03.04.2019 - 05.04.2019

XII Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2019"

Miejscowość Wydarzenia: Szczecin

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Taniec

Rodzaj: Konkursy, Gala baletowa

Specjalność: Taniec klasyczny, Taniec współczesny

Adresaci: Uczniowie szkół baletowych, Nauczyciele szkolnictwa baletowego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://www.fundacjabalet.pl/index.php/konkursy/153-xii-miedzynarodowy-konkurs-baletowy-zlote-pointy-2019

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

W dniach 3 – 5 kwietnia 2019 roku w Teatrze Polskim-Scena na Łasztowni w Szczecinie odbędzie się XII Międzynarodowy Konkurs Baletowy „ZŁOTE POINTY 2019”, a także XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2019” oraz Finałowa Gala Gwiazd Baletu.

Fundacja Balet działająca w Polsce od 27 lat na rzecz dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej, jest pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu baletowego z udziałem najlepszych absolwentów polskich i europejskich szkół baletowych „Złote Pointy” (od 2002 roku konkurs ogólnopolski, zasięg międzynarodowy uzyskał w roku 2008). Jest to jedyny międzynarodowy konkurs dla najlepszych absolwentów szkół baletowych w Polsce.

Uczestnicy po raz XII będą walczyć o tytuł Laureata „Złote Pointy”. Przyznawany jest też tytuł dla „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” - historia przyznawania przez Fundację Balet tego tytułu sięga 1994 roku. W 2019 roku już po raz 26. zostanie on przyznany wśród młodych adeptów sztuki baletowej, którzy wchodzą w życie zawodowe. Jednocześnie odbywa się konkurs o stypendia artystyczne Fundacji Balet dla uczniów polskich szkół baletowych. Jedną z nagród dla uczestników konkursu są wakacyjne warsztaty taneczne na Florydzie, fundowane przez Vladimira Issaeva – baletmistrza i dyrektora Arts Ballet Theatre of Florida. Uczestnicy mają możliwość zdobyć również inne nagrody czy wyróżnienia w postaci krajowych lub zagranicznych warszatów tanecznych. Podczas Finałowego Koncertu oprócz laureatów i wyróżnionych absolwentów, będziemy mieli okazję podziwiać zaproszonych artystów.

Niewątpliwie jest to największe wydarzenie promujące sztukę baletową w Szczecinie. Jest to również jedyny konkurs w Polsce dla adeptów sztuki baletowej, który został na stałe wpisany w kalendarz imprez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs organizowany jest w partnerstwie z Teatrem Polskim w Szczecinie, Związkiem Artystów Scen Polskich, Centrum Edukacji Artystycznej, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Arts Ballet Theatre of Florida. Patronat nad konkursem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecin, patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3 Szczecin, Radio ESKA, WAWA, PLUS, Kurier Szczeciński. Więcej informacji na temat historii konkursu i działalności Fundacji Balet znajduje się na stronie www.fundacjabalet.pl

ORGANIZATOR

Fundacja Balet

Adres: Bolesława Leśmiana 7

70-786 Szczecin

Tel.:

e-mail: balet@post.pl

www: www.fundacjabalet.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Energetyków 40

70-656 Szczecin

CELE WYDARZENIA

 • Prezentacja i promowanie sztuki baletowej,
 • wspieranie rozwoju artystycznego młodych tancerzy w formie stypendiów, nagród, pomocy materialnej,
 • finansowe wspieranie szkolenia i doskonalenia warsztatu zawodowego adeptów sztuki baletowej,
 • pomoc uzdolnionym tancerzom w rozpoczęciu profesjonalnej kariery zawodowej,
 • prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół baletowych w Polsce i za granicą,
 • popieranie edukacji baletowej,
 • aktywizacja środowisk twórczych z dziedziny baletu poprzez możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami szkół baletowych,
 • wymiana doświadczeń w zakresie nauczania tańca,
 • integracja młodzieży.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Uczestnicy konkursu oceniani są przez Międzynarodowe Jury, w skład którego wchodzą cenieni baletmistrzowie, tancerze i choreografowie, między innymi:

