26.11.2018 - 29.11.2018

VI Międzynarodowy Konkurs na flet solo „Il flauto ricercato”

Miejscowość Wydarzenia: Łódź

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Flet

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.muzyczna-sosnowa.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

Impreza jest wydarzeniem cyklicznym, odbywa się - co dwa lata. Z edycji na edycję cieszy się coraz większym zainteresowaniem społeczności lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Konkurs w czterech grupach wiekowych (kat. I -solo, kat. II -duety, kat III- tria, kwartety, kat. IV – zespół fletowy z udziałem nauczyciela) jest konkursem jednoetapowym. Wykonywany program - to utwory z literatury fletowej od baroku począwszy do współczesności. Konkursowi towarzyszyć będą wykłady i ćwiczenia poprowadzone przez członków jury i zaproszonych gości, oraz koncert kameralny w Filharmonii Łódzkiej kwartetu smyczkowego oraz orkiestry smyczkowej, z udziałem s o l i s t ó w - jurorów. Kalendarium realizacji zadania: a) czas trwania: 4 dni, 26-29 listopada 2018 roku, b) I dzień trwania zadania - 26 listopada 2018 roku: - przesłuchania konkursowe w kategorii I (flet solo) grupy młodszej i starszej - wykład merytorycznyprof. Antoni Wierzbiński, dr hab. Ewelina Zawislak - konsultacje metodyczne, c) II dzień trwania zadania - 27 listopada 2018 roku: - przesłuchania konkursowe w kategorii II (duet fletowy) pierwszy oraz drugi stopień oraz kategorii III (trio lub kwartet fletowy) pierwszy oraz drugi stopień - wykład merytoryczny prof.Jørn Eivind Schau , Jarmuła Music , - konsultacje metodyczne, - koncert koncert studentów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzid) III dzień trwania zadania - 28 listopada 2018 roku: - przesłuchania konkursowe w kategorii IV (zespół fletowy z udziałem nauczyciela) pierwszy oraz drugi stopień - wykłady merytoryczne prof. Carlo Jans, dr hab. Ewa Murawska - konsultacje metodyczne, - koncert laureatów konkursu ( sala koncertowa OSM) e) IV dzień trwania zadania - 29 listopada 2018 roku: - konsultacje metodyczne, - koncert zaproszonego koncertu kwartetu smyczkowego oraz orkiestry smyczkowej z udziałemz udziałem s o l i s t ó w – jurorów oraz laureata poprzedniej edycji (Filharmonia Łódzka).

REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ NA STRONIE www.muzyczna-sosnowa.pl

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Organizatorem imprezy będzie Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Impreza jest wydarzeniem cyklicznym, odbywa się co dwa lata. Z edycji na edycję cieszy się coraz większym zainteresowaniem społeczności lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Konkurs w czterech grupach wiekowych (kat. I solo, kat. II -duety, kat III tria, kwartety, kat. IV – zespół fletowy z udziałem nauczyciela) jest konkursem jednoetapowym. Wykonywany program to utwory z literatury fletowej od baroku począwszy do współczesności. Konkurs promuje muzykę polskich kompozytorów wpisując do repertuaru obowiązkowego kategorii I –solo. Bezpośrednimi odbiorcami zadania będą uczniowie Szkol Muzycznych I i II stopnia oraz ich nauczyciele biorący aktywnie udział w występach z terenu Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów. Cel podstawowy - podniesienie kompetencji artystycznych oraz promocja dokonań młodych artystów w szczególności uczniów szkół artystycznych: Cele szczegółowe (założenia programowe i cechy wyróżniające zadanie spośród innych przedsięwzięć): - podniesienie poziomu kształcenia w zakresie warsztatu gry na flecie; - propagowanie muzyki na flet solo i w duecie, w tym najnowszej twórczości polskich i zagranicznych kompozytorów; - podniesienie poziomu kształcenia artystycznego w Szkołach Muzycznych w zakresie prezentacji utworów na flet solo oraz podniesienie poziomu gry zespołowej; - przegląd ogólnopolskiego i zagranicznego poziomu nauczania w Szkołach Muzycznych; - konfrontacja osiągnięć uczniów; - wyłonienie najzdolniejszych młodych instrumentalistów oraz kameralistów; - wymiana doświadczeń uczestników Konkursu oraz ich Pedagogów w zakresie gry na flecie; - popularyzacja fletu solowego poprzez spotkanie młodych instrumentalistów wielu narodowości i współzawodnictwo w ramach konkursu; - poszukiwanie nowych form promocji regionu łódzkiego; - utrwalenie pozycji fletu jako muzycznej wizytówki Łodzi. Do najważniejszych jakościowych rezultatów zrealizowanego zadania będzie można zaliczyć: a) utrwalenie zdobytych umiejętności przez uczestników konkursu, b) podniesienie świadomości w zakresie przekazanej wiedzy i wymiany doświadczeń u widzów konkursu, c) ugruntowanie pozycji wnioskodawcy, jako wiarygodnego organizatora imprez tego typu - w kraju i za granicą.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ NA STRONIE www.muzyczna-sosnowa.pl

