01.05.2018 - 31.12.2018

Jubileuszowa sesja naukowa „ 70 lat ‘Małej Akademii’ – szkoły plastycznej w Jarosławiu”

Miejscowość Wydarzenia: Jarosław

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Spotkania, Konferencje, Seminaria

Specjalność: Animacja kultury

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Studenci uczelni plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego, Inni

Cykl: Jednorazowo

www Wydarzenia: www.plastykjaroslaw.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Organizacja Jubileuszowej Sesji Naukowej z okazji 70. lecia jarosławskiej szkoły plastycznej, która w środowisku nauczycieli szkół plastycznych nazywana jest "Małą Akademią", dlatego że absolwenci kończąc Akademie Sztuk Pięknych zostawali na nich stając się uznanymi artystami, często piastując wysokie funkcje akademickie, zaś inni zasilili większość szkół plastycznych w Polsce. Sesja odbyłaby się przy okazji obchodów 70-lecia szkoły, a prelegentami byliby absolwenci szkoły - profesorowie wyższych uczelni, w większości Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa i Warszawy. Sesji towarzyszyłoby otwarcie wystaw z związanych z dorobkiem uczniów i nauczycieli jarosławskiej szkoły plastycznej oraz wydanie okolicznościowego biuletynu ilustrującego historię i dorobek szkoły.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem organizacji sesji naukowej „ 70 lat ‘Małej Akademii’ – szkoły plastycznej w Jarosławiu” jest pokazanie roli i znaczenia jarosławskiej szkoły w polskiej kulturze i kształceniu plastycznym w Polsce. Dzięki przybyłym profesorom wyższych uczelni - absolwentom jarosławskiego Plastyka będzie to wielkie wydarzenie artystyczne i kulturalne w Jarosławiu - mieście powiatowym w województwie podkarpackim, zaś prezentowane wystawy prac absolwentów - uczniów i nauczycieli wzmocnią znaczenie szkoły i spopularyzują wiedzę o niej przyczyniając się do podniesienia świadomości artystycznej mieszkańców Podkarpacia i nie tylko.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Głównym elementem zadania jest organizacja Jubileuszowej sesji naukowej pt.: "70 lat ‘Małej Akademii’ – szkoły plastycznej w Jarosławiu” i planowane wystąpienia prelegentów, takich jak: Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - prof Stanisław Tabisz, profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: Adam Brincken, Andrzej Zwolak, Witold Stelmachniewicz, Jerzy Nowakowski, profesorowie URz: Tadeusz Błoński, Marek Olszyński czy dr Beata Lewińska - dyrektor ZSP w Warszawie i asystent na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy opiszą rolę i znaczenie szkoły na podstawie oceny artystycznej, własnych wspomnień i doświadczeń z uczniami, z którymi zetknęli się w czasie pracy zawodowej. Prelengenci powinni wypracować model absolwenta jarosławskiego Plastyka i sposób, w który można wykształcić obecnie plastyka – ucznia liceum plastycznego. W środowisku krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych jarosławski Plastyk nazywany był "Małą Akademią" ze względu na bardzo wysoki poziom kształcenia plastycznego. Bardzo wielu absolwentów PLSP w Jarosławiu ukończyło uczelnie plastyczne i dzisiaj piastują tam m.in. funkcje wykładowców; można ich także znaleźć niemal wszystkich szkołach plastycznych w Polsce. Jubileuszowa sesja ma ukazać rolę jarosławskiego Plastyka w kształceniu plastycznym w Polsce i pokazać sposoby dochodzenia do takiego celu.

