10.01.2019 - 12.01.2019

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIOLONCZELOWY W SOCHACZEWIE

Miejscowość Wydarzenia: Sochaczew

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psmsochaczew.weebly.com

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Od stycznia 2005 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fr. Chopina organizowane są Sochaczewskie Spotkania Wiolonczelowe. Konkurs Wiolonczelowy odbywa się co 2 lata, na zmianę z Seminarium Wiolonczelowym dla uczniów i nauczycieli Szkół Muzycznych I i II stopnia. W styczniu 2019 r. Sochaczewskie Spotkania Wiolonczelowe będą miały charakter konkursu. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Obejmuje uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia. Uczestnicy występują w VI kategoriach klasowych. W każdej grupie uczestnik wykonuje po trzy utwory, w tym obowiązkowo jeden polskiego kompozytora. Program należy wykonać z pamięci. Uczestnicy konkursu występują publicznie, w kolejności alfabetycznej począwszy od litery wylosowanej przez przedstawiciela organizatorów. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem. Wykonany program oceniany jest w skali od 1 do 25 pkt. Nagrodzeni uczniowie zobowiązani są wziąć udział w koncercie laureatów z programem wyznaczonym przez jury. W ramach konkursu uczestnicy, ich nauczyciele i rodzice mają możliwość spotkania z Jury w celu omówienia prezentowanych występów.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

Adres: ul. Bartosza Głowackiego 2

96-500 Sochaczew

Tel.: +48.46.8622962

e-mail: psmsochaczew@pro.onet.pl

www: http://www.muzyczna.e-sochaczew.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Ideą Sochaczewskich Spotkań Wiolonczelowych było stworzenie dla uczniów i nauczycieli miejsca spotkań muzycznych, w którym można byłoby podzielić się myślami i doświadczeniem w zakresie wykonawstwa muzycznego uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia.

Cele konkursu:

· prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów klas wiolonczeli,

· stworzenie możliwości współzawodnictwa wśród uczniów – wiolonczelistów i zachęcenie ich do dalszego kształcenia muzycznego.

· wzajemna wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy młodymi wiolonczelistami i nauczycielami,

· wymiana doświadczeń pedagogicznych,

· popularyzacja wiolonczeli i muzyki wiolonczelowej

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. Andrzej Zieliński - UMFC Warszawa - przewodniczący

prof. Stanisław Firlej - AM Łódź

dr hab. Piotr Hausenplas - UMFC Warszawa

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program konkursu:

Grupa I - kl. I – II c. 6-letni oraz kl. I c.4-letni

1) Etiuda (solo)

2) Utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu.

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 10 min

Grupa II – kl. III – IV c. 6-letni oraz kl. II c.4-letni

1) Etiuda (solo)

2) Sonata – 2 części kontrastujące (w przypadku Sonat B. Romberga i J. B. Brevala wystarczy jedna część) lub utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu,

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 15 min

Grupa III – kl. V – VI c. 6-letni oraz kl. III – IV c. 4-letni

1) Etiuda (solo)

2) Sonata – 2 części kontrastujące,

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 15 min

Grupa IV – kl. I– II OSM II stopnia i PSM II stopnia

1) Etiuda lub kaprys dwudźwiękowy,

2) Sonata – 2 części kontrastujące,

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 15 min

Grupa V – kl. III– IV OSM II stopnia i PSM II stopnia

1) Etiuda lub kaprys dwudźwiękowy,

2) Sonata – 2 części kontrastujące,

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 20 min

Grupa VI – kl. V– VI OSM II stopnia i PSM II stopnia

1) Etiuda lub kaprys dwudźwiękowy,

2) Sonata – 2 części kontrastujące,

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 20 min

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. Zgłoszenia (karty uczestnictwa) należy przesłać do 15 grudnia 2018 r. drogą elektroniczną w pliku Word na adres e-mail: konkurs.psmsochaczew@wp.pl

2. Zgłoszenia przysłane po terminie nie zostaną przyjęte.

3. Konkurs zakończy się koncertem laureatów z programem wyznaczonym przez jury, w którym nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są wziąć udział.

4. Koszty przyjazdu, pobytu uczestników i opiekunów pokrywają zainteresowani lub delegujące szkoły.

5. W przypadku znacznej ilości zgłoszeń przekraczającej przewidziane ramy czasowe konkursu, przewiduje się ograniczenie ilości uczestników w oparciu o kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIOLONCZELOWY W SOCHACZEWIE” (ID 1581) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.