 • Ewa Głowacka – pierwsza solistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, pedagog, baletmistrz
 • Rosa Olympia Estrella – tancerka, choreograf, pedagog flamenco i klasycznego tańca hiszpańskiego
 • Barbara Sier – Janik - przewodnicząca Sekcji Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich, członek Rady porogramowej Instytutu Muzyki i Tańca
 • Beata Książkiewicz – profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, tancerka, pedagog, dyrektor Szkoły Tańca i Baletu „Fouette” w Poznaniu
 • Vladimir Issaev – baletmistrz, dyrektor Arts Ballet Theatre of Florida
 • Andrzej Ziemski – solista baletu XX Wieku Maurice’a Bejarta, pedagog, współtwórca prywatnej szkoły baletowej „Balletomania” w Brukseli
 • Ewa Wycichowska – prof. dr hab., tancerka, choreograf, pedagog, profesor sztuk muzycznych, kireownik Zakładu Tańca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Marcin Krajewski – wieloletni I solista w Staatsoper w Berlinie, obecnie tancerz międzynarodowy
 • Lukas Slavicky – solista Bawarskiego Państwowego Baletu w Monachium, dyrektor artystyczny baletu czeskiego w Czeskich Budziejowicach

Stypendystów ocenia Kapituła Fundacji Balet przy wsparciu Jury Głównego Konkursu w składzie:

 • Maria Andrzejewska – Prezes Zarządu Fundacji Balet
 • Grzegorz Kotek - wieloletni solista baletu w Szczecinie
 • Wiesław Dudek – tancerz, wieloletni I solista w Staatsoper w Berlinie, obecnie pedagog w K-ballet Company w Tokio
 • Wojciech Warszawski – kierownik baletu Opery Bałtyckiej
 • Uran Azymov - choreograf, pedagog (Białoruś)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Uczestnicy prezentują się podczas dni konkursowych w choreografiach klasycznych i współczesnych.

PROGRAM:

2.04.2019 Przyjazd uczestników

3.04.2019 g.17.00 I Dzień Konkursowy - Taniec Klasyczny

4.04.2019 g.17.00 II Dzień Konkursowy - Taniec Współczesny

5.04.2019 g.19.00 Finał Konkursu MIĘDZYNARODOWA GALA GWIAZD BALETU

W programie: cz.I Laureaci konkursu, cz. II zaproszeni goście

6.04.2019 Wyjazd uczestników

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

 • W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół baletowych z Polski i zagranicy, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskają dyplom ukończenia szkoły baletowej oraz uczniowie szkół baletowych w Polsce, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne Fundacji Balet.
 • Uczestnicy zgłaszani są przez dyrektorów i grono pedagogiczne szkół baletowych, zgodnie z regulaminem konkursu w terminie nieprzekraczającym 31 stycznia 2019 roku.
 • Polskie szkoły baletowe mogą zgłosić do konkursu czterech uczniów, szkoły baletowe z zagranicy mogą zgłosić dwóch uczniów.
 • Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej wariacji lub pas de deux z klasycznego repertuaru baletowego i jednego układu dowolnego.
 • Układ tańca dowolnego jest kompozycją choreograficzną zrealizowaną z wykorzystaniem tanecznych współczesnych technik lub demiklasycznych, nie może przekraczać 4 minut.
 • Uczestnicy mogą występować solo lub w duecie, partnerami w duecie mogą być osoby, które są uczestnikami konkursu lub nie.
 • Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przez cały okres trwania konkursu, lecz nie pokrywają kosztów podróży.
 • Organizator nie pobiera opłaty wpisowej od uczestników konkursu.
 • Organizator konkursu nie odpowiada za prawa autorskie prezentowanych układów.
 • Tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce w roku 2019” oraz nagroda pieniężna, przyznawane są absolwentowi polskiej szkoły baletowej i pedagogowi laureata, wytypowanemu przez Jury.
 • Tytuł laureata konkursu „Złote Pointy 2019”, Grand Prix „Złote Pointy 2019” oraz nagroda pieniężna, przyznawane są laureatowi konkursu i pedagogowi laureata wytypowanemu przez Jury, spośród wszystkich uczestników konkursu.
 • Jury ma prawo przyznania lub nieprzyznania głównych nagród, w zależności od wyników finalistów.
 • W trakcie trwania dni konkursowych, publiczność typuje Laureata Publiczności.
 • Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe.
 • Konkurs kończy Koncert Finałowy – Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu 2019.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XII Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2019"” (ID 1629) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.