07.12.2018 - 09.12.2018

XVII Festiwal telemannowski

Miejscowość Wydarzenia: Żary

Zasięg: Transgraniczny

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Konkursy, Warsztaty

Specjalność: Kameralistyka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

XVII Festiwal Telemannowski jest imprezą cykliczną, która na stałe wpisała się w pejzaż kulturalny Żar i województwa lubuskiego, przyciągając co rok liczne rzesze słuchaczy i od początku jest współorganizowany i współfinansowany przez Urząd Miejski w Żarach. Jest on rezultatem rzeczywistej i stale rozwijającej się współpracy ze szkołami partnerskimi z Niemiec, gdzie bardzo rozbudowane jest muzykowanie zespołowe. Od I Festiwalu Telemannowskiego odbyło się ponad 100 wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć – warsztatów, koncertów, obozów muzycznych i zgrupowań nauczycieli mających dla obu stron duże znaczenie edukacyjne w zakresie muzykowania zespołowego. Od roku 2012 w związku z planowanymi zmianami w szkolnictwie artystycznym do działań festiwalowych zostały wprowadzone warsztaty orkiestrowe, a od 2013 roku także transgraniczny Polsko - Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych uczniów szkół muzycznych I stopnia oraz od początku istnienia festiwalu 3 koncerty, również w wykonaniu kameralistów od zespołów po orkiestrę kameralną.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Georga Philippa Telemanna w Żarach

Adres: Al. Wojska Polskiego 2A

68-200 Żary

Tel.: +48.68.3634413

e-mail: psmteleman@interia.pl

www: http://www.psm.zary.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Okrzei 35

68-200 Żary

CELE WYDARZENIA

- uświadomienie społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom i rodzicom, poprzez czynny udział w festiwalu, ważności i rangi muzykowania zespołowego w kreowaniu osobowości artystycznej ucznia, a poprzez oryginalną, urozmaiconą i spójną formułę przekazywania wartości kameralistyki,

- propagowanie muzykowania zespołowego w szkolnictwie artystycznym,

- podwyższanie poziomu dydaktycznego uczniów PSM w Żarach przez wspólną realizację programu w polsko niemieckich zespołach kameralnych,

- rozwój integracji młodzieży polskiej i niemieckiej,

- poznawanie przez uczniów i nauczycieli wybitnych dzieł epoki baroku oraz ich wykonań przez wybitnych kameralistów,

- wykorzystanie materiału video z festiwalu w celach edukacyjnych, - wymiana doświadczeń edukacyjnych i specyfiki nauczania, w szczególności w zakresie muzykowania zespołowego między uczniami i nauczycielami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żarach i partnerskimi szkołami muzycznymi z Magdeburga i Musikschule Dreiländereck Löbau,

- promocja szkoły poprzez wydanie materiałów promocyjnych, w tym płyt DVD oraz artykułów i zdjęć z festiwalu i wystawy fotograficznej z poprzedniej edycji

- promocja najlepszych kameralistów - laureatów Polsko-Niemieckiego Konkursu Zespołów Kameralnych poprzez ich udział w Koncercie Galowym Festiwalu i nagranie na płytę DVD wspólnie z pozostałymi wykonawcami festiwalu

- aktywne działanie artystyczne na rzecz środowiska lokalnego - kontynuacja i rozwój współpracy z partnerem Urzędem Miejskim w Żarach

- promocja twórczości Georga Philippa Telemanna, patrona szkoły - wykorzystanie posiadania nowoczesnej Sali Koncertowej PSM na rzecz szerzenia kultury muzycznej w środowisku lokalnym

