01.03.2018 - 31.12.2019

Laboratorium Nowego Teatru

Miejscowość Wydarzenia: Kraków

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Teatr

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Kursy

Specjalność: Rezyseria

Adresaci: Studenci uczelni teatralnych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://www.teatrnowy.com.pl/projekt/laboratorium-nowego-teatru/

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest poszerzenie oferty edukacji artystycznej w Polsce i zagwarantowanie młodym artystom teatru możliwości kształcenia się pod opieką wybitnych twórców światowego teatru. Projekt ma charakter praktyczny, a jego beneficjenci mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji artystycznych w trakcie wielomiesięcznej pracy artystycznej pod opieką wybitnych teoretyków i praktyków teatru. Program integruje młodych artystów i zapewnia im komfortowe warunki do realizowania projektów artystycznych; podnosi kompetencje polskich artystów poprzez tworzenie im szans profesjonalnego debiutu, przygotowanego pod opieką wybitnych artystów. Program skierowany jest do studentów polskich szkół teatralnych.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Teatr Nowy

Adres: Krakowska 41

31-066 Kraków

Tel.: +48.12.4264506

e-mail: tomasz.teatrnowy@gmail.com

www: www.teatrnowy.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem projektu jest stworzenie młodym polskim artystom (studentom szkół artystycznych) warunków do realizacji własnych projektów artystycznych, w tym przede wszystkim pracy nad ich projektami artystycznymi w konfrontacji z wybitnymi twórcami polskiego i światowego teatru. Wszystkie działania w projekcie: Obozy Teatralne, warsztaty, masterklasy, mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników projektu, pozwalają uczestnikom projektu na pogłębioną analizę własnych strategii artystycznych. Każdy z uczestników projektu, w efekcie pogłębionego procesu twórczego, zrealizuje w ramach Laboratorium Nowego Teatru spektakl. Laboratorium Nowego Teatru to projekt, którego celem jest zagwarantowanie młodym artystom teatru możliwości kształcenia się pod opieką wybitnych twórców polskiego i światowego teatru, a także konfrontowane własnych projektów artystycznych z twórczością artystyczną najwybitniejszych twórców światowego teatru. Projekt ma charakter praktyczny, a jego beneficjenci mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji artystycznych w trakcie wielomiesięcznej pracy artystycznej pod opieką wybitnych teoretyków i praktyków teatru. Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez polskich twórców teatralnych, a także w cyklu warsztatów mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych twórców światowego teatru (m.in. Jens Hillje, Daniela Nicolo, Enrico Casagrande). Ponadto uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w trzech Obozach Teatralnych (wyjazdy zagraniczne, udział w festiwalach, spotkaniach z artystami, dyrektorami teatrów, kuratorami festiwali). W ramach projektu, jego uczestnicy będą również mieli okazję zrealizować własne projekty artystyczne, które zostaną wyprodukowane przez Teatr Nowy w Krakowie. W ramach Laboratorium Nowego Teatru zrealizowane zostaną m.in.: - 3 Obozy Teatralne (wyjazdy zagraniczne do Paryża, Berlina i Brukseli; udział m.in. w Festival d’Automne, KFDA, spotkania z artystami, kuratorami, dyrektorami teatrów) - 3 warsztaty prowadzone przez polskich twórców teatralnych (prowadzący zostaną wybrani w dostosowaniu do potrzeb i zainteresowań beneficjentów) - 3 warsztaty mistrzowskie prowadzone przez wybitnych twórców światowego teatru (m.in. Jens Hillje / Gorki Theater, Daniela Nicolo i Enrico Casagrande / MOTUS) - 4 produkcje teatralne

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jurorzy: Piotr Sieklucki, Tomasz Kireńczuk

Prowadzący masterklasy: Jens Hillje, Daniela Niccolo, Enrico Casagrande, Antonio Araujo,, Gianina Carbunariu, Camille Louise

Prowadzący spotkania i warsztaty: Judith Martin, Ruth MacKenzie, Tomasz Bazan, Katarzyna Kozyra

Wybór polskich artystów prowadzących warsztaty dokonany zostanie wspólnie z uczestnikami projektu.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

2018

5 października – 7 listopada 2018: nabór do udziału w Programie

12 listopada: ogłoszenie wyników naboru do udziału w Programie

18-22 listopada: obóz teatralny w Paryżu, udział w Festival d’Automne i premierach w Teatrze Nanterre-Amandiers (spektakle Juliena Gosselina „Joueurs, Mao II, Les Noms”, Anny Teresy de Keersmaeker „Mitten wir im Leben sind Bach&Cellosuiten”, Silvii Costy „Dans le pays d’hivier” Virginii Yassef „The veldt [Le Savane]” i Philippe Quesne „Crash park, la vie d’une ile”). Spotkania i warsztaty z Judith Martin (Ligne Directe), Ruth Mackenzie (Theatre du Chatelet), Camille Louis (Nanterre-Amandiers)

25-29 listopada: masterklasy z Camille Louis

3-6 grudnia: masterklasy z Gianniną Carbunariu

11-12 grudnia: warsztaty mentoringowe z Katarzyną Kozyrą

19 grudnia: masterklasy z Antoniem Araujo

27-30 grudnia: warsztaty mentoringowe z Tomaszem Bazanem

2019

1-5 lutego: masterklasy z Gianniną Carbunariu (kontynuacja)

27 marca - 1 kwietnia: Obóz Teatralny w Monachium

15-17 kwietnia - warsztaty mentoringowe z Tomaszem Bazanem (kontynuacja)

24-27 kwietnia: masterklasy z Camille Louis

12-15 maja: obóz teatralny w Wiedniu

23-26 maja: obóz teatralny w Wiedniu i Brukseli

czerwiec 2019: masterklasy z Jensem Hilje

Czerwiec – Listopad 2019: produkcja 4 projektów artystycznych

6-7 lipca - pokazy premierowe "Opowieści na dobranoc" w reżyserii Marty Malinowskiej

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Laboratorium Nowego Teatru to nowy projekt edukacyjno-artystyczny Stowarzyszenia Teatr Nowy w Krakowie. Jego pierwsza edycja realizowana jest w latach 2018-2019. Naszym założeniem jest kontynuowanie i rozwijanie projektu w kolejnych latach. Do udziału w pierwszej edycji projektu zaprosimy 4 młodych polskich artystów, studentów szkół teatralnych. Wybór uczestników projektu zostanie dokonany przez powołaną do tego celu komisję, na podstawie projektów artystycznych, zgłoszonych przez młodych polskich artystów. Udział w projekcie jest dla jego uczestników bezpłatny. Projekt kierowany jest do studentów polskich szkół teatralnych.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Laboratorium Nowego Teatru” (ID 1718) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.