03.08.2019 - 08.09.2019

Międzynarodowa Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych

Miejscowość Wydarzenia: Gdańsk

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Ceramika, Formy rzeźbiarskie, Fotografia, Grafika, Malarstwo, Rzeźba

Adresaci: Studenci uczelni plastycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.asp.gda.pl

Patronat MKiDN

Międzynarodowa Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych połączona jest z konkursem, w którym udział biorą dyplomy nominowane przez publiczne uczelnie artystyczne z Polski (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) oraz z zagranicy (Litwa, Słowacja) z dziedziny: fotografii, grafiki artystycznej, instalacji, malarstwa, intermediów, performance, rysunku, rzeźby, ceramiki, szkła artystycznego, tkanina artystyczna.Wyróżnienia dla zwycięzców obejmują nagrody przyznane przez: Rektorów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdynia, Prezydenta Miasta Sopotu, Krytyków. Dzięki temu przedsięwzięciu uczelnie artystyczne mogą wzajemnie obserwować swój rozwój i dokonania, wymieniając się doświadczeniami w zakresie edukacji artystycznej oraz jej promocji. Wystawa prezentuje dokonania najmłodszego pokolenia artystów szerszej publiczności, w tym młodzieży szkolnej, studentom, ale także polskim i zagranicznym turystom licznie odwiedzającym Gdańsk.