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

- Wykładowcy warsztatów: Thomas Stapel, Dorothea Wollstadt, Daniel Wohlgemuth, Sylwia Kamzelska Bronowicka, Adam Mikulski, Michał Jakubowski, nauczyciele od wielu lat prowadzący zajęcia zespołowe i orkiestrowe w ramach Polsko Niemieckich Obozów Muzycznych.- Zespół AQuartet znakomity zespół kameralny Jarosław wykonujący utwory od kompozytorów epoki baroku po muzykę współczesną i rozrywkową- Zespół „Apassionato” z absolwentką PSM Katarzyną Helwing-Osuch - skrzypce- zespół kameralny wykonujący ciekawe i mało znane arcydzieła epoki baroku- absolwent PSM, student I roku Uniwersytetu Muzycznego w Gdańsku - Kacper Kozłowski - klarnet z akompaniatorem,- Polsko - Niemiecka Orkiestra Kameralna uczniów szkół muzycznych z Żar i Musikschule Dreiländereck Löbau jako przykład integracji i wieloletniej skutecznej pracy nad podwyższaniem poziomu merytorycznego młodzieżowej orkiestry kameralnej - uczniowie z Konservatorium Georg Philipp Telemann w Magdeburgu, drugiej obok żarskiej PSM w Europie szkoły imienia tego wybitnego kompozytora baroku, soliści i kameraliści, laureaci wielu konkursów,- konferansjer, prelegent: Sławomir Kozłowski, nauczyciel i prelegent współpracujący z Centrum Edukacji Artystycznej o bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu we współpracy z dziećmi i młodzieżą. - jurorzy III Polsko Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych, wybitni kameraliści z Polski i Niemiec powołani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:- Lech Bałaban skrzypek i altowiolista, kameralista, koncertmistrz Orkiestry Kameralnej Agnieszki Duczmal, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Szkoły Talentów w Poznaniu jako Przewodniczący Jury,- Thomas Stapel skrzypek, kompozytor i dyrygent orkiestry kameralnej, dyrektor Nord filii Musikschule Dreiländereck Löbau w Niesky.- Dorothea Wollstadt flecistka, kameralistka, dyrektor Musikschule Dreiländereck Löbau w Weißwasser, współpracująca z PSM od 15 lat - Cezary Traczewski flecista, kameralista, juror konkursów, wieloletni solista Opery Wrocławskiej, nauczyciel klasy fletu w ZSM we Wrocławiu i Wałbrzychu,- Stephan Schuh - pianista i kameralista, Dyrektor Konservatorium Georg Philipp Telemann w Magdeburgu- Andrzej Wróbel wiolonczelista i kameralista, profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie- Katarzyna Helwing Osuch skrzypaczka, kameralistka, członek wielu zespołów kameralnych, absolwentka PSM w Żarach, uczestniczka wielu projektów kameralnych i orkiestrowych, m. in członek Polish Festival Orchestra pod dyrekcją Krystiana Zimermana. Nauczyciel ZSM w Dąbrowie Górniczej i Zawierciu.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

XVII Festiwal Telemannowski jest kompleksowym przedsięwzięciem artystycznym odbywającym się w dniach 7-9 grudnia 2018 roku. W trzy dni festiwalowe słuchacze oraz uczestnicy festiwalu będą mieć możliwość wysłuchania 3 koncertów z muzyką kameralną w wykonaniu znakomitych solistów, kameralistów i orkiestry kameralnej. Tradycyjnie - w drugi dzień festiwalu zaprezentują się szkoły partnerskie z udziałem uczniów z Konservatorium G. Ph. Telemann w Magdeburgu, Musikschule Dreiländereck Löbau, Niesky i Weißwasser oraz PSM I stopnia w Żarach. Gwiazdą wieczoru będzie absolwent PSM w Żarach Kacper Kozłowski - klarnet. Oprócz koncertów odbędą się Warsztaty Orkiestrowe Polsko - Niemieckiej Orkiestry Kameralnej uczniów z Żar i Musikschule Dreiländereck oraz VI Polsko - Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych. W ramach festiwalu będzie organizowana wystawa fotograficzna artysty Fotografika Bogusława Świtały z XVI Festiwalu Telemannowskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

W ramach XVII Festiwalu Telemannowskiego oprócz 3 koncertów i warsztatów orkiestrowych organizowany będzie w dniach 8-9 grudnia 2018 roku VI Polsko - Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych. Z uwagi na ograniczone możliwości czasowe do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 zespołów kameralnych z Polski i 12 z Niemiec. O przyjęciu na konkurs decyduje kolejność zgłoszeń. Odpłatność za udział w konkursie wynosi 100 zł (25EUR) na zespól kameralny z Niemiec, niezależnie od składu. Polskie zespoły nie ponoszą kosztów wpisowego. W konkursie mogą brać udział zespoły kameralne od duetu do kwintetu. W programie konkursowym - utwór G. Ph. Telemanna i 1-2 utwory dowolne. Czas trwania programu - 6-10 min. Laureaci konkursu otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Centrum Edukacji Artystycznej. Szczegóły konkursu - regulamin oraz karta zgłoszenia, znajdą się na naszej stronie www.psm.zary.pl.po zatwierdzeniu wniosku do Programu operacyjnego Edukacjia, Priorytet Edukacja Artystyczna.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XVII Festiwal telemannowski” (ID 1555) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.