17.05.2019 - 18.05.2019

VI Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych

Miejscowość Wydarzenia: Ełk

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: psmelk.edupage.org

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

VI Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych to projekt artystyczny złożony z koncertu inauguracyjnego i przesłuchań konkursowych. Na koncercie inauguracyjnym wystąpi znakomity amerykański pianista polskiego pochodzenia- prof. Sławomir Dobrzański wykładający min. w Cansas Music Uniwercity. Artysta swój Recital fortepianowy poprzedzi wykładem na temat twórczości wybitnej polskiej kompozytorki i pianistki – Marii Szymanowskiej. Konkurs, bezpośrednio zwrócony jest do dzieci i młodzieży kształcących się w szkołach muzycznych I i II stopnia w kraju i za granicą. Ma na celu wyłonienie najlepszych zespołów dziecięcych i młodzieżowych prezentujących utwory na dwa fortepiany i na cztery ręce – grupa I , II i III oraz na fortepian i inny instrument – grupa III. Prezentacje uczestników odbywają się w następujących kategoriach wiekowych: Grupa I – kl.II – IV c/6 lub I – II /c4 szkoły muzycznej I st. Grupa II – kl. V –VI /c6 lub III – IV/c4 szkoły muzycznej I st. Grupa III – kl. I –VI szkoły muzycznej II st.

ORGANIZATOR

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku

Adres: Armii Krajowej 21

19-300 Ełk

Tel.: +48.87.6103623

e-mail: psmelk@o2.pl

www: http://www.psmelk.edupage.org

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Konkurs stwarza możliwość rozwoju zdolności muzycznych oraz zgłębiania wiedzy z zakresu kultury i muzyki. Stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z bogatą literaturą kameralną, wykonywaną nie tylko przez najmłodszych adeptów sztuki pianistycznej, ale również przez młodzież oraz dojrzałych muzyków. Powyższe wydarzenie muzyczne skupia artystów, twórców i pedagogów z Polski i z zagranicy, pozostając jednocześnie otwartym dla szerokiej publiczności. Spodziewamy się gościć zespoły z Kaliningradu (Rosja), z Litwy, a także oczekujemy na inne zgłoszenia z krajów sąsiadujących ( Białoruś, Ukraina). Przewidywana liczba odbiorców to ok.100 osób.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W pracach Jury Konkursowego wezmą udział renomowani pianiści z Polski, Litwy i USA:

prof. Regina Michalak (AM w Katowicach, UMFC),

prof. Sławomir Dobrzański (Cansas, USA)

Piotr Akścin (Druskienniki - Litwa)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są wykonać dwa lub trzy kontrastujące utwory, z których przynajmniej jeden nie jest transkrypcją, bądź opracowaniem. Dopuszcza się także wykonanie całego cyklu lub wybranych części utworu, pod warunkiem, ze prezentacja nie przekracza limitu czasowego wynoszącego: Grupa I i II – do 10 minut Grupa III – do 15 minut

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

VI Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych adresowany jest do uczniów szkół muzycznych stopnia podstawowego i średniego. Udziałw Konkusie jest nieodpłatny

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VI Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych ” (ID 1638) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.