29.06.2019 - 06.07.2019

XIII. Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka, Taniec

Rodzaj: Warsztaty, Kursy, Sesje naukowe, Seminaria

Specjalność: Altówka, Chór, zespoły woklane, Flet, Gitara, Harfa, Instrumenty dawne, Kameralistyka, Klawesyn, Kontrabas, Obój, Organy, Rytmika, Skrzypce, Śpiew, Teoria muzyki, Wiolonczela, Taniec dawny

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Uczniowie szkół baletowych, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Nauczyciele szkolnictwa baletowego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.muzykadawna.org

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Patronat MKiDN

Od ponad dziesięciu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji. Kursy łączą w sobie zarówno lekcje indywidualne, warsztaty grupowe, wykłady jak i zajęcia metodyczne.

Adresowane są do instrumentalistów, wokalistów, chórmistrzów, rytmików oraz tancerzy:

 • nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni,
 • studentów, absolwentów i wykładowców uczelni muzycznych,
 • uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia,
 • uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st.,
 • uczniów i nauczycieli szkół baletowych,
 • zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną,
 • grup wokalno-instrumentalno-tanecznych

Kursy stanowią kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w:

 • Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie |ul. Bednarska 11|
 • Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie |ul. Moliera 4/6|
 • Kościele Akademickim Św. Anny |ul. Krakowskie Przedmieście 68|

Kursy są szkoleniem rekomendowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej

ORGANIZATOR

Fundacja Bednarska

Adres: Bednarska 11

00-310 Warszawa

Tel.: +48.22.8266314

e-mail: koncerty@bednarska.art.pl

www: http://fundacja.bednarska.art.pl/

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

 • upowszechnienie świadomości oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwej stylistyki muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji,
 • doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych w oparciu o repertuar solowy jak również kameralny okresu XVI - XVIII w.,
 • prezentacja dokonań i wymiana doświadczeń artystycznych i dydaktycznych,
 • aktywizacja i wspieranie środowiska pedagogicznego (muzycznego i baletowego) w podnoszeniu kompetencji metodycznych,
 • rozwijanie umiejętności improwizacji oraz pracy w zespole kameralnym,
 • integracja sztuk (muzyka, taniec, teatr),
 • wprowadzenie do repertuaru dydaktycznego utworów mało znanych lub na bieżąco odkrywanych,
 • podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychoedukacji i profilaktyki ruchowej a także właściwej prezentacji artysty na scenie,
 • integracja i współpraca szkolnictwa muzycznego oraz baletowego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Zajęcia prowadzą wybitni artyści z Polski i zagranicy, członkowie orkiestr i zespołów takich jak Orkiestra XVIII wieku, Wrocławska Orkiestra Barokowa czy Cracovia Danza. Są oni też wykładowcami europejskich uczelni: Folkwang Universität der Künste Essen, Die Hochschule für Musik und Theater München, Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, Łodzi i Krakowie, Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie i innych

W Y K Ł A D O W C Y XIII L K M M D

MISTRZOWIE METODYKI:

dr AGNIESZKA BUDZIŃSKA-BENNETT - śpiew, muzyka ensemblowa, chorał gregoriański (średniowiecze, renesans, barok) | Ensemble Peregrina

prof. MICHAEL SCHMIDT-CASDORFF - flet / flet traverso, kameralistyka | 18-th Century Orchestra, HMT München, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. PETER FRANKENBERG - obój / obój barokowy / flet prosty, kameralistyka | Dutch Bach Society

prof. DANIEL DEUTER - skrzypce / skrzypce barokowe, altówka / altówka barokowa, kameralistyka | CordArte Ensamble, Batzdorfer Hofkapelle (koncertmistrz), Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. MARKUS MÖLLENBECK - wiolonczela / wiolonczela barokowa | Musica Antiqua Köln, HMT München, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. URSZULA BARTKIEWICZ - klawesyn | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | ZPSM im F. Chopina w Warszawie

MARIA ERDMAN - klawikord, organy, podstawy kompozycji | Akademia Muzyczna w Krakowie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

dr hab. EWA MROWCA - kameralistyka z realizacją b.c. na klawesynie | Akademia Muzyczna im. G i K Bacewicz w Łodzi, Akademia Muzyczna w Krakowie

dr ANNA URSZULA KUCHARSKA - praktyka basso continuo z elementami improwizacji | ZPOSM I i II st. im. G. Bacewicz w Warszawie​​

dr JAKUB KOŚCIUKIEWICZ - basso continuo dla wiolonczel, kameralistyka | Musicae Antique Collegiae Varsoviense, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Akademia Muzyczna w Łodzi, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

ANTON BIRULA - lutnia, teorba, kameralistyka | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

ANNA KOWALSKA - lutnia, gitara, kameralistyka | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

dr DOROTA ZIMNA - kameralistyka, realizacja basso continuo | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Laboratoire de la Musique

MARCIN TARNAWSKI - podstawy improwizacji, kameralistyka | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Laboratoire de la Musique ​

KAROLINA KOŚLACZ - viola da gamba | ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

ROMANA AGNEL - taniec dawny, choreografia | Balet Dworski - Cracovia Danza

DARIUSZ BROJEK - taniec dawny, choreorelaksacja | Balet Dworski - Cracovia Danza

JACEK GUZOWSKI - temperacje historyczne i strojenie klawesynu | ZPSM im. F. Chopina, ZPSM im. K. Szymanowskiego, ZPOSM im. G. Bacewicz w Warszawie

wykłady muzykologiczno-historyczne :

dr hab. SZYMON PACZKOWSKI - ​ Uniwersytet Warszawski - ​Instytut Muzykologii

akompaniament b.c

dr DOROTA ZIMNA - realizacja basso continuo

WERONIKA JANYST - realizacja basso continuo

oraz praktykanci b.c.

