01.04.2019 - 30.06.2019

IV Międzynarodowe Triennale Grafiki "RELACJE I POSTAWY"

Miejscowość Wydarzenia: BYDGOSZCZ

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Spotkania, Konferencje, Przeglądy plastyczne, Wystawy

Specjalność: Grafika

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Inni

Cykl: Co 3 lata

www Wydarzenia: http://plastyk.bydgoszcz.pl/iv-miedzynarodowe-triennale-grafiki-im-leona-wyczolkowskiego/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

Obecne już IV Triennale będzie kontynuacją międzynarodowych konkursów plastycznych organizowanych przez szkołę: w dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina „Barwy i dźwięki. Fryderyk Chopin – im memoriam” (2010), z okazji Roku Leona Wyczółkowskiego „Bez natury tworzyć nie mogę (2012) oraz „Przystanek miasto przystanek i wieś” (2016). IV Międzynarodowe Triennale Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego „Relacje i postawy” to konkurs graficzny dla uczniów liceów plastycznych i młodzieży od 13 do 20 roku życia. Temat konkursu jest rozumiany szeroko i odnosi się do relacji, odczuć, wzajemnych emocji, sytuacji politycznych, społecznych, związanych z fobiami, wykluczeniem …

Konkurs skierowany jest do uczniów średnich szkół plastycznych w kraju i zagranicą, a także do młodzieży z innych placówek prowadzących zajęcia plastyczne. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych 13 – 15, 16 - 20 lat

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: GARBARY 2

85-229 BYDGOSZCZ

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu i imprez współtowarzyszących, oprócz założeń tematycznych, jest promocja klasycznych technik grafiki warsztatowej oraz popularyzacja dziedziny grafiki artystycznej. Zależy nam by poprzez kontynuację konkursu graficznego dostrzec uzdolnioną artystycznie młodzież i promować ich talenty.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Mirosław Pawłowski (ur. 1957) profesor, artysta grafik. W latach 1976–1981 studiował w PWSSP w Poznaniu; dyplom z wyróżnieniem 1981. Od 1982 pracuje w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednocześnie od 1995 prowadzi Pracownię Serigrafii w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie UAP) w Poznaniu. W latach 2002–2008 był dziekanem Wydziału Grafiki w ASP w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 1983–2015 miał 63 wystawy indywidualne grafiki oraz brał udział w 315 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Magdalena Uchman Urodzona w 1981 roku w Przeworsku. Doktor; zajmuje się grafiką i malarstwem. Odbyła studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, otrzymując w 2006 r. stopień magistra sztuki. Za wybitne osiągnięcia w trakcie studiów otrzymała Dyplom Uznania Rektora. Ukończyła środowiskowe studia doktoranckie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne (2010). Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej w Pracowni Druku Płaskiego i Litografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2012). Obecnie pełni obowiązki prodziekana ds. studenckich. Miała 19 wystaw indywidualnych i ponad 200 zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczestniczyła w sympozjach krajowych i zagranicznych: 5th Mallnitz Symposium of Contemporary of Art-Bios Nationalpark Zentrum – Mallniz, Austria (2011), Indira International Imprint Arts Festival – Uniwersytet Muzyki i Sztuk Pięknych w Khairagarh, Indie (2017). Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in.: wyróżnienia w konkursach „Grafika Kwartału” organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie (2005); wyróżnienia za obiekty graficzne “The Gift” na III Biennale Grafiki Eksperymentalnej w Rumunii (2008); I nagrody VIII Międzynarodowego Przeglądu Małego Formatu w Rumunii oraz w przeglądzie „Granice Rysunku” w Rzeszowie (2006); II nagrody Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, II Międzynarodowe Sympozjum, Szymbark (2011); II Nagrody Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach w Międzynarodowym Konkursie Litograficznym „Litho-Kielce 2015” (2016); nagrody fundowanej ASP w Gdańsku – 5. Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2016.

Ewa Sekuła-Tauer Historyk sztuki, muzealnik, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od wielu lat jest kierownikiem Działu Leona Wyczółkowskiego w bydgoskim Muzeum. Autorka i współautorka wielu scenariuszy wystaw, komisarz i kurator wystaw muzealnych w wielu muzeach polskich. Autorka licznych publikacji, wystąpień oraz działań popularyzatorskich z zakresu twórczości Leona Wyczółkowskiego. Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Śladami Leona Wyczółkowskiego, obecnie trwa XI edycja. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddział Kujawsko- Pomorski.

