01.02.2019 - 31.12.2020

Laboratorium Nowego Teatru. 2. edycja

Miejscowość Wydarzenia: Kraków

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Taniec, Teatr

Rodzaj: Warsztaty, Kursy, Spotkania

Specjalność: Scenografia, Taniec współczesny, Aktorstwo, Rezyseria

Adresaci: Studenci uczelni teatralnych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: https://www.teatrnowy.com.pl/projekt/laboratorium-nowego-teatru/

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest poszerzenie oferty edukacji artystycznej w Polsce i zagwarantowanie młodym artystom teatru możliwości kształcenia się pod opieką wybitnych twórców światowego teatru. Projekt ma charakter praktyczny, a jego beneficjenci mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji artystycznych w trakcie wielomiesięcznej pracy artystycznej pod opieką wybitnych teoretyków i praktyków teatru. Program integruje młodych artystów i zapewnia im komfortowe warunki do realizowania projektów artystycznych; podnosi kompetencje polskich artystów poprzez tworzenie im szans profesjonalnego debiutu, przygotowanego pod opieką wybitnych artystów. Program skierowany jest do studentów i absolwentów polskich szkół teatralnych.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Teatr Nowy

Adres: Krakowska 41

31-066 Kraków

Tel.: +48.12.4264506

e-mail: tomasz.teatrnowy@gmail.com

www: www.teatrnowy.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem projektu jest stworzenie młodym polskim artystom (studentom i absolwentom szkół artystycznych) warunków do realizacji własnych projektów artystycznych, w tym przede wszystkim pracy nad ich projektami artystycznymi w konfrontacji z wybitnymi twórcami polskiego i światowego teatru. Wszystkie działania w projekcie: Obozy Teatralne, warsztaty, masterklasy, mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników projektu, pozwalają uczestnikom projektu na pogłębioną analizę własnych strategii artystycznych. Każdy z uczestników projektu, w efekcie pogłębionego procesu twórczego, zrealizuje w ramach Laboratorium Nowego Teatru spektakl. Laboratorium Nowego Teatru to projekt, którego celem jest zagwarantowanie młodym artystom teatru możliwości kształcenia się pod opieką wybitnych twórców polskiego i światowego teatru, a także konfrontowane własnych projektów artystycznych z twórczością artystyczną najwybitniejszych twórców światowego teatru. Projekt ma charakter praktyczny, a jego beneficjenci mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji artystycznych w trakcie wielomiesięcznej pracy artystycznej pod opieką wybitnych teoretyków i praktyków teatru. Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez polskich twórców teatralnych, a także w cyklu warsztatów mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych twórców światowego teatru (m.in. Daniela Nicolo, Enrico Casagrande, Philippe Quesne, Gianina Carbunariu). Ponadto uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w trzech Obozach Teatralnych (wyjazdy zagraniczne, udział w festiwalach, spotkaniach z artystami, dyrektorami teatrów, kuratorami festiwali). W ramach projektu, jego uczestnicy będą również mieli okazję zrealizować własne projekty artystyczne, które zostaną wyprodukowane przez Teatr Nowy w Krakowie. W ramach Laboratorium Nowego Teatru zrealizowane zostaną m.in.: - 3 Obozy Teatralne (wyjazdy zagraniczne do Paryża, Monachium, Wiednia i Brukseli; udział m.in. w Festival d’Automne, KFDA, Muenchner Kammerspiele Showcase, Wiener Festwochen, spotkania z artystami, kuratorami, dyrektorami teatrów) - 3 warsztaty prowadzone przez polskich twórców teatralnych (prowadzący zostaną wybrani w dostosowaniu do potrzeb i zainteresowań beneficjentów) - 3 warsztaty mistrzowskie prowadzone przez wybitnych twórców światowego teatru (m.in. Philippe Quesna / Nanterre Amandier, Daniela Nicolo i Enrico Casagrande / MOTUS, Gianina Carbunariu) - 3 produkcje teatralne

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jurorzy: Piotr Sieklucki, Tomasz Kireńczuk

Prowadzący masterklasy: Philippe Quesne, Gianina Carbunariu, Daniela Niccolo i Enrico Cassagrande / MOTUS

Wybór polskich artystów prowadzących warsztaty dokonany zostanie wspólnie z uczestnikami projektu.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

2018

1 czerwca – 30 września 2019:nabór do udziału w Programie

15 października: ogłoszenie wyników naboru do udziału w Programie

Październik / Listopad: Obóz Teatralny w Paryżu

Listopad / Grudzień: warsztaty mentoringowe (I i II sesja)

Grudzień: masterklasy z Danielą Niccolo i Enrico Casagrandem

2019

Luty: masterklasy (II seria)

Marzec: Obóz Teatralny w Monachium

Kwiecień: warsztaty mentoringowe (III seria)

Maj: Obóz Teatralny w Wiedniu i Brukseli

Czerwiec 2019: Masterklasy (III seria)

Czerwiec – Listopad: produkcja i premiery 3 projektów artystycznych

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Laboratorium Nowego Teatru to projekt edukacyjno-artystyczny Stowarzyszenia Teatr Nowy w Krakowie. Jego pierwsza edycja rozpoczęła się w 2018 roku i trwa do końca 2019 roku. W pierwszej edycji projektu uczestniczą: Marta Malinowska (AT Warszawa), Pamela Leończyk (AT Warszawa), Agata Koszulińska (At Warszawa) i Jakub Skrzywanek (AST Kraków). Druga edycja projektu realizowana będzie w latach 2019-2020. Do udziału w drugiej edycji projektu zaprosimy 3 młodych polskich artystów, studentów i absolwentów szkół teatralnych (do 2 lat po ukończeniu szkoły). Wybór uczestników projektu zostanie dokonany przez powołaną do tego celu komisję, na podstawie projektów artystycznych, zgłoszonych przez artystów. Udział w projekcie jest dla jego uczestników bezpłatny.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Laboratorium Nowego Teatru. 2. edycja” (ID 1722) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.