WYKŁADOWCY WARSZTATÓW OGÓLNOROZWOJOWYCH

dr MAŁGORZATA KACZMARSKA-FERENC - prezentacja sceniczna | Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, UMFC w Warszawie, ZPSM im. Chopina w Warszawie

EWA BIAŁY - psychoedukacja | Poznań - trener NLP

JAKUB SANIEWSKI - rehabilitacja | Gamma Medical Center w Warszawie

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Kursy skierowane są nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych.

Szeroka oferta dydaktyczna uporządkowana została według następujących bloków tematycznych:

I. WARSZTATY INSTRUMENTALNE

Składające się z wykładów, lekcji otwartych oraz indywidualnych konsultacji artystycznych, dotyczących praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania. Zajęcia realizowane będą dla następujących specjalności:

 • flet /flet traverso,
 • obój /obój barokowy/ flet prosty,
 • skrzypce / skrzypce barokowe,
 • altówka / altówka barokowa,
 • wiolonczela / wiolonczela barokowa,
 • klawesyn,
 • lutnia (renesansowa i barokowa), gitara (barokowa i romantyczna), teorba,
 • organy,
 • klawikord,
 • viola da gamba

Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne.

II. WARSZTATY WOKALNE

śpiew, muzyka ensemblowa, chorał gregoriański (średniowiecze, renesans, barok)

Zajęcia prowadzone są w formie lekcji otwartych dla:

 • solistów – wokalistów
 • zespołów wokalnych a’capella (w tym zespołów chorałowych) oraz zespołów mieszanych (wokalno-instrumentalnych)
 • chórmistrzów

III. WARSZTATY TAŃCA DAWNEGO

Zajęcia warsztatów tańca dawnego wraz z wykładami teoretycznymi, skierowane są do dwóch rodzajów odbiorców: muzyków i tancerzy. Z uwagi na stopień zaawansowania i umiejętności ruchowych uczestników zajęcia zostaną utworzone osobne grupy:

1) Warsztaty dla muzyków (instrumentaliści, wokaliści, rytmicy)

2) Warsztaty dla uczniów szkół baletowych (z udziałem nauczycieli – konsultacje metodyczne). Realizowany będzie repertuar baletu barokowego oparciu o oryginalne zapisy choreograficzne.

IV. WYKŁADY OTWARTE

1) wykłady muzykologiczno-historyczne - prowadzone przez wykładowców kursu oraz ekspertów Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego; przedstawiające i porównujące dotychczasowe wyniki badań historycznomuzycznych, metody poszukiwania i praktycznego zastosowania treści traktatów historycznych oraz innych materiałów źródłowych; omawiające zagadnienia polskiej literatury muzycznej w kontekście europejskim oraz inne aspekty metodyczne problematyki wykonawczej muzyki dawnej, obejmujące wiedzę z zakresu retoryki muzycznej, ekspresji, improwizacji, ornamentyki, harmonii, temperacji historycznych i instrumentarium.

2) wykłady i pokazy praktyczne z zakresu psychoedukacji, prezentacji scenicznej oraz profilaktyki i rehabilitacji

V. WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE

1) Podstawy improwizacji

2) Kameralistyka (instrumentaliści, wokaliści)

3) Podstawy kompozycji

4) Praktyka basso continuo z elementami improwizacji dla początkujących (instrumenty klawiszowe)

5) Kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie

6) Basso continuo dla basowych instrumentów smyczkowych

7) Temperacje historyczne i strojenie klawesynu

8) Praca z akompaniatorem

VI. WARSZTATY OGÓLNOROZWOJOWE

1) Psychoedukacja - nowoczesne techniki rozwoju dla artystów

2) Rehabilitacja

3) Prezentacja sceniczna

4) Choreorelaksacja

VII. PREZENTACJE ARTYSTYCZNE - audycje, koncerty:

 • Koncert wykładowców
 • Koncerty i audycje sekcyjne uczestników
 • Koncert Finałowy

ZADANIA DODATKOWE:

VIII. Praktyki basso continuo - zadanie skierowane do studentów bądź absolwentów klas klawesynu, organów, gitary, lutni lub wiolonczeli, którzy pragną doskonalić i poszerzyć swoje umiejętności w dziedzinie akompaniamentu basso continuo. Szczegółowe informacje u organizatora

IX. Staż w sektorze kultury - zadanie mające na celu aktywizację studentów i absolwentów uczelni kierunków artystycznych i humanistycznych do tworzenia i realizacji projektów artystycznych. Szczegółowe informacje u organizatora

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Kursy adresowane są do:

 • uczniów, studentów i absolwentów oraz nauczycieli szkolnictwa artystycznego,
 • początkujących, zaawansowanych i profesjonalnych: instrumentalistów, wokalistów, rytmików oraz tancerzy..

Akceptowane są instrumenty klasyczne i historyczne.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie przelewu opłaty wpisowej.

W ramach opłaty uczestnik może wybrać jedną specjalność jako główną oraz więcej niż jedną specjalność dodatkową,a także skorzystać ze wszystkich zajęć oferowanych w programie (warsztaty uzupełniające, warsztaty ogólnorozwojowe, wykłady, koncerty)

Regulamin, formularz zgłoszeniowy, cennik oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kursów www.muzykadawna.org

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIII. Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej” (ID 1673) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.