Barbara Chojnacka Historyk sztuki, starszy kustosz, kierownik Działu Grafiki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Absolwentka kierunku Konserwatorstwo i Muzealnictwo (specjalizacja: Muzealnictwo) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Podyplomowe studia muzealnicze na WSP UMK w Toruniu (2000). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Kurator wystawy oraz koordynator programu wystaw i sesji naukowych graficznego cyklu Wielość w jedności, zaplanowanego na lata 2009-2024. Prowadzi badania nad grafiką polską XX-XXI wieku oraz sztuką i życiem artystycznym Bydgoszczy i regionu, zwłaszcza dwudziestolecia międzywojennego oraz historią wystawiennictwa i kolekcjonerstwa XX wieku. Opublikowała na te tematy liczne artykuły, m.in. zamieszczane w wydawnictwach muzealnych, publikacjach ogólnopolskich i regionalnych, np. w „Kronice Bydgoskiej” i „Materiałach do dziejów kultury i sztuki Bydgoszcz i regionu”. Autorka ponad 50 wystaw. Zagadnienia grafiki polskiej i sztuki bydgoskiej znalazły odzwierciedlenie w wystawach i towarzyszących im publikacjach, m.in. Środowisko artystyczne Bydgoszczy 1920-1939. Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, scenografia (2002), Stanisław Brzęczkowski (1897-1955). Monografia artysty (2005), trzy edycje wystaw Wielość w jedności. (Drzeworyt polski po 1900 roku, Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku, Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku. Uczestniczka konferencji i sesji naukowych.

Ewa Gordon Urodzona w Bydgoszczy. Artysta-grafik. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni serigrafii. Autorka 26 wystaw indywidualnych min. w Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Toruniu, Mannheim i Londynie oraz 70 wystaw zbiorowych. Czynny udział w prezentacjach graficznych, aukcjach dzieł sztuki oraz konfrontacjach artystycznych w kraju i za granicą. Ważniejsze międzynarodowe wystawy graficzne: Triennale Krajów Nadbałtyckich, Gdańsk (1992), Międzynarodowe Triennale Grafiki, Frechen - Niemcy (1993,1996), Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice”, Toruń (2000), Międzynarodowe Triennale Grafiki, Bitola - R. Macedonii (2000), Międzynarodowe Uralskie Triennale Grafiki, Ufa - Rosja (2001, 2004), Międzynarodowe Biennale Grafiki, Warna – Bułgaria (2001, 2003, 2005, 2009), Międzynarodowe Triennale Grafiki, Majdanek (2004), Wystawa grafiki „Polskie Orły”, Seul, Korea Południowa (2006), Pekin, Chiny (2006/07), „Grafika z Polski” na Biennale Arte e Il Torchio, Cremona – Włochy (2007), Międzynarodowe Biennale Grafiki Guanlan, Shenzhen – Chiny (2007). Prace graficzne nagradzane i wyróżniane, znajdują się w zbiorach prywatnych i kolekcjach państwowych w Polsce i zagranicą. Kuratorka wystaw i projektów artystycznych, współpracy międzynarodowej oraz warsztatów promujących edukację graficzną. Od 1999roku prowadzi pracownię serigrafii w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

Jarosław Nowak Urodzony Bydgoszczy, ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1995 uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej. Od 1998 prowadzi pracownię technik wklęsłodruku w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Oprócz pracy dydaktycznej kontynuuje swoja indywidualną działalność artystyczną, którą prezentował na wielu wystawach krajowych i zagranicznych miedzy innymi w Hiszpanii, Chinach, Chorwacji, Macedonii, na Tajwanie, Rumunii, Niemczech, Szkocji, Brazylii…

Viola Kuś Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Członek ZPAF w latach od 2001 do 2013, obecnie członek WPO World Photography Organization. Od 2002 prowadzi Pracownię Obrazowania Fotografcznego w Zespole Szkoł Plastycznych w Bydgoszczy. Twórczyni „nadproduktywnej” myśli realizowanej i badanej w sztukach wizualnych. Stypendystka Ministra Kultury RP 2004, 2007, 2011 i 2015, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2016, a także Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 2017.

Franciszek Otto Urodzony 17.11.1960. Typograf, projektant krojów pism. Ukończył ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni grafiki książki. Laureat trzeciej i czwartej edycji konkursu International Digital Type Design Contest, organizowanego przez firmę Linotype. Nagrodzone fonty to „Linotype Notec” (1999) i „Brda” (2003). W 2008 r. otrzymały licencję „Linotype” jego dwa fonty „Waza” i „JP2”, a w 2017 r. font „Wola”. Nauczyciel projektowania graficznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od kilku lat współpracuje z Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy jako autor oprawy graficznej wydawnictw muzealnych.

