21.10.2019 - 25.10.2019

Międzynarodowy i międzyuczelniany kurs mistrzowski pn. „Innowacyjna przestrzeń dla człowieka w ogrodzie”

Miejscowość Wydarzenia: Bolestraszyce

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Kursy, Wystawy

Specjalność: Formy użytkowe, Fotografia, Grafika, Historia sztuki, Malarstwo, Rysunek, Rzeźba

Adresaci: Studenci uczelni plastycznych

Cykl: Jednorazowo

www Wydarzenia: www.bolestraszyce.com.pl

Międzynarodowy i międzyuczelniany kurs mistrzowski pn. „Innowacyjna przestrzeń dla człowieka w ogrodzie” to zadanie skierowane do studentów uczelni artystycznych. Zadanie będzie realizowane we współpracy z wykładowcami ze znanych uczelni artystycznych z Polski i zagranicy – Łodzi, Katowic, Poznania, Lwowa, Wilna. Sam projekt jest unikatową ideą a międzynarodowy charakter zadania jest gwarancją innowacyjności zarówno na poziomie postawionego problemu, eksperymentów związanych z jego rozwiązaniem jak i absolutnej unikatowości i nowatorstwa realizacji. Tego typu kursy mistrzowskie, w znacznym stopniu wzbogacają programy nauczania w akademiach poprzez postawienie problemu i rozwiązywanie go w kontekście miejsca docelowego.

ORGANIZATOR

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Adres: 130

37-722 Bolestraszyce

Tel.: +48.16.6716425

e-mail: arboretum@poczta.onet.pl

www: bolestraszyce.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem międzynarodowego i międzyuczelnianego kursu mistrzowskiego pn. „Innowacyjna przestrzeń dla człowieka w ogrodzie” jest podniesieniu poziomu edukacji artystycznej, rozszerzenie i wzbogacenie programów i działań edukacyjnych dla studentów uczelni artystycznych. Ma za zadanie rozwinięcie umiejętności konstruowania i organizowania miejsc dla człowieka w przestrzeni ogrodu o różnym przeznaczeniu i charakterze, odpowiadających na różnorodne zapotrzebowania społeczne. Celem zadania jest ponadto zainteresowanie społeczeństwa problemem funkcji i estetyki przestrzeni, umożliwienie młodym artystom, studentom szkół artystycznych podniesienia poziomu wykształcenia artystycznego poprzez rozwijanie wrażliwości społecznej i estetycznej, doskonalenie umiejętności, ich praktyczne wykorzystanie i zaprezentowanie uzyskanych efektów publiczności.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Udział Profesorów, wykładowców uczelni artystycznych z Polski i zagranicy gwarantuje dużą efektywność i wysoki poziom realizacji zadania. Ponadto proponowane do prowadzenia zadania osoby mają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia tego typu działań edukacyjno-artystycznych. Głównym organizatorem, koordynatorem i prowadzącym kursy ze strony Arboretum w formie wolontariatu będzie dr Narcyz Piórecki – Arboretum Bolestraszyce Uniwersytet Rzeszowski. Współorganizatorem zadania będzie: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Malarstwa i Rysunku – prof. Marek Sak koordynator zadania; Wyższa Szkoła Techniczna i Sztuk Stosowanych w Katowicach – prof. Lilla Kulka; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP; Lwowska Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie – doc. Marian Besaga; Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie – prof. dr hab. Żivile Jasutyte; Uniwersytet Rzeszowski – dr Narcyz Piórecki udział w formie wolontariatu, mgr Stanisław Chmiel – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Międzynarodowy i międzyuczelniany kurs mistrzowski pn. „Innowacyjna przestrzeń dla człowieka w ogrodzie” prowadzony będzie w przestrzeni Arboretum w miejscu w którym tworzył i działał wielokierunkowo Piotr Michałowski, wielki patriota a przede wszystkim ikona polskiej kultury. Projektowanie i realizacja kursu odbywać się będzie w kontekście unikatowej kolekcji roślin i miejsca o wielkim znaczeniu dla kultury i sztuki polskiej. Studenci będą pracować zarówno pod opieką merytoryczną i techniczną prowadzących jak i równolegle z nimi rozwiązywać będą określone zadania artystyczne. Wszystkie materiały użyte w działaniach bedą biodegradacyjne i podlegające w 100% recyklingowi. Całości zadania towarzyszyć będą dyskusje i wykłady prowadzących. Odbęda się także konsultacje dla uczestników, indywidualne działania warsztatowe w ogrodzie, prezentacje dorobku artystycznego przez uczestników oraz prezentacja w przestrzeni ogrodu przez uczestników uzyskanych efektów zadania tj. wykonanych prac na wystawie.Po powrocie do macierzystych uczelni uczestnicy zaprezentują i omówią zadania i realizacje. W kursach mistrzowskich udział będzie brało bezpośredni 20 osób, w tym 13 studentów uczelni artystycznych z Łodzi, Katowic, Poznania, Lwowa i Wilna oraz 7 prowadzących (łącznie z koordynatorem), w tym 1 osoba wolontariat. Działania artystyczne prowadzone będą z zakresu malarstwa, rysunku, fotogarfii, sztuki włókna, dizajnu ogrodowego, działania dotyczące rzeźby, obiektów użytkowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Odpłatnośc dla uczestników - bilet wstępu na kurs.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzynarodowy i międzyuczelniany kurs mistrzowski pn. „Innowacyjna przestrzeń dla człowieka w ogrodzie”” (ID 1678) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.