22.03.2019 - 10.05.2019

XI Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny” „Portret Rodzinny. Rodzina Nadzieją Świata”. Lublin 2019

Miejscowość Wydarzenia: Lublin

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Film, Formy rzeźbiarskie, Formy użytkowe, Fotografia, Grafika, Malarstwo, Rysunek, Rzeźba

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Inni

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://liceumplastyczne.lublin.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

XI Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny” organizowane jest w obecnym roku szkolnym po raz kolejny wspólnie - przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Stowarzyszenie Lubelski Plastyk - jako konkurs wpisany do „Kalendarza międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego” w roku szkolnym 2018-2019 . Jego początki, sięgają roku 1999, kiedy zorganizowano pierwszą edycję, inspirowaną ideą propagowaną przez Międzynarodowy Kongres Rodzin – ideą podkreślenia i popierania wszelkich działań mających na celu pobudzanie refleksji dotyczącej roli rodziny we współczesnym świecie.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Międzynarodowy konkurs plastyczny „Portret Rodzinny” ma na celu konfrontację różnych form plastycznej wypowiedzi, młodzieży w wieku od 15 do 20 lat. Adresowany jest przede wszystkim do utalentowanych uczniów szkół artystycznych, ale jego otwarty charakter pozwala także na indywidualne uczestnictwo. Międzynarodowy charakter konkursu daje okazję do porównania różnych kontekstów kulturowych, wymiany doświadczeń i integrację młodzieży z różnych krajów. Tematyka konkursu jest punktem wyjścia do refleksji nad wartościami, które wiążą się z rodziną rozumianą w różnych aspektach – społecznym, psychologicznym, kulturowym, odnosząc się w ten sposób bezpośrednio i pośrednio, do problemów nurtujących współczesnego człowieka.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Patronat merytoryczny:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;

Instytut Sztuk Pięknych Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Kategorie konkursu:

1. Fotografia artystyczna /krótszy bok min.30 cm/;

2. Rysunek od A3 do B1;

3. Malarstwo /krótszy bok nie mniejszy niż 40 cm, dłuższy nie większy niż 120 cm/;

4. Grafika warsztatowa /krótszy bok nie mniejszy niż 10 cm/;

5. Grafika komputerowa od A3 do B1;

6. Rzeźba /ok. 60 x 60 x 60 cm/, płaskorzeźba /dłuższy bok max. 60 cm/;

7. Tkanina artystyczna;

8. Film lub animacja /czas do 5 min. zapis w formacie WMV, MPG (2,4), AVI. Pliki zapisane na CD/DVD wraz z wydrukowanymi załącznikami 1, 2, 3 winny być przesłane pocztą na adres szkoły.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnikami konkursu może być młodzież w wieku 15-20 lat.

Uczestnik indywidualnie może nadesłać maksymalnie 3 prace wykonane w latach 2017-19, które nie były prezentowane wcześniej podczas innych przeglądów, konkursów.

Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac /w każdej dziedzinie/ wykonanych w latach 2017-19, które nie były prezentowane wcześniej w innych przeglądach, konkursach.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XI Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny” „Portret Rodzinny. Rodzina Nadzieją Świata”. Lublin 2019” (ID 1619) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.