Wojciech Kieler Magister historii sztuki - 2000, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Licencjat w zakresie filologii polskiej- 1999, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Certyfikat DALF c2 poświadczający znajomość języka francuskiego- 2013, Ministère de lEducation Nationale Rèpublique Française Prowadził liczne wykłady i seminaria dotyczące nauczania historii sztuki i wykonywał prace zlecone przez MKiDN oraz CEA i OKE.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Harmonogram działań do triennale grafiki:

III 2018 - założenia programowe, logistyczne

III - IV 2018 - przygotowanie regulaminu i informacji o konkursie graficznym

I – III 2018 - ustalenie składu jury konkursu

IV 2018 - nawiązanie współpracy z instytucjami kulturalnymi i konsulatami w celu poszerzenia kręgu uczestników i odbiorców konkursu i pozyskaniu partnerów

IV 2018 - wypełnienie i wysłanie wniosku do ministerstwa kultury

VI 2018 - tłumaczenie regulaminu i idei konkursu na język angielski i niemiecki

IX 2018 - rozsyłanie programów i regulaminów konkursowych

6 V 2019 - ostateczna data dostarczania prac konkursowych

16 V 2019 - obrady jury

17 V 2019 - informacja o wynikach konkursu, zamieszczenie na stronie szkoły protokołu obrad jury

18 V 2019 - powiadomienie i zaproszenie laureatów

20 V 2019 - przygotowanie wybranych prac przez jury do wystawy

23 - 24V 2019 - reprodukcja prac graficznych, przygotowanie materiałów promocyjnych, zaproszeń, dyplomów, rozpoczęcie zebrania materiałów do katalogu

IV/V 2019 - warsztaty graficzne i wykłady zaproszonych prelegentów

27 V - 03 VI 2019 - przygotowanie passe-partout i oprawa w ramy

04 VI -11 VI - transport ekspozycji i aranżacja wystawy

12 VI 2019 - otwarcie wystawy VI 2019 - makieta katalogu

VI 2019 - przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonej imprezy

VII 2019 - sprawozdanie do ministerstwa VII 2019 - demontaż wystawy

IX 2019 - druk katalogu

X 2019 - odsyłanie prac graficznych, katalogów i podziękowań za udział i przygotowanie do konkursu dla uczestników i instytucji

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zasady uczestnictwa

 Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 20 lat.

 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 13-15 lat, 16-20 lat.

Warunki triennale

 Prace będą oceniane w kategorii grafika warsztatowa, (techniki graficzne pozwalające na powielanie i związane z opracowywaniem matrycy takie jak: linoryt, drzeworyt, miedzioryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta, litografia, serigrafia…)

 Rozmiary prac: minimalny format A4, maksymalny 100x70cm.

 Kwalifikowane na triennale będą grafiki powstałe w przeciągu ostatnich dwóch lat.

 Koszty dostarczenia pracy ponoszą uczestnicy konkursu.

 Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą odsyłane i przejdą na własność organizatora.

 Prace nienagrodzone będą odsyłane na prośbę i koszt uczestników.

 Na rewersie każdej pracy musi być naklejona wypełniona czytelnie karta zgłoszenia uczestnika.

 Do teczki z nadesłanymi grafikami nadawca zobowiązany jest dołączyć listę z nazwiskami autorów i tytułami zgłoszonych prac.

 Na adres wyczolkowski@plastyk.bydgoszcz.pl należy przesłać listę ze spisem prac uczestników, nauczycieli prowadzących, pełną nazwę instytucji.

 Prace należy przesłać na adres: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem TRIENNALE.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w czasie transportu.

 Komisja konkursowa w skład, której wejdą graficy wykładowcy uczelni artystycznych w kraju i za granicą dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna Grand Prix, i trzy nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.

 Termin nadsyłania prac: 06 maj 2019.

 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 maj 2019.

 Uczestnicy Triennale otrzymają zawiadomienie o dokładnej dacie i miejscu wernisażu wystawy pokonkursowej.

 Decyzja jury jest ostateczna.  Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły (www.plastyk.bydgoszcz.pl).

 Prace zakwalifikowane i nagrodzone przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IV Międzynarodowe Triennale Grafiki "RELACJE I POSTAWY"” (ID 1694) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.