25.06.2019 - 29.06.2019

Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia prowadzone przez prof. K. A. Kulkę

Miejscowość Wydarzenia: Gdańsk

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.osm.gdansk.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Formuła Warsztatów zawiera min. 3-5 lekcji indywidualnych z wykładowcą i akompaniatorem, zajęcia grupowe i możliwość występu na koncercie. Oprócz zajęć indywidualnych odbywają się

wykłady i spotkania konsultacyjne dla biernych uczestników –nauczycieli gry na skrzypcach.

W ramach warsztatów organizowane są dwa koncerty dla społeczności gdańskiej:

-I koncert odbywa się w Sali Koncertowej OSM I i II st. w Gdańsku w wykonaniu wyróżnionych uczestników Warsztatów Skrzypcowych

- II koncert odbywa się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego - siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku w wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe prowadzone są od 19 lat pod kierunkiem wybitnego wirtuoza skrzypiec i pedagoga Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Akademii Muzycznej w Gdańsku - Konstantego Andrzeja Kulki. Celem imprezy jest wspieranie młodych talentów muzycznych i doskonalenie ich umiejętności pod kierunkiem wybitnego pedagoga.

Organizatorzy pragną podkreślić znacząca rolę warsztatów w wyrównywaniu możliwości dostępu młodzieży z rożnych ośrodków do profesjonalnej edukacji wiolinistycznej. Rezultaty tych działań pozwalają żywić nadzieję na stały wzrost poziomu polskiej wiolinistyki.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

-Wykładowcą jest wybitny pedagog-wirtuoz:

Prof. Konstanty Andrzej Kulka -Akademia Muzyczna im.St.Moniuszki w Gdańsku,

- Akompaniator – mgr Andrzej Siarkiewicz -OSM I i II st. Gdańsk

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Formuła Warsztatów zawiera min. 3-5 lekcji indywidualnych z wykładowcą i akompaniatorem, zajęcia grupowe i możliwość występu na koncercie. Oprócz zajęć indywidualnych odbywają się wykłady i spotkania konsultacyjne dla biernych uczestników, studentów i nauczycieli gry na skrzypcach.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy jest młodzież uzdolniona muzycznie, mająca ambicje podnoszenia swoich umiejętności artystycznych w zakresie wiolinistyki. Oferta adresowana do uczniów szkół muzycznych II stopnia w całej Polsce, dociera drogą listowną i internetem. Rekrutacja przebiega w formie zgłoszenia zainteresowanych skrzypków wraz z programem do opracowania z profesorem. Zostaje ustalony harmonogram lekcji indywidualnych dla 6-12 uczestników z potwierdzeniem obecności. W zajęciach mogą również uczestniczyć, jako bierni obserwatorzy, nauczyciele klas skrzypiec, studenci oraz opiekunowie.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia prowadzone przez prof. K. A. Kulkę ” (ID 1752) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.