16.11.2019 - 17.11.2019

IV Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. prof Tadeusza Pelczara

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Kontrabas

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://www.konkurs-pelczar.edu.pl/

Organizatorem Konkursu Kontrabasowego im. prof. Tadeusza Pelczara jest : Centrum Edukacji Artystycznej i Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 w Warszawie im. G. Bacewicz.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

popularyzowanie i propagowanie kontrabasu w szkołach muzycznych II st.prawidłowe kształtowanie dźwięku.wzrost poziomu gry na kontrabasie wśród uczniów szkół muzycznych.rozwijanie techniki gry i muzykalności.możliwość skonfrontowania umiejętności gry na instrumencie.wzajemne poznanie oraz integracja uczniów, nauczycieli i szkół.wymiana doświadczeń dydaktycznych i pedagogicznych między nauczycielami.przygotowanie uczniów do nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia.stworzenie możliwości zapoznania się z formą egzaminu do orkiestry zawodowej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wszystkich uczestników konkursu przesłuchiwać będzie jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. O przyznaniu i podziale nagród decyduje jury. W jury będą zasiadać czynnie grający muzycy - nauczyciele gry na kontrabasie w szkołach muzycznych II st. jak i profesorowie z wyższych uczelni w kraju i zagranicą.W skład jury nie mogą wchodzić nauczyciele uczniów uczestniczących w konkursie.

Jury specjalną decyzją może potraktować nagrody, jako regulaminowe jak i pozaregulaminowe.

Jury:

 • prof. UMFC Adam Bogacki przewodniczący
 • dr Donat Zamiara
 • prof. Andrzej Mysiński honorowy przewodniczący
 • mgr Krzysztof Korzeńmgr Ryszard Wolicki

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Grupa I

 • dwie zróżnicowane części sonaty staroklasycznej / Marcello, Fesch, Galiard, Telemann, Corelli, Strunc, Vivaldi/
 • Tomasz Prawdzik - Miniatury na kontrabas i fortepian / wydawnictwo CEA ISMN 979-0-9013381-5-9/jeden z utworów do wyboru.

Grupa II

Etap I

 • Wybrane i opracowane przez jury fragmenty partii orkiestrowych, wykonane zgodnie z zapisanym smyczkowaniem, artykulacją i kolejnością /materiały do pobrania na stronach konkursu/.

Etap II

 • J. S. Bach - II Suita wiolonczelowa /opracowanie Tadeusz Pelczar wydawnictwo PWN/ dowolnie wybrany taniec/ bez Preludium/
 • Tadeusz Pelczar - Album kontrabasisty z. II, III, IV - dowolnie wybrany utwór.
 • G.F. Haendel - Sonata g-moll /opracowanie Wincenty Śliwiński PWN/, dwie kontrastujące części.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs skierowany jest do uczniów klas kontrabasu szkół muzycznych I i II st.

Do konkursu nie zostaną dopuszczeni uczniowie szkół muzycznych I i II st. którzy są równocześnie studentami wyższych uczelni muzycznych.

Uczestnicy będą podzieleni na następujące kategorie:

 • Grupa I – uczniowie do trzeciego roku nauki gry na kontrabasie.
 • Grupa II – uczniowie powyżej trzeciego roku nauki gry na instrumencie.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IV Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. prof Tadeusza Pelczara” (ID 1653) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.