17.05.2019 - 23.05.2019

VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego "PER ASPERA AD ASTRA"

Miejscowość Wydarzenia: Kielce

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy, Przesłuchania muzyczne

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.muzyczna.kielce.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego "Per aspera ad astra" jest konkursem cyklicznym, odbywającym się co 2 lata.

W dniu 17 maja 2019 r. będzie miał miejsce koncert inauguracyjny, w którym na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej wystąpią laureaci poprzednich edycji Konkursu. Udział w nim wezmą Andrzej Wierciński, Kamil Pacholec i Jan Bieniasz oraz dyrygent Przemysław Neumann.

W dniach 18-21 maja 2019 r. w Sali Koncertowej ZPSM, ul. Wojewódzka 12 odbędą się przesłuchania konkursowe. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych I i II st. w Polsce oraz ich odpowiednicy w szkołach za granicą. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów. W Konkursie nie mogą brać udziału studenci akademii muzycznych ani uczniowie jurora danej grupy.

Przesłuchania uczestników odbędą się w czterech kategoriach wiekowych:

✔ Grupa A – do lat 11 (urodzeni w roku 2008 i młodsi)

✔ Grupa B – do lat 14 (urodzeni w roku 2005 i młodsi)

✔ Grupa C – do lat 17 (urodzeni w roku 2002 i młodsi)

✔ Grupa D – do lat 20 (urodzeni w roku 1999 i młodsi)

Konkurs dla grup A i B jest jednoetapowy. Dla grup C i D będzie przebiegał w dwóch etapach.

Możliwe jest powołanie dwóch składów jury dla różnych grup wiekowych.

Instrumentem konkursowym jest fortepian koncertowy firmy „Steinway & Sons".

Koncert laureatów grup A i B zabrzmi 21 maja 2019 r. w sali koncertowej ZPSM w Kielcach. W dniu 23.05.2019 odbędzie się koncert finałowy w wykonaniu laureatów tegorocznego konkursu z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej oraz nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień.

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewiduje się nagrody pieniężne. Dodatkowo będą przyznane wyróżnienia oraz nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworu Maurycego Moszkowskiego i za najlepsze wykonanie koncertu. Laureaci mogą także otrzymać nagrody ufundowane przez macierzystą szkołę oraz ufundowane przez instytucje (państwowe lub prywatne), stowarzyszenia, a także przez osoby prywatne.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności pianistycznych młodzieży w kierunku wirtuozowskim oraz promocja twórczości Maurycego Moszkowskiego jako wybitnego kompozytora piszącego utwory o charakterze wirtuozowskim, rozwijające warsztat pianistyczny młodzieży szkół średnich. Dobór repertuaru pozostałych utworów konkursowych również promuje rozwój wirtuozerii młodych pianistów z uwzględnieniem nie tylko strony technicznej wykonywanych utworów, ale również walorów muzycznych poprzez zróżnicowany dobór charakteru i epok wykonywanych utworów. Jednym z celów jest kontakt z wybitnymi pianistami, osobowościami życia muzycznego. Konkurs promuje również Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach oraz przyczynia się do promocji szkolenia muzycznego wśród młodzieży w regionie, w Polsce oraz zagranicą.

Tegoroczna edycja konkursu ma na celu również szczególną promocję młodych muzyków - laureatów poprzednich edycji konkursu. Przez lata wychowaliśmy wielu uznanych już dzisiaj pianistów, takich chociażby jak Szymon Nehring, Krzysztof Książek, Tomasz Ritter i innych. Warto dodać, że w polskiej ekipie ostatniego Konkursu Chopinowskiego było aż sześciu laureatów naszego konkursu.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W tegorocznej edycji konkursu wezmą udział wybitne osobistości polskiej i światowej pianistyki.

W skład jury wejdą:

Jarosław Drzewiecki, Stefan Wojtas, Wojciech Świtała, Cezary Sanecki, Waldemar Wojtal, Elżbieta Tarnawska, Martin Lysholm Jepsen (Litwa), Tatiana Szewczenko (Ukraina), Ludmiła Zakopec (Ukraina), Aleksandra Zvirblyte (Litwa).