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

VI Międzynarodowy Konkurs na flet solo „Il flauto ricercato” – 26-29 listopada 2018 roku Skład jury: prof. Barbara Świątek-Żelazna - Akademia Muzyczna w Krakowie, prof. Antoni Wierzbiński – Akademia Muzyczna w Łodzi, prof. prof.Jørn Eivind Schau – Universitetete I Agder,Norwegia,prof. Carlo Jans – Conservatoire de Luxembourg, dr hab. Ewa Murawska- Akademia Muzyczna w Poznaniu, mgr Krzysztof Płoszyński – sekretarz jury. Dyrektor artystyczny: dr hab. Ewelina Zawislak. W trakcie prowadzonych przez członków jury wykładów merytorycznych będzie prezentowana wiedza teoretyczna w zakresie historii instrumentu, jego budowy oraz trendów obowiązujących w muzyce - grze na tego typu instrumencie. Celem prowadzonych przez członków jury konsultacji metodycznych będzie przekazanie praktycznych aspektów gry na instrumencie, sposobu interpretacji utworów napisanych na ten instrument, panujących na świecie trendów rozwojowych, dostosowujących skomponowaną na flet muzykę, do wyzwań współczesności. Koncerty kwartetu smyczkowego, orkiestry smyczkowej, orkiestry fletowej, członków jury oraz studentów klasy fletu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi skierowane będą również do masowej publiczności - lokalnej społeczności.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ NA STRONIE www.muzyczna-sosnowa.pl

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Przesłuchania Konkursowe dla wszystkich Kategorii odbędą się jednoetapowo

ZAŁĄCZNIK NR 1

Kategoria I - flet solo - GRUPA WIEKOWA MŁODSZA (uczniowie z roczników od 2003 i młodsi)

1.UTWÓR OBOWIĄZKOWO WYKONANY Z PAMIĘCI: A.STAMITZ – 2 KAPRYSY (WOLNY, SZYBKI ) DO WYBORU SPOŚRÓD OŚMIU

2. DOWOLNY UTWÓR NAPISANY NA FLET SOLO Z XX LUB XXI WIEKU, DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA Z NUT

ZAŁĄCZNIK NR 1

Kategoria I - flet solo - GRUPA WIEKOWA STARSZA (uczniowie urodzeni w latach 2002, 2001, 2000)

1.UTWÓR OBOWIĄZKOWO WYKONANY Z PAMIĘCI: S. KARG – ELERT – ETIUDA NR 14 Z 30 ETIUD OP.107

2.DO WYBORU JEDNA Z TRZECH ARII Z WARIACJAMI . UTWÓR OBOWIĄZKOWO WYKONANY Z PAMIĘCI: S. MERCADANTE - BELL’ALME GENEROSE ... DALL’OPERA << ELISABETTA, REGINA D’ INGHILTERRA >> DI G. ROSSINI - COME LA NEBBIA AL VENTO FUGGI MIA VERDE ETA ... DALL’ OPERA <> DI F. PAЁR - LẢ CI DAREM LA MANO ... DALL’ OPERA << DON GIOVANNI >> DI W. A. MOZART 3. DOWOLNY UTWÓR NAPISANY NA FLET SOLO Z XX LUB XXI WIEKU, DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA Z NUT

ZAŁĄCZNIK NR 2

Kategoria II - duet fletowy - GRUPA WIEKOWA MŁODSZA (I stopień)

DOWOLNY REPERTUAR O KONTRASTUJĄCYM CHARAKTERZE PRZESŁUCHANIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 15 MINUT W MŁODSZEJ GRUPIE.

