08.07.2019 - 13.07.2019

17. Międzynarodowe Warsztaty Saksofonowe "SZCZECINEK 2019"

Miejscowość Wydarzenia: Gwda Wielka

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Saksofon

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: warsztatyszczecinek.eu

Patronat MKiDN

Warsztaty są cykliczną imprezą o wspaniałych tradycjach, odbyło się już 16 edycji.Grupę wykładowców tworzą najwyższej klasy artyści z Polski i Europy. Kontakt ze światowej klasy autorytetami pozwala uczestnikom nie tylko zdobywać wiedzę, ale również kształtować własną osobowość artystyczną oraz jest ważnym etapem otwierającym ich indywidualną aktywność zawodową. Podczas warsztatów odbywają się recitale wykładowców dających uczestnikom możliwość wysłuchania interpretacji utworów na najwyższym poziomie.

ORGANIZATOR

Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne

Adres: Dyminek 7

78-421 drzonowo

Tel.:

e-mail: piesiakwlodzimierz@gmail.com

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Jeziorna 36

78-422 Gwda Wielka

CELE WYDARZENIA

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz młodzieży akademickiej. Warsztaty mają charakter praktyczny, których celem jest praca nad konkretnymi problemami warsztatowymi i interpretacyjnymi. Grupę wykładowców tworzą najwybitniejsi pedagogowie z różnych ośrodków z Polski, z Holandii, Słowenii, Austrii i Węgier. W koncertach uczestniczyć będą wybitni instrumentaliści z Polski i Europy. W ramach Warsztatów prowadzone będą indywidualne lekcje, praca z akompaniatorem, lekcje otwarte, lekcje mistrzowskie, wykłady , zajęcia w zespołach kameralnych i orkiestrze oraz wiele koncertów z udziałem uczestników iwykładowców, które będą otwarte dla szerokiej publiczności. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie zajęcia będą się odbywały w bezpośrednim kontakcie z przyrodą a lekcje mistrzowskie w przeszklonych, klimatyzowanych glampingach, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na atmosferę warsztatów. 30-hektarowy obszar ośrodka agroturystycznego pozostanie na tydzień do wyłącznego użytku uczestników warsztatów. W założeniu jest ćwiczenie na instrumentach bezpośrednio na (łonie natury (w altanach, pod drzewem, na łące, w drewutni). Ponadto w otoczeniu znajdują się zwierzęta (barany, owce, kucyki, kozy a nawet kangury) co niewątpliwie wpłynie na atrakcyjność tej formy zajęć. W ramach promocji Warsztatów wydrukowane zostaną foldery i plakaty informacyjne (rozsyłane do wszystkich szkół muzycznych i akademii muzycznych w Polsce), a informacje zostaną również zamieszczone na stronie internetowej warsztatów w języku polskim i angielskim. Celem warsztatów jest podniesienie poziomu instrumentalistyki poprzez wymianę doświadczeń ikorzystanie przez uczestników z wiedzy i doświadczenia najwyższej klasy pedagogów i instrumentalistów. Podczas Warsztatów nakażdy koncert zostaną wydrukowane i powielone afisze i programy, a do realizacji zajęć potrzebne będzie przygotowanie i powielenie materiałów dydaktycznych.Podczas tworzenia harmonogramu zajęć duży nacisk zostanie położony na kameralistykę. W związku ztym tworzone będą zespoły i orkiestry złożone z uczestników warsztatów i wykładowców.Inne istotne elementy wpływające na gwarantowany sukces warsztatów w Szczecinku:1. Doświadczenie organizacyjne i konsekwencja w działaniu.Odbyło się dotychczas 16 edycji warsztatów. Po wielu latach konsekwentnej działalności warsztaty stały się imprezą prestiżowąwpisując się na stałe w kalendarz wydarzeń artystycznych w kraju i Europy.2. Położenie geograficzne i walory krajobrazowe.Piękne położenie ośrodka agroturystycznego, w którym będą się odbywały warsztaty dostarczy uczestnikom niezapomnianychprzeżyć estetycznych . Z dala od wielkich aglomeracji w otoczeniu przyrody uczestnicy będą mogli skupić się na tym, conajbardziej kochają, na MUZYCE. Wsłuchując się w odgłosy przyrody, jej ciszę i spokój będą mieli okazję zaszczepić w swej grzeelementy harmonii świata przyrody, który ich otoczy na kilka niezpomnianych dni.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Arno Bornkamp - Holandia - saksofon

