04.04.2019 - 07.04.2019

Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych

Miejscowość Wydarzenia: Elbląg

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Altówka, Kontrabas, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych to konkurs skierowany do uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu średnich szkół muzycznych.

Nawiązuje do wieloletniej tradycji ogólnopolskich przesłuchań, które w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu im. Kazimierza Wiłkomirskiego gościły od 1979 roku przez ponad 20 lat. Tegoroczna edycja konkursu jest drugą o zasięgu międzynarodowym - wcześniejsze, odbywające się cyklicznie co 2 lata od 2009 roku, miały zasięg ogólnopolski.

Uczestnicy oceniani będą w dwóch grupach wiekowych w poszczególnych instrumentach:

a) grupa pierwsza - klasy I - III, grupa druga – klasy IV – VI szkoły muzycznej II stopnia

b) w przypadku uczestników kształcących się w innym systemie edukacji :

grupa pierwsza – rok urodzenia 2003 - 2006 i grupa druga – rok urodzenia 1998 – 2002.

Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w sali koncertowej i kameralnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu.

ORGANIZATOR

"Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki"

Adres: Traugutta 91

82-300 Elbląg

Tel.:

e-mail: rys@elblag.edu.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest:

· umożliwienie młodym, utalentowanym muzykom zaprezentowanie swoich umiejętności i ich konfrontacja z umiejętnościami innych wykonawców z Polski i zagranicy

· poszerzenie wiedzy muzycznej

· promowanie kultury

· nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z uczniami i pedagogami innych szkół

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prezentacje konkursowe uczestników będzie oceniać jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program należy wykonać z pamięci, czas trwania programu nie może przekroczyć 20 minut.

WYMAGANIA PROGRAMOWE

SKRZYPCE:

- koncert - część I lub II i III

- utwór dowolny

ALTÓWKA:

- koncert - część I lub II i III

- utwór dowolny

WIOLONCZELA:

- J. S. Bach - dowolna część z Suit na wiolonczelę solo

- koncert - część I lub III

- utwór dowolny

KONTRABAS:

Grupa I:

- etiuda

- 2 kontrastujące części sonaty

- utwór dowolny

Grupa II:

- etiuda lub kaprys koncertowy solo lub z akompaniamentem

- koncert - cz. I lub III

- utwór dowolny

Dla uczestników z zagranicy organizator może zapewnić akompaniatora po wcześniejszej deklaracji ze strony uczestnika i przesłaniu materiałów nutowych minimum 2 tygodnie przed terminem konkursu. Koszt udziału pianisty w całości pokrywa uczestnik.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs skierowany jest do uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych II stopnia.

Uczestnicy oceniani będą w dwóch grupach wiekowych w poszczególnych instrumentach:

a) grupa pierwsza - klasy I - III, grupa druga – klasy IV – VI szkoły muzycznej II stopnia

b) w przypadku uczestników kształcących się w innym systemie edukacji : grupa pierwsza – rok urodzenia 2003 - 2006 i grupa druga – rok urodzenia 1998 – 2002.

Dla uczestników z Polski udział w konkursie jest bezpłatny.

Wpisowe w wysokości 100 zł lub równowartość tej kwoty w euro po przeliczeniu kursu NBP dla uczestników z zagranicy należy wpłacić na konto Stowarzyszenia „Przyjaciół Muzyki”

w Elblągu z dopiskiem: „KONKURS INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH”

Nr konta: 40 1240 1226 1111 0010 0653 8427

Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli kandydat nie weźmie udziału w konkursie. Koszty przelewu wpisowego ponosi uczestnik.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dn. 11 marca 2019 roku na formularzu zgłoszeniowym (wraz z kopią dowodu wpłaty – uczestnicy z zagranicy)

na adres e-mail : konkurselblag@wp.pl

lub na adres szkoły:

ZPSM im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

z dopiskiem „KONKURS INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH”.

Koszty podróży, wyżywienia i noclegów pokrywają instytucje delegujące lub opłacają uczestnicy we własnym zakresie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie szkoły: elmuzyka.edu.pl w zakładce Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych” (ID 1577) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.