Harmonogram sesji naukowej: 12.00 – rozpoczęcie i przywitanie gości honorowych. 12.15 – wystąpienie przedstawiciela MKiDN, CEA 12.30 – wystąpienia prelengentów – wykładowców wyższych uczelni, artystów itp. 15.00 – podsumowanie i zakończenie sesji. Następnym elementem zadania jest wydanie okolicznościowego biuletynu związanego tematycznie z sesją, który pokaże rys historyczny szkoły, jej twórców, najważniejszych nauczycieli - artystów i jej najważniejsze osiągnięcia. Biuletyn ten nie będzie objęty dystrybucją na rynku księgarskim – będzie go można nabyć za symboliczną opłatą na stoisku towarzyszącym sesji naukowej oraz na balu absolwentów, który odbędzie się w tym samym dniu. Dla uczestników sesji naukowej, gości honorowych i nauczycieli jarosławskiego Plastyka będzie biuletynem bezpłatnym. Kolejnym elementem towarzyszącym jest organizacja wystaw, które pokażą dorobek artystyczny szkoły, a więc wystawy pedagogów, wystawy uczniów itp. Wystawy te będą także prezentowane w innych miastach regionu Podkarpacia. Częścią scalającą te wydarzenia będzie uroczysty obiad, na który zaproszeni będą prelengenci, nauczyciele ZSP oraz goście specjalni z MKiDN oraz CEA w Warszawie. Wystawy towarzyszące Jubileuszowej sesji naukowej pt.: "70 lat 'Małej Akademii' – szkoły plastycznej w Jarosławiu": 1. 1. Wystawa Absolwentów – uczniów jarosławskiego Plastyka w Sali Wystawowej Synagoga, ul. Opolska 12 w Jarosławiu; 2. 2. Wystawa nauczycieli – artystów plastyków Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 6; 3. 3. Wystawa Emerytowanych Nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Planowane wystąpienia prelegentów podczas Jubileuszowej sesji naukowej pt.: "70 lat 'Małej Akademii' – szkoły plastycznej w Jarosławiu" mają mieć tematykę związaną z jarosławską szkołą plastyczną z elementami retrospekcji ( w środowisku krakowskim jarosławski Plastyk nazywany był Małą Akademią), mają opisywać znaczenie tej szkoły w karierze zawodowej i rozwoju środowiska artystycznego w Polsce. Planowani prelegenci, m.in.:

• • Stanisław Tabisz – rektor, prof. ASP w Krakowie,

• • Adam Brincken –prof. ASP w Krakowie,

• • Jerzy Nowakowski – prof. ASP w Krakowie,

• • Andrzej Zwolak – prof. ASP w Krakowie, • • Witold Stemachniewicz – prof. ASP w Krakowie,

• • Tadeusz Błoński – prof. Uniwersytet Rzeszowski • • Beata Lewińska-Gwóźdź – dr UKSW w Warszawie,

• • Marek Olszyński- dr hab. Uniwersytet RzeszowskiPlanowane jest wystąpienie 8 prelegentów, gdzie każdy będzie miał do 20 minut na wystąpienie.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Organizacja Jubileuszowej Sesji Naukowej z okazji 70. lecia jarosławskiej szkoły plastycznej, która w środowisku nauczycieli szkół plastycznych nazywana jest "Małą Akademią", dlatego że absolwenci kończąc Akademie Sztuk Pięknych zostawali na nich stając się uznanymi artystami, często piastując wysokie funkcje akademickie, zaś inni zasilili większość szkół plastycznych w Polsce. Sesja odbyłaby się przy okazji obchodów 70-lecia szkoły, a prelegentami byliby absolwenci szkoły - profesorowie wyższych uczelni, w większości Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa i Warszawy. Sesji towarzyszyłoby otwarcie wystaw z związanych z dorobkiem uczniów i nauczycieli jarosławskiej szkoły plastycznej oraz wydanie okolicznościowego biuletynu ilustrującego historię i dorobek szkoły.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Odbiorcy wydarzenia:

Młodzież (13-18 lat), Dorośli (osoby w wieku produkcyjnym/aktywne zawodowo), Seniorzy (osoby w wieku emerytalnym/poprodukcjnym/60+)

Młodzież - odczyty na sesji skierowane są nie tylko do uczniów jarosławskiego Plastyka, zaproszeni będą uczniowie jarosłąwskich szkół średnich oraz innych szkół Podkarpacia; wystawy okicznościowe będzie można zwiedzać przez miesiąc, zaś później będzie je można oglądać w okolicznych miastach, gdzie także będzie je oglądać młodzież szkolna. Dorośli i seniorzy - zarówno sesja naukowa, jak i wystawy prezentujące dorobek szkoły są bezpośrednio do nich skierowane, ponieważ prezentują prawdziwą sztukę, z którą mogą obcować nie ponosząc żadnych kosztów, często oglądając wytwory ludzi, których znają czy też znali. Należy założyć, że dużą grupę odbiorców będą stanowić absolwenci szkoły, którzy na wystawach pojawią się całymi rodzinami propagując idee kulturotwórcze szkoły i sztuki.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Jubileuszowa sesja naukowa „ 70 lat ‘Małej Akademii’ – szkoły plastycznej w Jarosławiu”” (ID 1564) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.