zakresu szkła artystycznego.

Oprócz specjalistów ze szkół artystycznych i hutniczych w Polsce w warsztatach i sympozjum udział wezmą specjaliści: artyści,szklarze, hutnicy z Czech, gdzie hutnictwo szkła przetrwało i jest w bardzo dobrej kondycji.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Podczas wydarzenia nastąpi konfrontacja młodych adeptów sztuki szkła z doświadczonymi artystami, pedagogami, designerami, a także z technikami i hutnikami szkła. Dzięki temu spotkaniu uczestnicy nabędą nowe praktyczne umiejętności, będą mogli z bliska przyjrzeć się różnym technikom szklarskim, a później wykorzystać nabytą wiedzę przy własnych realizacjach artystycznych. W tym roku w projekcie udział wezmą studenci z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział Szkła i Ceramiki, Katedra Szkła): Joanna Bujak, Klaudia Dobek, Dominika Łaska, Emilia Marcjasz, Katarzyna Pilic i Akademii Sztuk Pięknych Warszawie (Wydział Rzeźby): Aneta Kilińska. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nimi artyści uczestniczący w projekcie: dr Ryszard Więckowski, Igor Wójcik, dr Mariusz Łabiński, ILLOLA (Patrik Illo, Aleksandra Stencel), Kalina Bańka. Różne techniki szklarskie zaprezentują także hutnicy i technolodzy szkła z: Huty Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach (PL), Leśnej Huty w Szklarskiej Porębie (PL), a szczegóły pracy ze szkłem sodowym zdradzi Martin Štefánek z huty w Desnej (CZ). Warsztaty i pokazy specjalistyczne poprowadzą: Patrycja Katarzyna Harasym (formowanie szkła na palniku gazowym), dr Ryszard Więckowski, Kalina Bańka (technika witrażowa), Jakub Kwarciński, Maciej Siedlecki, Wojciech Boś (dmuchanie szkła przy użyciu pieca plenerowego).

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Warsztaty dla studentów

Studenci asystować będą artystom i obserwować metody pracy artystów i współpracy z zespołami mistrzowskimi hutników.

Artyści realizują eksperymentalne koncepcje artystyczne i wzornicze wykorzystując w sposób nowatorski tradycyjne techniki formowania szkła metodą hutniczą tj.: dmuchania szkła do form drewnianych, szkła wolno formowanego (bez użycia form tzw. zręki), prasowania szkła oraz techniki własne, które nie mają zastosowania w przemyśle szklarskim.

Warsztaty będą otwarte jako pokazy dla publiczności w ustalonych godzinach.

W dawnej Hucie Karlsthal - Stacja Turystyczna Orle, Jakuszyce będą miały miejsce plenerowe warsztaty dmuchania szkła, formowania szkła na palniku gazowym oraz technik witrażowych (3 warsztaty), z przeznaczeniem zarówno dla studentów jak i otwarte dla publiczności. Prowadzący: Jakub Kwarciński, Maciej Siedlecki, Wojciech Boś.

Na tych warsztatach można nauczyć się podstaw dmuchania i zdobienia szkła na gorąco na wybudowany specjalnie do celów pokazów plenerowych donicowy piecu hutniczym.

Kolejnym elementem programu będą warsztaty technik witrażowych dla studentów i publiczności prowadzone przez prof. Ryszarda Więckowskiego i Kalinę Bańka. Na warsztatach będzie można zapoznać się z tradycyjną techniką tworzenia witrażu. Uczestnicy będą mogli nauczyć się podstaw wycinania szkła płaskiego oraz tradycyjnej oprawy elementów szklanych w ołów czyli składaniawitrażu.

Warsztaty technik palnikowych dla studentów i publiczności prowadzić będzie Patrycja Katarzyna Harasym. Na warsztatach można zapoznać się z tradycyjną techniką obróbki szkła w płomieniu palnika gazowego. Uczestnicy będą mogli nauczyć się podstaw dmuchania szkła nad palnikiem, wyciągania pręcików szklanych potrzebnych do zdobienia szkła w tej technice oraz samego zdobienia szkła.

Dodatkowo studenci uczyć się będą dmuchania szkła w asyście mistrzów hutniczych. Po korekcie wybranych przez siebie artystów uczestniczących w sympozjum oraz dzięki nabytym na warsztatach doświadczeniach realizują swoje koncepcje iprojekty przez 3 dni: 2 pokazy dla publiczności w Piechowicach, 3 w Leśnej Hucie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Wydarzenie jest nieodpłatne

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Dolnośląskie Warsztaty Szkła Artystycznego. Eksperyment” (ID 1534) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.