10.10.2019 - 11.10.2019

XV Białostocki Festiwal Młodych Organistów

Miejscowość Wydarzenia: Białystok

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Organy

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: muzykbial.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Organizatorem Festiwalu jest Centrum Edukacji Artystycznej i Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku. Nasz Festiwal to spotkanie uzdolnionych organistów, uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia oraz pedagogów klas organów.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku

Adres: ul. Podleśna 2

15-227 Białystok

Tel.: +48.85.7416507

e-mail: zsm@muzykbial.pl

www: http://www.muzykbial.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem powołania festiwalu było zachęcenie uczniów do publicznych występów, mobilizacja do gry już w pierwszych dniach roku szkolnego, konfrontacja z innymi uczestnikami, zaprezentowanie gry organowej mieszkańcom miasta.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W XV edycji Festiwalu przewodniczącym jury będzie dr hab. Jarosław Wróblewski. Nasze zaproszenie przyjęli także: dr hab. Hanna Dys oraz dr hab. Bogdan Narloch.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Przesłuchania uczestników są dwuetapowe, w dwóch grupach wiekowych:

· grupa młodsza – klasy I - III szkoły muzycznej II stopnia (możliwy jest udział uczniów starszych klas szkół muzycznych I stopnia)

· grupa starsza – klasy IV - VI szkoły muzycznej II stopnia Wszyscy uczestnicy będą wykonywali program w obu etapach.

Program Festiwalu:

grupa młodsza:

I etap – utwór z dawnej muzyki polskiej (z wyłączeniem Mikołaja z Krakowa)

– Preludium i fuga J. S. Bacha

II etap

– utwór dowolny zróżnicowany w charakterze lub dwa kontrastujące utwory

grupa starsza:

I etap

– Preludium chorałowe ze sfigurowanym cantus firmus z epoki baroku

– Preludium i fuga J. S. Bacha (oprócz małych) lub D. Buxtehudego lub N. Bruhnsa

II etap

– utwór romantyczny lub o charakterze romantycznym

Łączny czas trwania programu w grupie młodszej nie powinien przekraczać 20 minut, a w grupie starszej – 30 minut.

Uczestnicy Festiwalu będą wykonywali program na dwóch instrumentach:

I etap – w Auli Zespołu Szkół Muzycznych – instrument mechaniczny

II etap – w Kościele pw. św. Ojca Pio przy ul. Mickiewicza 54A – instrument mechaniczny

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Festiwal jest dofinansowany ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XV Białostocki Festiwal Młodych Organistów” (ID 1688) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.