ORGANIZATOR

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Adres: ul. Targ Węglowy 6

80-836 Gdańsk

Tel.: +48.58.3014440

e-mail: kontakt@asp.gda.pl

www: http://www.asp.gda.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Międzynarodowa Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to projekt kompleksowy,wykraczający poza standardowe ramy bieżącej działalności ASP w Gdańsku. Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to międzynarodowa wystawa o charakterze konkursowym, w której biorą udział wybrani absolwenci ze wszystkich publicznych uczelni artystycznych w Polsce oraz z zagranicy z kierunków malarstwa, grafiki, rzeźby, intermediów. Popularyzuje dokonania środowiska akademickiego wśród szerokiej publiczności. Jest to pierwsza i największa tego typu impreza w Polsce, stanowiąca przegląd dokonań najwybitniejszych absolwentów danego rocznika ze wszystkich publicznych uczelni artystycznych na poziomie wyższym. W ciągu dziewięciu edycji impreza systematycznie umacnia swoją pozycję w środowisku akademickim, u odbiorców sztuki, mieszkańców Trójmiasta oraz turystów odwiedzających Gdańsk. Powiększa się nie tylko zasięg wydarzenia, lecz także ilość mecenasów ją wspierających. Poza Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrody finansowe fundują Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent MIasta Gdynia Prezydent Miasta Sopotu oraz krytycy. Łączna kwota nagród znacznie przewyższa oferty większości konkursów artystycznych, co stanowi szczególny wyróżnik tej imprezy.Wydarzenie to stanowi niecodzienną okazję do przyjrzenia się różnorodnym postawom, tendencjom i poszukiwaniom artystycznym młodych twórców z całej Polski, wspiera ich w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki oraz prezentuje szerokiej publiczności najciekawsze indywidualności twórcze i współczesne zjawiska w dziedzinie sztuki. Chętnie odwiedzana przez mieszkańców Trójmiasta oraz turystów z Polski i zagranicy wystawa na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych i artystycznych Gdańska.Wystawie towarzyszy panel dyskusyjny z udziałem krytyków sztuki, podczas kolejnych edycji chcielibyśmy kontynuować zapoczątkowaną w ubiegłych latach debatę, która stanowi doskonałą okazję do wymiany poglądów, budując refleksję wokół sztuki absolwentów uczelni artystycznych. Krytycy biorący udział w panelu przyznają uczestnikom wystawy swoją nagrodę.Zaangażowanie mecenasów ze szczebla lokalnego i ogólnopolskiego przekłada się bezpośrednio na rangę i prestiż wydarzenia. Międzynarodowa Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych nie tylko umacnia prestiż polskiejedukacji artystycznej, ale wpływa bardzo pozytywnie na podnoszenie jej jakości. Konkurs w którym zaangażowane są wszystkie uczelnie artystyczne wyzwala ducha rywalizacji wśród młodych adeptów sztuki, umożliwia spotkanie młodym artystom i skonfrontowanie ze sobą swoich wizji artystycznych. To bardzo ważny impuls dla młodych ludzi, którzy wkrótce zaczną funkcjonować w obiegu galeryjnym i na rynku sztuki. Dodatkowo studenci, którzy odwiedzają wystawę, poprzez obserwację poczynań artystycznych swoich kolegów z różnych ośrodków, również zagranicznych, często zostają zainspirowani do korzystania z programów współpracy i mobilności realizowanych pomiędzy uczelniami. Wystawa jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla studentów, ale i dla pedagogów. Dla grona nauczycieli uczestniczących w imprezie jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i wypracowywania innowacyjnych metod pracy - tym bardziej dzięki umiędzynarodowieniu wydarzenia. Tym samym konkurencja pomiędzy poszczególnymi studentami i ich alma mater realizowana jest w środowisku, które dzięki wystawie lepiej się ze sobą komunikuje i integruje, a jego uczestnicy są mobilni wewnątrz sieci współpracy pomiędzy uczelniami.Międzynarodowa Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to ważne wydarzenie artystyczne, które ma doniosłe znaczenie dla środowiska twórców kultury. Dla młodych adeptów sztuki stanowi znaczące doświadczenie na drodze kształtowania własnej osobowości artystycznej oraz profesjonalnej kariery. Ocena i kontakt z najwyższej klasy pedagogami to częstokroć pierwsza okazja do zaistnienia w świecie sztuki poza murami uczelni, nawiązania kontaktów z galeriami, kuratorami czy instytucjami kultury, których przedstawiciele są zawsze licznie obecni na wernisażu wystawy. (Warto wymienić w tym miejscu także partnera wystawy, którym jest Gdańska Galeria Miejska, fundująca nagrodę dla wybranego laureata w postaci wystawy). W celu wzmocnienia oddziaływania wystawy w świecie sztuki przy okazji kolejnej edycji zostaną po raz kolejny zorganizowane debata z udziałem krytyków sztuki, dziennikarzy i przedstawicieli galeriii instytucji kultury. Dyskusje będą poświęcone kondycji sztuki w świecie współczesnym i odbędą się przy okazji wernisażu wystawy, na którym ogłoszony zostanie również laureat Nagrody Krytyków. Dzięki wystawie realizuje się także jeszcze jedno ogromnie ważne zadanie. Podczas Międzynarodowej Wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych dokonywana jest promocja szkolnictwa artystycznego w Polsce, ale również w Europie, na poziomie wyższym oraz popularyzacja sztuki wśród szerokich kręgów odbiorców, także tych osób które częstokroć nie mają z nią na co dzień żadnego kontaktu. Impreza dociera do bardzo szerokiej i różnorodnej publiczności. Wśród jej odbiorców jest młodzież szkolna i ich rodzice, którzy mają okazję zapoznać się z bardzo pozytywnymi aspektami wynikającymi z podjęciakształcenia artystycznego. Są to choćby tak praktyczne korzyści, jak wysokie nagrody oraz społeczny prestiż osiągany przez artystów. Dzięki temu