24.06.2019 - 29.06.2019

XXVI Spotkania Muzyczne - Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia

Miejscowość Wydarzenia: Gdańsk

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.osm.gdansk.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Formuła Warsztatów zawiera min. 3 lekcje indywidualne z wybranym wykładowcą, zajęcia grupowe i możliwość występu na koncercie. Oprócz zajęć indywidualnych odbywają się wykłady i spotkania konsultacyjne dla biernych uczestników – nauczycieli gry na fortepianie.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Warsztaty organizowane są rokrocznie od 1994 roku. W 2019 roku odbędą się po raz dwudziesty szósty. Celem warsztatów jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji muzycznej uzdolnionej młodzieży pochodzącej z dużych i małych ośrodków, propagowanie kultury muzycznej poprzez organizację koncertów pedagogów i uczestników oraz promowanie Gdańska jako współorganizatora ogólnopolskich imprez związanych z rozwojem edukacji i kultury muzycznej.

Organizatorzy pragną podkreślić znacząca rolę Spotkań Muzycznych w wyrównywaniu możliwości dostępu młodzieży z rożnych ośrodków do profesjonalnej edukacji pianistycznej. Rezultaty tych działań pozwalają żywić nadzieję na stały wzrost poziomu polskiej pianistyki.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcy warsztatów to wybitni pianiści:

1. prof. Elżbieta Tarnawska - Uniwersytet Muzyczny -Warszawa

2. prof. Bronisława Kawalla-Ryszka - Uniwersytet Muzyczny -Warszawa

3. prof. Aleksiej Orłowiecki -St. Petersburg - Rosja

4. prof. Waldemar Wojtal - Akademia Muzyczna -Gdańsk

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Formuła Warsztatów zawiera min. 3 lekcje indywidualne z wykładowcą, zajęcia grupowe i możliwość występu na koncercie. Oprócz zajęć indywidualnych odbywają się wykłady i spotkania konsultacyjne dla biernych uczestników – nauczycieli gry na fortepianie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy jest uzdolniona muzycznie młodzież mająca ambicje podnoszenia swoich umiejętności artystycznych w pianistyce. Oferta jest adresowana do uczniów szkół muzycznych II stopnia jak również do uzdolnionych pianistów klas młodszych, którzy z powodzeniem wykonują repertuar szkoły muzycznej II stopnia. Zapraszamy również duety fortepianowe i wszystkich zainteresowanych interpretacją i kameralistyką. Oferta dociera drogą pocztową i elektroniczną. Rekrutacja przebiega w formie zgłoszeń zainteresowanych pianistów wraz z programem do opracowania z profesorami. Uczestnicy maja możliwość zgłoszenia się do dwóch wykładowców. Zostaje ustalony harmonogram lekcji indywidualnych dla każdego wykładowcy z potwierdzeniem obecności. W zajęciach mogą również uczestniczyć, jako bierni obserwatorzy, nauczyciele klas fortepianu, studenci oraz opiekunowie.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XXVI Spotkania Muzyczne - Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia ” (ID 1751) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.