01.03.2018 - 30.04.2018

I Ogólnopolskie Biennale Fotografii Użytkowej OBRAZY W SŁUŻBIE 2018

Miejscowość Wydarzenia: Poznań

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fotografia

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.lp.poznan.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

I Ogólnopolskie Biennale Fotografii Użytkowej OBRAZY W SŁUŻBIE 2018 Brief Target: dialog z codziennością - skierowany jest do uczniów szkół plastycznych wszystkich typów w wieku 16-25 lat. Istnieją fotografie, które służą jakiejś idei, mają misję. Pelnią funkcję informacyjną, promującą. Czasem prowokują. Zostały wykreowane w określonym celu. Maja sprzedać ideę lub przedmiot, markę. To obrazy adresowane do konkretnej grupy odbiorców, niezwykle czułe na otaczający świat, jego potrzeby, niepokoje, niepewność nowoczesnego bytu.

ORGANIZATOR

Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

Adres: ul. Junikowska 35

60-163 Poznań

Tel.: +48.61.8684868

e-mail: sekretariat@lp.poznan.pl

www: http://www.lp.poznan.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest pobudzenie refleksji nad zjawiskami towarzyszącymi nam w codzinnym życiu, rozbudzanie kreatywności oraz doskonalenie warsztatu twórczego. Młodzi twórcy będą musieli nawiązać dialog z codziennością, by trafnie odpowiedzieć na hasło konkursowe. Medium fotografii i filmu oraz ich komercyjne i powszechne wykorzystanie we współczesnym świecie jest częśto poddawane etyznej analizie. Realizacja zadania konkursowego może przyczynić się do "pochylenia się" nas zagadnieniem moralnym towarzyszącym wszechobecności fotografii w środkach masowego przekazu, umozliwi interdyscyplinarne poruszanie się po współczesnej kulturze i przełożenie zbodytej wiedzy w glęboki przekaz plastyczny. Konkurs stanie się okazją do konfrontacji młodzieży z problematyką XXI wieku.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej ogłosi swój werdykt w terminie do 31 maja 2018r. Po tym terminie organizatorzy poinformują o wynikach konkursu oraz czasie i miejscu wystawy pokonkursowej na stronie www.lp.poznan.pl oraz na szkolnym FB.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Na konkurs przyjmowane będą:

- fotografie (odbitki lub wydruki) w formacie A3, maksymalny B1, prace powinny być naklejone na podkład umożliwiający ekspozycję;

- jeżeli prace tworzą cykl, ich kolejność powinna być oznaczona, maksymalna ilośc prac w cyklu - 5 sztuk;

- prace należy opatrzyć na odwrocie czytelnie wypelnioną kartą zgłoszeniową;

- wymagana jest wersja elektroniczna prac o parametrach: TIFF, RGB, 300dpi, format nie powinien przekraczać 3500 pikseli na dłuższym boku;

- plik powinien być opisany według następującego schematu: miasto_szkoła_nazwisko_imię_rok;

- wersje elektroniczne prac powinny być wysłane na adres e-mail: obrazywsluzbie@gmail.com

-każdy uczestnik może przesłąć maksimum 5 prac wykonanych w ciągu dwóch ostatnich lat.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Prace konkursowe nie mogą zawierać lokowania produktu!

Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2018 (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane po tym terminie oraz prace niezgodne z regulaminem, nie będą oceniane przez Jury i zostana odesłane na koszt nadawcy. W przypadku niemożności identyfikacji autora, prace nie będą zwracane.

Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodąuczestników na wszystkie warunki regulaminu dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.lp.poznan.pl oraz na wykorzystywanie nadesłanych prac w celach promocyjnych we wszystkich obszarach madialnych. Prawa autorskie do zwycięskich prac przechodzą w całości na organizatora konkursu. Autorzy decydując się na nadesłanie prac na konkurs, akceptują wszystkie warunki regulaminu.

Informacji na temat Biennale udziala Komisarz Biennale - Anna Jabłońska tel.61/868-48-68, a-mail: obrazywsluzbie@gmail.com

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 384

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 22

Przebieg Wydarzenia

Organizatorem I Ogólnopolskiego Biennale Fotografii Użytkowej OBRAzy w służbie jest Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Konkurs został wpisany do Kalendarza Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego na rok szkolny 2017/2018. Styczeń 2018 oogłoszenie konkursu na szkolnej stronie internetowej oraz przekazanie regulaminu drogą mailową a następnie w wersji papierowej do szkół plastycznych w Polsce. Powołanie Jury przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie pismem z dnia 08.01.2018. 28 maja 2018 obrady Jury w składzie: Przewodniczący: prof. Andrzej Florkowski - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Członkowie Jury: dr Janusz Oleksa - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Jacek Jurek - dyrektor artystyczny Agencji Reklamowej JUST, sekretarz (bez prawa głosu) - Anna Jabłońska - Liceum Plastyczne w Poznaniu. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Liceum Plastycznego w Poznaniu. Sierpień 2018 - przygotowanie folderu do publikacji oraz druk. 05 września 2018 otwarcie wystawy pokonkursowej w Galerii Pix.House w Poznaniu oraz rozdanie nagród. Wystawa trwała do 09 września 2018. Październik 2018 - wysyłka publikacji do szkół i instytucji.

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

Na konkurs wypłynęły 384 prace z 17 szkół z całej Polski. Podczas wystawy pokonkursowej w Pix.House zostały zaprezentowane prace 16 uczestników. Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom prac i znakomity często warsztat. Zwyciężyły fotografie, które poza doskonałymi umiejętnościami zaskoczyły pomysłem i niestereotypową interpretacją. 

Laureaci

Grand Prix: Anna Grasza - Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu; I miejsce ex aequo: Aleksandra Mucha i Dominika Śrama - Liceum Plastyczne im. PIotra Potworowskiego w Poznaniu; II miejsce: Marcin Derda - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu; III miejsce - nie przyznano. Wyróżnienia: Natalia Ziaja - Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach; Oktawia Bogusz - Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu; Paulina Tyła - Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku Białej.

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „I Ogólnopolskie Biennale Fotografii Użytkowej OBRAZY W SŁUŻBIE 2018” (ID 1614) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.