29.11.2019 - 01.12.2019

Grand Prix Polskiej Chóralistyki 2019

Miejscowość Wydarzenia: Poznań

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Przesłuchania muzyczne, Wystawy

Specjalność: Chór, zespoły woklane

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.grand.prix.stuligrosz.pl

Druga edycja ogólnopolskiego konkursu chóralnego Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza i towarzyszące konkursowi warsztaty z zakresu dyrygentury i emisji głosu, które odbędą się w Poznaniu na przełomie listopada i grudnia 2019 roku to wydarzenie unikatowe w skali całego kraju. Po raz drugi w konkursowe szranki staną najlepsze zespoły chóralne, wyłonione jako laureaci nagród głównych - grand prix w 6 najstarszych konkursach chóralnych w Polsce. Do owych konkursów należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat" w Legnicy, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Łódzki Festiwal Chóralny "Cantio Lodziensis" w Łodzi.

Wydarzenie pozwoli na integrację poznańskiego i wielkopolskiego środowiska chóralnego poprzez udostępnienie bezpłatnych wejściówek na przesłuchania uczniom szkół muzycznych, włączenie młodych chórzystów w wolontariat (opieka nad przyjezdnymi chórami), czy przygotowanie wycieczek po Poznaniu dla przyjezdnych chórzystów.Odbędą się również warsztaty, zarówno dla chórów biorących udział w samym konkursie, jak i dla wszystkich chętnych, niezależnie od ich udziału w Grand Prix. Podobnie jak w poprzednim roku planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla poszczególnych grup wiekowych (seniorzy, dzieci imłodzież), warsztaty indywidualne – w ramach masterclass – dla dyrygentów, które prowadzone będą przez wybranych członkówJury, oraz warsztaty z zakresu emisji głosu.

ORGANIZATOR

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Adres: ul. Święty Marcin 87

61-808 Poznań

Tel.: +48.61.8568910

e-mail: amuz@amuz.edu.pl

www: http://www.amuz.edu.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

  • Przywrócenie i utrzymanie pozycji Poznania jako stolicy polskiej chóralistyki.
  • Kultywowanie pamięci o Stefanie Stuligroszu jako postaci najbardziej zasłużonej dla Poznańskiej i Polskiej chóralistyki.
  • Integracja Poznańskiego i Wielkopolskiego środowiska chóralnego.
  • Zbudowanie cyklicznej imprezy o charakterze kulturalnym, która na trwałe wpisze się w kalendarz wydarzeń artystycznych tak Miasta Poznania, jak i chóralnej mapy kraju.
  • Rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kultury.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W skład jury wejdą najwybitniejsze postaci świata chóralistyki w Polsce, a obradom grona przewodniczyć będzie zaproszony uznany chórmistrz z zagranicy, który jest niekwestionowanych autorytetem w dziedzinie chóralistyki. O miano najlepszego z najlepszych rywalizować będą zwycięzcy nagrody głównej grand prix 6 najstarszych polskich konkursów chóralnych, którymi są: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat" w Legnicy, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Łódzki Festiwal Chóralny "Cantio Lodziensis" w Łodzi

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Zakres merytoryczny wydarzenia ujęty zostanie w regulaminie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej wydarzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresaci wydarzenia: uczniowie szkół muzycznych i niemuzycznych, studenci uczelni muzycznych i niemuzycznych, nauczyciele szkolnictwa muzycznego, melomani, mieszkańcy Miasta Poznania oraz Wielkopolski, chórzyści. Warunki uczestnictwa zostaną omówione w regulaminie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej wydarzenia.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Grand Prix Polskiej Chóralistyki 2019” (ID 1692) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.