22.03.2019 - 24.03.2019

IX Ogólnopolski Konkurs Organowy

Miejscowość Wydarzenia: Olsztyn

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Organy

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.szkola-muz.olsztyn.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Ogólnopolski Konkurs Organowy uczniów klas organów szkół muzycznych I i II stopnia jest trzydniową imprezą cykliczną, odbywa się co dwa lata w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i powodzeniem wśród uczniów i nauczycieli klas organów w całej Polsce. Uczestnicy, w zależności od klas, podzieleni są na trzy grupy. Uczniowie grupy I i II grają na organach mechanicznych firmy Sauer, a grupy III również na organach elektropneumatycznych firmy Biernacki. Konkurs daje możliwość prezentacji dorobku artystycznego uczniów klas organów. Impreza przyczynia się do poznania i rozpowszechnienia wartościowej literatury organowej, którą podczas przesłuchań konkursowych prezentują wykonawcy. Nauczyciele mają niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń na temat programu oraz metod pracy z uczniami młodszymi i starszymi. Każdy nauczyciel ma również możliwość rozmowy z jurorami na temat gry swoich uczniów oraz punktacji otrzymanej od członków komisji. Przewodniczący i członkowie jury w kolejnych edycjach konkursu zmieniają się. Zostaje nimi troje nauczycieli, których uczniowie uzyskali najwyższą punktację /od 0 do 25/ w ostatnim konkursie /niezależnie od grupy/. Dzięki temu każdy konkurs jest inny, bo zmieniająca się komisja wnosi do imprezy nowe doświadczenia i zwyczaje. Pełnienie roli jurora jest również dla tych wybranych i zaakceptowanych przez CEA nauczycieli wielkim wyróżnieniem. W konkursie dba się o wysoki poziom wykonawczy. Jego laureaci w większości kontynuują naukę gry na organach, wybierają studia muzyczne, koncertują, a także już w roli nauczycieli przyjeżdżają ze swoimi uczniami do Olsztyna na kolejne konkursy.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem Konkursu jest:

  • prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów
  • rozpowszechnianie wartościowej literatury organowej pod względem artystycznym i dydaktycznym
  • poszerzanie repertuaru
  • podnoszenie poziomu nauczania gry na organach poprzez wymianę doświadczeń i konfrontację metod pracy nauczycieli
  • wyłonienie najzdolniejszych uczestników konkursu /laureatów i wyróżnionych/
  • integracja młodzieży i pedagogów

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury

Przewodniczący: Prof. dr hab. Piotr Rojek

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu

Członkowie jury:

mgr Elżbieta Włosek-Żurawiecka

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisław Moniuszki w Raciborzu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

mgr Wiesław Kaczor

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie, Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. Kazimierza Pasionka w Tarnowie

Sekretarz:

mgr Iwona Pietkiewicz - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program konkursu:

I grupa – uczniowie klas III-IV czteroletniego oraz klas V-VI sześcioletniego cyklu nauczania szkół muzycznych I stopnia:

1. Utwór dawnego mistrza lub Johanna Sebastiana Bacha

2. Utwór kompozytora polskiego

Program wykonywany będzie na organach mechanicznych /Sauer/ - 22.03.2019 r.

II grupa – uczniowie klas I-III sześcioletniego cyklu kształcenia lub klas I – II czteroletniego cyklu kształcenia szkół muzycznych II stopnia, gimnazjów muzycznych oraz uczniowie do trzyletniego stażu kształcenia w diecezjalnych szkołach muzycznych. W grupie tej powinni także brać udział bardziej zaawansowani /technicznie i wiekowo/ uczniowie z I grupy konkursowej:

1. Utwór dawnego mistrza z wyłączeniem dzieł Johanna Sebastiana Bacha

2. Johann Sebastian Bach – Preludium /toccata lub fantazja/ i fuga /wydawnictwo dowolne/

3. Marian Sawa – jedno z preludiów organowych na temat polskich pieśni kościelnych /Wydawnictwo Zbigniew Indyk/

Program wykonywany będzie na organach mechanicznych /Sauer/ - 22.03.2019 r.

III grupa – uczniowie klas IV-VI sześcioletniego cyklu kształcenia lub klas III – IV czteroletniego cyklu kształcenia szkół muzycznych II stopnia, I – III Liceów Muzycznych oraz uczniowie powyżej trzeciego roku kształcenia w diecezjalnych szkołach muzycznych lub absolwentów diecezjalnych szkół muzycznych, kontynuujących naukę w szkołach muzycznych II stopnia bądź Liceach Muzycznych

1. Utwór dawnego mistrza z wyłączeniem dzieł Johanna Sebastiana Bacha

2. Johann Sebastian Bach – dowolna część /szybka/ jednej z sześciu sonat triowych

Utwory wykonywane będą na organach mechanicznych /Sauer/ - 23.03.2019 r.

3. Utwór /cały lub jego część/ romantyczny lub współczesny z wyłączeniem preludiów organowych na temat polskich pieśni kościelnych Mariana Sawy

Utwór wykonywany będzie na organach elektropneumatycznych /Biernacki/ - 24.03.2019 r.

Czas trwania programu każdego z uczniów grupy I nie powinien przekroczyć 10 minut, grupy II – 22 minuty, a grupy III – 30 minut. W konkursie może wziąć udział nie więcej niż dwoje uczniów z klasy jednego pedagoga. Wyjątkiem są nauczyciele pełniący w poprzedniej /VIII/ edycji konkursu funkcje jurorów, którzy mogą zgłosić troje uczniów. Laureaci w danej grupie nie mogą brać udziału w kolejnej edycji konkursu w tej samej grupie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Wpisowe – bez opłat.

Konkurs odbywa się w trzech grupach:

I grupa: uczniowie klas III-IV czteroletniego oraz klas V-VI sześcioletniego cyklu nauczania szkół muzycznych I stopnia;

II grupa: uczniowie klas I-III sześcioletniego cyklu kształcenia lub klas I – II czteroletniego cyklu kształcenia szkół muzycznych II stopnia, gimnazjów muzycznych oraz uczniowie do trzyletniego stażu kształcenia w diecezjalnych szkołach muzycznych. W grupie tej powinni także brać udział bardziej zaawansowani /technicznie i wiekowo/ uczniowie z I grupy konkursowej;

III grupa: uczniowie klas IV-VI sześcioletniego cyklu kształcenia lub klas III – IV czteroletniego cyklu kształcenia szkół muzycznych II stopnia, I – III Liceów Muzycznych oraz uczniowie powyżej trzeciego roku kształcenia w diecezjalnych szkołach muzycznych lub absolwentów diecezjalnych szkół muzycznych, kontynuujących naukę w szkołach muzycznych II stopnia bądź Liceach Muzycznych.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o przesyłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych /zgodnie z RODO/ wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy Iwony Pietkiewicz: ipietkiewicz@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2019 roku. Uczniowie i nauczyciele we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Regulamin Konkursu, karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych /zgodnie z RODO/, dyspozycje organów oraz inne informacje dostępne są na stronie szkoły: www.szkola-muz.olsztyn.pl

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IX Ogólnopolski Konkurs Organowy” (ID 1597) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.