11.03.2019 - 15.03.2019

VIII Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza Płock 2019

Miejscowość Wydarzenia: Płock

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Skrzypce

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psmplock.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków powstały z inicjatywy wybitnego polskiego pedagoga i skrzypka prof. Mirosława Ławrynowicza. I edycja odbyła się krótko po jego śmierci w kwietniu 2005 r. Główną ideą Spotkań jest promowanie młodych skrzypków i pomoc w rozwijaniu ich uzdolnień, wspieranie ich talentów poprzez kontakt z wybitnymi pedagogami, fundowanie kursów mistrzowskich. Ideą Spotkań jest także wspieranie pracy pedagogów pomoc w doborze właściwych metod pracy ze szczególnie uzdolnionym uczniem.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem Międzynarodowych Spotkań Skrzypcowych im. prof. Mirosława Ławrynowicza jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w kulturze. Możliwość rozwijania ich aktywności twórczej poprzez stworzenie warunków do sprawdzenia swoich umiejętności i porównania ich z rówieśnikami. Mają także za zadanie promowanie utalentowanych młodych adeptów wiolonistyki przez stworzenie szerokiej platformy sprzyjającej wymianie doświadczeń artystycznych i pedagogicznych połączone z możliwością kontaktu – uzyskania pomocy dydaktycznej od wybitnych pedagogów. Jako organizatorzy ciągle poszukujemy ciekawych form pracy z dziećmi i młodzieżą bazując na własnych doświadczeniach oraz efektach rozmów prowadzonych podczas konsultacji z jurorami. Dlatego też elastyczna formuła imprezy stara się podążać za zmieniającymi się potrzebami współczesnej pedagogiki skrzypcowej i odpowiadać na jej potrzeby. Spotkania mają charakter otwarty dla publiczności, co wpływać ma na podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa oraz wzbogacenie ofert naszego miasta kierowanej do szerokiego grona odbiorców. Przez pięć dni mają możliwość poznawania wybitnych dzieł literatury skrzypcowej oraz obcowania z ich wykonawstwem. Celem Spotkań jest również upowszechnianie kultury muzycznej w ogóle, a co za tym idzie, mamy nadzieję, ze będzie to także okazja do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego osób działających w tej sferze. Spotkania Skrzypcowe są przedsięwzięciem międzynarodowym. Adresowane są do dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Ze względu na specyfikę kształcenia za granicą regulamin dopuszcza udział w Spotkaniach młodzieży do 18 roku. Przesłuchania konkursowe są dwuetapowe dla każdej grupy wiekowej. W VII edycji Spotkań przewidujemy udział około 40 uczestników z Polski i zagranicy. Przygotowanie tej imprezy rozpoczniemy w drugiej połowie 2016 roku. Zespół organizacyjny przygotuje koncepcję przesłuchań, zaplanuje skład jury, przebieg przesłuchań i konsultacji. Ustalona zostanie treść regulaminu, która określi między innymi: wymagania konkursowe, przedziały wiekowe itp.` Nowością jaką zamierzamy wprowadzić w VII edycji Spotkań jest zwolnienie uczestników z opłaty wpisowej co wyrówna szansę wzięcia udziału w tej imprezie szerszemu gronu młodych miłośników gry na skrzypcach. Koszty uczestników związane z przejazdem, wyżywieniem i zakwaterowaniem są i tak wysokie więc postanowiliśmy nie obciążać ich dodatkowymi wydatkami.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Organizacją Spotkań zajmuje się od pierwszej ich edycji Pan Janusz Smolarski nauczyciel dyplomowany z 17 letnim stażem pracy. Przy przygotowaniu tego przedsięwzięcia korzystamy z wiedzy i doświadczenia profesorów akademii muzycznych w szczególności: prof. Krystyny Makowskiej – Ławrynowicz,

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w dwóch grupach wiekowych w dwóch etapach

GRUPA I- Etap I- Dwie kontrastujące części sonaty barokowej z towarzyszeniem fortepianu do wyboru kandydata.Etiuda lub kaprys na skrzypce solo do wyboru kandydata.utwór dowolny – do wyboru kandydata.Czas trwania I etapu nie może przekroczyć 20 minut

Etap III lub II i III część koncertu skrzypcowego do wyboru kandydata.

GRUPA- II- Etap IG.Ph. Telemann – fantazja na skrzypce soloEtiuda lub kaprys na skrzypce solo do wyboru kandydata.utwór dowolny – do wyboru kandydata.Czas trwania programu do 25 min.

Etap III lub II i III część koncertu skrzypcowy do wyboru kandydata

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Spotkania adresowane są do młodych skrzypków w pierwszych 9 latach nauki oraz ich pedagogów. Kolejną grupą obiorców są uczniowie i nauczyciele płockich szkół muzycznych oraz mieszkańcy naszego miasta i regionu uczestniczący w 5-dniowych przesłuchaniach, koncercie inauguracyjnym i laureatów.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VIII Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza Płock 2019 ” (ID 1639) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.