Kategoria II - duet fletowy - GRUPA WIEKOWA STARSZA (II stopień)

1.DOWOLNY UTWÓR Z OKRESU BAROKOWEGO LUB WCZESNO - KLASYCZNEGO LUB KLASYCZNEGO.

2. DOWOLNY UTWÓR O KONTRASTUJĄCYM CHARAKTERZE W ODNIESIENIU DO PIERWSZEGO UTWORU. PRZESŁUCHANIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 20 MINUT W STARSZEJ GRUPIE.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Kategoria III – trio lub kwartet fletowy GRUPA WIEKOWA MŁODSZA (I stopień)

DOWOLNY REPERTUAR O KONTRASTUJĄCYM CHARAKTERZE PRZESŁUCHANIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 15 MINUT W MŁODSZEJ GRUPIE.

Kategoria III – trio lub kwartet fletowy GRUPA WIEKOWA STARSZA (II stopień)

1.DOWOLNY UTWÓR Z OKRESU BAROKOWEGO LUB WCZESNO - KLASYCZNEGO LUB KLASYCZNEGO.

2. DOWOLNY UTWÓR O KONTRASTUJĄCYM CHARAKTERZE W ODNIESIENIU DO PIERWSZEGO UTWORU. PRZESŁUCHANIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 20 MINUT W STARSZEJ GRUPIE.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Kategoria IV – zespół fletowy z udziałem nauczyciela GRUPA WIEKOWA MŁODSZA (I stopień oraz nauczyciel)

DOWOLNY REPERTUAR O KONTRASTUJĄCYM CHARAKTERZE PRZESŁUCHANIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 15 MINUT W MŁODSZEJ GRUPIE.

Kategoria IV – zespół fletowy z udziałem nauczyciela GRUPA WIEKOWA STARSZA (II stopień oraz nauczyciel)

1.DOWOLNY UTWÓR Z OKRESU BAROKOWEGO LUB WCZESNO - KLASYCZNEGO LUB KLASYCZNEGO.

2. DOWOLNY UTWÓR O KONTRASTUJĄCYM CHARAKTERZE W ODNIESIENIU DO PIERWSZEGO UTWORU. PRZESŁUCHANIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 20 MINUT W STARSZEJ GRUPIE.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ NA STRONIE www.muzyczna-sosnowa.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

WPISOWE - BEZ OPŁAT

Kategoria I (flet solo) wpisowe – brak opłat. Uczestnicy deklarujący udział w Kategorii I, mogą uczestniczyć również w przesłuchaniach Kategorii II, III, IV nie dokonując żadnej opłaty.

Kategoria II (duet fletowy ) wpisowe – brak opłat. Uczestnicy deklarujący udział w Kategorii I, mogą uczestniczyć również w przesłuchaniach Kategorii II, III, IV nie dokonując żadnej opłaty.

Kategoria III (trio fletowe, kwartet fletowy) wpisowe – brak opłat. Uczestnicy deklarujący udział w Kategorii I, mogą uczestniczyć również w przesłuchaniach Kategorii II, III, IV nie dokonując żadnej opłaty.

Kategoria IV(zespół fletowy z udziałem nauczyciela) wpisowe – brak opłat

Uczestnicy zgłaszają udział w Konkursie wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do Regulaminu Konkursu (załącznik nr 5 – flet solo, załącznik nr 6 – duet fletowy, trio fletowe lub kwartet fletowy, zespół fletowy z udziałem nauczyciela) w terminie do dnia 16 listopada 2018 roku na adres: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi ul. Sosnowa 9 93-102 Łódź lub elektronicznie na adres sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl Każda inna forma zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konkursie nie będzie akceptowana.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ NA STRONIE www.muzyczna-sosnowa.pl

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VI Międzynarodowy Konkurs na flet solo „Il flauto ricercato”” (ID 1552) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.