Betka Bizjak-Kotnik - Słowenia - saksofon

Michał Gasztych - Polska - saksofon

Paweł Gusnar - Polska - saksofon

Gerald Preinfalk - Austria - saksofon

The Whoop Group - Polska - kwartet saksofonowy

Irene Seleljo - Węgry - fortepian

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Na program warsztatów składać się będą następujące elementy:1. Indywidualne lekcje otwarte w oparciu o literaturę zaproponowaną przez uczestników. W lekcjach wcharakterze obserwatorów uczestniczyć będą inni uczniowie.2. Zajęcia z akompaniatorem-korepetytorem. Praca nad wybranymi utworami, przygotowanie dokoncertu. Akompaniator ma za zadanie aktywnie uczestniczyć z uczniem w procesie opracowywaniautworów, zwracając szczególną uwagę na intonację i formę utworu.3. Codzienne zajęcia grupowe ćwiczenia oddechowe i rozluźniające.4 . Zajęcia w zespołach kameralnych. Każdy uczestnik będzie przydzielony do zespołu kameralnego. Wykładowcy mają w obowiązku zapewnić materiały nutowe na różnorodne składy, natomiast uczestnicyw miarę możliwości będą mieć ze sobą inne instrumenty oprócz podstawowych ( saksofon sopranowy, saksofon tenorowy,saksofon barytonowy, saksofon basowy) Wykładowcy zobowiązali się również do przywiezienia ze sobą ciekawegoinstrumentarium (saksofon sopraninowy, saksofon basowy). Będzie to okazja do zapoznania się z brzmieniemtych instrumentów i zrozumieniem ich roli w zespole kameralnym.5. Próby orkiestry saksofonowej. Repertuar orkiestry zostanie dobrany do potrzeb odbiorców koncertu.Będzie to muzyka popularna. Podczas prób prowadzący szczególną uwagę zwróci na zagadnieniaintonacji i artykulacji.6. Koncert plenerowy orkiestry saksofonowej. W koncercie orkiestry, uczestniczyć będąrównież wykładowcy podnosząc poziom wykonawczy zespołu i integrując się w ten sposób z młodzieżą.7. Recitale wykładowców. Recitale będą wspaniałą promocją warsztatów. Na koncerty zapraszane będąwładze miasta i powiatu. Koncerty będą transmitowane przez lokalne telewizje (TV Zachód i TV Gawex),dzięki czemu odbiorcami będzie kilkanaście tysięcy osób.8. Lekcje mistrzowskie, pokazowe, praca nad wybranymi utworami. Odbędzie się kilkalekcji podczas których zademonstrowana będzie praca nad przykładową interpretacją najbardziejznanych utworów instrumentalnych.9. Koncert uczestników na zakończenie każdego turnusu. Podczas uroczystegozakończenia zaprezentują się wybrani przez wykładowców uczestnicy. Podczas zakończenia uczestnicyotrzymają dyplomy pamiątkowe i inne gadgety. Zostaną również zaproszeni na następną edycjęwarsztatów.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów AkademiiMuzycznych.Liczne koncerty, w tym również plenerowe, przeznaczone są dla publiczności w bardzo różnym wieku. Ze względu na wakacyjny charakter warsztatów, jak również koncerty plenerowe, repertuar dobierany jest tak, aby był adekwatny do miejsca i czasu wykonywania koncertów. Za pośrednictwem zaangażowanych mediów informacje i transmisje z koncertów i innych imprez docierają do kilkudziesięciu tysięcy osób.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „17. Międzynarodowe Warsztaty Saksofonowe "SZCZECINEK 2019"” (ID 1660) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.