03.04.2019 - 05.04.2019

Biennale AGRAFA 2019. Możliwości / OPPORTUNITIES

Miejscowość Wydarzenia: Katowice

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne, Inne

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Konferencje, Wystawy

Specjalność: Formy użytkowe, Grafika, Podstwy projektowania

Adresaci: Studenci uczelni plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego, Inni

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: agrafa.asp.katowice.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Biennale AGRAFA to wydarzenie projektowe o charakterze międzynarodowym, organizowane przez Wydział Projektowy ASP Katowice, którego ambicją jest wzmacnianie twórczego i innowacyjnego potencjału szkolnictwa artystycznego oraz znaczenia dziedziny projektowania. Biennale Agrafa obejmuje organizację: Międzynarodowego Konkursu Studenckiej Grafiki Projektowej wraz z wystawą pokonkursową, międzynarodowej konferencji projektowej, prezentacji młodych projektantów oraz warsztatów projektowych. Prezentowane prace i projekty reprezentują zarówno takie dziedziny projektowania jak: projektowanie graficzne, projektowanie produktu, proj. przestrzenne i architektoniczne, projektowanie społeczne, ale także działania interdyscyplinarne na styku różnych dziedzin oraz nowe obszary działań projektowych.

ORGANIZATOR

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Adres: ul. Raciborska 37

40-074 Katowice

Tel.: +48.32.7587702

e-mail: rektorat@asp.katowice.pl

www: http://www.asp.katowice.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Główne cele Biennale to:

– przegląd postaw twórczych oraz zbadanie aktualnych nurtów szeroko pojmowanego projektowania graficznego: animacji, identyfikacji wizualnej, informacji wizualnej, grafiki edytorskiej, publikacji cyfrowych, krojów pism i innych (konkurs i wystawa),

– konfrontacja programów nauczania uczelni artystycznych, wgląd w stan edukacji projektowej i jej efektów kształcenia,wskazanie kierunku rozwoju poszczególnych uczelni oraz poziomu kompetencji studentów i absolwentów ośrodków projektowych w Polsce i na świecie (konkurs i wystawa),

– przedstawienie i promocja różnorodnych postaw twórczych oraz wyłonienie najbardziej użytecznych, oryginalnych, nowatorskichi inspirujących rozwiązań projektowych (konkurs i wystawa, prezentacja młodych projektantów, konferencja),

– rekonesans złożonych wyzwań społecznych i kulturowych, które obecnie są udziałem projektantów oraz rozpoznanie możliwości i zagrożeń, jakie stwarzają nowe technologie i obszary działań (konferencja).

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Katarzyna Kasia, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, PL | Tommy Campbell, SPACE10 IKEA LAB, CA | Rama Gheerawo, Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art, Londyn, GB | Fabio Viola, Scuola Internazionale di Comics, Florencja, IT | Stephan Thiel, NAND Studio, Berlin, DE | Jack Lenk, studio Tellart, Providence, US| Jadwiga Tynor, Ergo Design, Kraków, PL | Peter Biľak, Royal Academy of Art, Haga, NL | Brian Lucid, Ngā Pae Māhutonga School of Design, Massey University, Wellington, NZ | Marcin Wicha, grafik, felietonista, autor książek, Warszawa, PL

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

09.30 Możliwości: między nadzieją a przerażeniem | Katarzyna Kasia, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, PL

10.00 Początek końca projektowania zorientowanego na człowieka | Tommy Campbell, SPACE10 IKEA LAB, CA

10.30 Jedność społeczności. Projektowanie w przestrzeniach miejskich| Rama Gheerawo, Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art, Londyn, GB

11.15 przerwa kawowa

11.45 Zaangażowanie poprzez dizajn – gra jako element codziennego życia | Fabio Viola, Scuola Internazionale di Comics, Florencja, IT

12.15 Projektowanie dla idei transparentności i zaufania | Stephan Thiel, NAND Studio, Berlin, DE

12.45 Wdrażanie przyszłości | Jack Lenk, studio Tellart, Providence, US

13.30 lunch

15.00 Opieka medyczna – wyzwania i możliwości projektowe | Jadwiga Tynor, Ergo Design, Kraków, PL

15.30 Dzisiejsze możliwości projektowania krojów | Peter Biľak, Royal Academy of Art, Haga, NL

16.00 Projektanci przyszłości / Przyszłość projektowania. Kształcenie projektantów w roku 2068 | Brian Lucid, Ngā Pae Māhutonga School of Design, Massey University, Wellington, NZ

16.45 Zwykłe projektowanie w niezwykłych czasach | Marcin Wicha, grafik, felietonista, autor książek, Warszawa, PL

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Opłata rejestracyjna na konferencję wynosi:

– dla studentów: 50 PLN

– dla profesjonalistów: 100 PLN

Udział w warsztatach jest odpłatny i wynosi 50 PLN.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Biennale AGRAFA 2019. Możliwości / OPPORTUNITIES” (ID 1687) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.