Artyści zaangażowani w realizację projektu:

Kamil Pacholec, Andrzej Wierciński, Czesław Grabowski, Jan Bieniasz, Przemysław Neumann

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Program musi być wykonany z pamięci.  

➔ grupa A (do lat 11)

1. Allegro sonatowe lub wariacje lub rondo kompozytora klasycznego (możliwa część cyklu o w/w charakterze)

2. Utwór Maurycego Moszkowskiego

3. Utwór dowolny

➔ grupa B (do lat 14)

1. J.S. Bach – Utwór o charakterze polifonicznym

2. Allegro sonatowe lub wariacje klasyczne z twórczości J. Haydna, W.A. Mozarta, M. Clementiego

3. Etiuda lub utwór wirtuozowski M. Moszkowskiego

4. Utwór dowolny.

➔ grupa C (do lat 17)

➢ ETAP I

1. D. Scarlatti – Sonata o charakterze wirtuozowskim

2. Allegro sonatowe lub wariacje klasyczne z twórczości J. Haydna, W. A. Mozarta, M. Clementiego, L. van Beethovena

3. Etiuda lub utwór wirtuozowski M. Moszkowskiego

4. Utwór o charakterze kantylenowym

➢ ETAP II

1. Pierwsza część jednego z następujących koncertów

✔ W.A. Mozart – Koncert A-dur KV 414

✔ W.A. Mozart – Koncert B-dur KV 450

✔ W.A. Mozart – Koncert d-moll KV 466

✔ W.A. Mozart – Koncert C-dur KV 467

✔ W.A. Mozart – Koncert A-dur KV 488

✔ L.v. Beethoven – I Koncert C-dur op. 15

✔ L.v. Beethoven – II Koncert B-dur op. 19

✔ L.v. Beethoven – III Koncert c-moll op. 37

2. Utwór dowolny

➔ grupa D (do lat 20)

➢ ETAP I

1. D. Scarlatti – Sonata o charakterze wirtuozowskim (do wyboru)

2. Allegro sonatowe lub wariacje klasyczne z twórczości J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena

3. Etiuda lub utwór wirtuozowski M. Moszkowskiego

4. Wybrany utwór z twórczości J. Brahmsa, R. Schumanna, S. Rachmaninowa, S. Prokofiewa, C. Debussy’ego

➢ ETAP II

1. Pierwsza część jednego z następujących koncertów:

✔ F. Chopin – Koncert e-moll op. 11

✔ F. Chopin – Koncert f-moll op. 21

✔ J.N. Hummel – I Koncert a-moll op. 85

✔ R. Schumann – Koncert a-moll op. 54

✔ E. Grieg – Koncert a-moll op. 16

✔ C. Saint-Saens – II Koncert g-moll, op. 22

✔ M. Moszkoski – Koncert E-dur, op. 59

2. Utwór dowolny

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Udział w Konkursie NIE WYMAGA wniesienia opłaty wpisowej.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 28 kwietnia 2019 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej www.muzyczna.kielce.pl w zakładce Konkursy.

Jednocześnie osoby zgłaszające swój (lub dziecka/podopiecznego) udział w Festiwalu zobligowane są do wydrukowania OŚWIADCZENIA dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wypełnienia go i przesłania pocztą na adres ZPSM w Kielcach lub e-mailem (skan podpisanego oświadczenia) na adres: moszkowski@muzyczna.kielce.pl.

Dodatkowo do dnia 28.04.2019 r. należy przesłać organizatorom drogą mailową: na adres moszkowski@muzyczna.kielce.pl: fotografię uczestnika (wyłącznie w pliku elektronicznym jpg). Minimalny rozmiar krótszego boku – 800 pixeli. Fotografia nie musi mieć charakteru legitymacyjnego, powinna jednak uwzględniać charakter wydawnictwa – folderu.

Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Na terenie ZPSM Funkcjonuje stołówka, w której można skorzystać z posiłków.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego "PER ASPERA AD ASTRA"” (ID 1713) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.