impreza stanowi dodatkową zachętę dla utalentowanych, lecz niezdecydowanych uczniów szkół średnich. Tego typu motywacja wydaje się szczególnie istotna w sytuacji niżu demograficznego i obecnych warunków społecznych. Wydarzenie na stałe wpisało się w mapę wydarzeń artystycznych i kulturalnych Trójmiasta, jednak dzięki swojej skali oraz lokalizacji w centrum Głównego Miasta w Gdańsku dociera do o wiele szerszej publicznościniż środowisko kulturalne. Poprzez swój masowy charakter przyczynia się do zwiększania uczestnictwa w kulturze na obszarze gdańskiej metropolii. Czas trwania wystawy w okresie wakacyjnym otwiera dostęp do polskiej młodej sztuki współczesnej licznie odwiedzającym Gdańsk turystom z kraju i zagranicy. Wszystkim wyżej wymienionym grupom wydarzenie ukazuje potencjał szkolnictwa artystycznego oraz tworzy niecodzienną okazję do porównań różnorodnych postaw, tendencji i poszukiwań artystycznych młodych twórców z całej Polski, ale również z zagranicy. Przyczynia się także do budowy pozytywnego wizerunku zawodu artysty we współczesnym świecie.Przez kolejne edycje konkursu i wystawy ASP w Gdańsku zgromadziła bardzo duże doświadczenie, m.in. poprzezwspółpracę z różnymi podmiotami, w tym takimi, które prowadzą działalność kulturalną na szczeblu lokalnym czy ogólnopolskim. Zapewnia to wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia. Dodatkowo rozgłos nadany imprezie oraz jej śledzenie przez lokalne i ogólnopolskie media (w tym czasopisma branżowe) pozwala na dużą promocję dokonań młodych artystów, zarówno w środowiskach branżowych, jak i wśród szerokiej publiczności. Rezultaty na tym poziomie stanowią minimum programowe trzech kolejnych edycji imprezy, która będzie jednak wzbogacana o kolejneelementy, jak wspomniane wcześniej umiędzynarodowienie wydarzenia, debaty, konkursy publiczności, wystawy i imprezy towarzyszące na terenie ASP w Gdańsku.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prace przedstawione w konkursie oceniane są przez wybitne grono twórców: rektorów uczelni wyższych: z Katowic: prof. Antoni Cygan, z Krakowa: prof. Stanisław Tabisz, z Łodzi prof. Jolanta Rudzka Habisiak, z Poznania: prof. Wojciech Hora, z Warszawy: prof. Adam Myjak, z Wrocławia: prof. Piotr Kielan, ze Szczecina: prof. Dariusz Dyczewski, z Gdańska: dr hab. Krzysztof Polkowski, z Bratysławy: Stanislav Stankoci, oraz przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w z Wilnie. Ponadto w skład jury wejdą również: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, przedstawiciel Prezydenta MIasta Gdynia, przedstawiciel Miasta Sopotu, przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Wystawa ma charakter konkursowy – biorą w niej udział wybrani absolwenci kierunków fotografii, grafiki artystycznej, instalacji, malarstwa, intermediów, performance, rysunku, rzeźby, ceramiki, szkła artystycznego, wszystkich publicznych uczelni artystycznych w Polsce oraz absolwenci uczelni artystycznych z Litwy i Słowacji: Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie i Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie. Oprócz fundowanej przez Rektorów nagrody głównej przyznane zostają: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, Nagroda Prezydenta Miasta Gdynia, Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu, Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego, Nagroda Krytyków. Wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie konferencja krytyków sztuki. Mecenasami wystawy zostali Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Miasto Gdynia oraz Miasto Gdańsk, Miasto Sopot. Honorowym patronatem objął ją Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Pierwszym adresatem jest środowisko akademickie uczelni artystycznej oraz odbiorcy sztuki, jednak zasięg oddziaływania jest dużo większy. Czas i miejsce organizacji wystawy, czyli szczyt okresu wakacyjnego z historycznym centrum w Gdańska, umożliwia dotarcie do masowej publiczności (w poprzednich latach zbadano dokładnie ilość odwiedzających, których liczba osiągnęła wartość przekraczającą 180 tysięcy). W związku z obecnością dużej liczby turystów, urlopami wielu gdańszczan oraz braku opłat za wstęp wydarzenie dociera do szerokiego kręgu osób, o pełnym przekroju wiekowym. We wszystkich wyodrębnionych grupach podstawową funkcją wystawy jest budowanie zainteresowania sztuką i kulturą. Wśród młodzieży wystawa ma potencjał, by przesądzić o późniejszych wyborach ścieżki edukacyjnej i podjęcia decyzji o złożeniu aplikacji do jednej ze szkół artystycznych. Dorośli, którzy obejrzą wystawę przypadkiem podczas urlopu, mogą zostać skłonieni do późniejszego odwiedzania galerii i innych wystaw. Dla seniorów z kolei to okazja do uczestnictwa w kulturze bez opłat, wielokrotne odwiedzenie wystawy i pogłębienie zainteresowań. Przy okazji projektu nie można także zapomnieć o jego oddziaływaniu w kręgach specjalistycznych; zajmujących się sztuką krytyków, kuratorów, kolekcjonerów. Te trzy grupy są silnie reprezentowane podczas wernisażu i ich obecność przekłada się na relacje prasie branżowej. Dla tego typu odbiorcy szczególnie atrakcyjny jest rokrocznie wydawany i rozsyłany do bibliotek, instytucji kultury oraz galerii katalog. Pozostaje on materialnym śladem po wystawie, który może posłużyć jako materiał badawczy i promocyjny. Ponadto warto wspomnieć, że w poprzednich edycjach przyznano Nagrodę Publiczności, co pozwoliło mocniej zaangażować społeczność lokalną oraz turystów oraz zmobilizować ich do bardziej aktywnego udziału w wystawie.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzynarodowa Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych ” (ID 1741) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.