01.07.2019 - 06.07.2019

Letnia Akademia Trąbki 2019

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Trąbka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.psmkolbuszowa.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

W czasie trwania kursów podstawowym elementem działania będą: - publiczne lekcje mistrzowskie prowadzone przez uznane z kraju i zagranicy .

Kursy obejmować będą praktyczne zajęcia indywidualne i w zespołach kameralnych dla uczniów i dla nauczycieli, którzy te formy będą wprowadzać, bądź już wprowadzają w swoich macierzystych placówkach (taka forma zajęć praktycznych prowadzona była podczas Ogólnopolskiego Seminarium Instrumentów Dętych Blaszanych), - koncerty (koncerty w auli szkoły, koncerty wyjazdowe, koncert w Kolegiacie) prezentujące efekty pracy warsztatowej zarówno uczestników kursów jak i profesorów będących wykładowcami LAT. - wykłady seminaryjne połączone z dyskusją, które wypływać będą ze zgłaszanych potrzeb przez uczestniczących nauczycieli z dużym uwzględnieniem nauczycieli realizujących staże na kolejne stopnie awansu zawodowego. Istotną część seminarium dla nauczycieli skierujemy na realizację uwag i zaleceń, które zostały sformułowane przez komisję podczas przesłuchań CEA.

Forma warsztatów stwarza warunki pracy indywidualnej każdego uczestnika z każdym wykładowcą, dając tym samym możliwość doświadczenia różnych metod pracy pedagogicznej . Organizatorzy są przekonani, że ten kurs (podobnie jak poprzednie edycje) znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach oraz poprzez wspólne uczestnictwo w kursach uczniów i nauczycieli (praca zespołowa, aktywny udział w prowadzonych dyskusjach) znacząco wpłynie na zintegrowanie środowiska perkusistów w skali Polski i krajów reprezentowanych przez wykładowców i uczniów. Kursy dają możliwość obserwacji i wysłuchania koncertów wykładowców kursów. Koncerty takie są stałym, nieodłącznym elementem każdej edycji LAT.

Lekcje będą prowadzone równocześnie w kilku grupach, które organizowane są każdego dnia zgodnie z rozpisanym przydziałem uczestników do poszczególnych pedagogów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb stosownie do zainteresowań – specjalności, ale także wyrównywanie umiejętności pozostałych instrumentów zgodnie z programem nauczania w szkołach.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Adres: ul. Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2272856

e-mail: psm_kolb1@wp.pl

www: http://www.psmkolbuszowa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Planowana edycja Letniej Akademii Trąbki w Kolbuszowej jest kontynuacją podobnej imprezy organizowanej w Przemyślu i w Mielcu. Letnia Akademia Trąbki skierowana jest głównie do uczniów z niezbyt zamożnego województwa podkarpackiego i lubelskiego (w praktyce uczestniczą uczniowi z całej Polski). Tradycyjnie organizatorzy liczą również na przybycie uczniów z krajów Europy Wschodnie (Ukraina, Białoruś, Rosja). Obserwacja dokonań młodych muzyków - trębaczy z podkarpacia, Polski południowo wschodniej a w ostatnich latach z całej Polski (Przesłuchania CEA, Ogólnopolskie Seminarium dla uczniów i nauczycieli klas instrumentów dętych blaszanych, uczestnictwo w podobnych formach kształcenia, itp.) stała się motorem do podjęcia działań zmierzających do ułatwienia dostępu młodym trębaczom, uczniom szkół muzycznych do kadry profesorskiej i uznanych autorytetów wykonawczych z prestiżowych uczelni i zespołów o uznanej światowej renomie. Organizatorzy zakładają podniesienie jakości gry uczniów szkół muzycznych, mobilizację uczniów do efektywniejszego kształcenia i zaznajomienia się z najlepszymi metodami pracy pedagogicznej.Udział nauczycieli szkół muzycznych i obserwacja przez nich zajęć oraz możliwość czynnego udziału w zajęciach zespołowych stałby się przyczynkiem do kontynuacji metod pracy (wybrane elementy) w swojej codziennej praktyce pedagogicznej.

W poprzednich edycjach mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego mieli ułatwiony kontakt z kultura wysoką. Podczas LAT odbywać sie będą koncerty. Wśród wykonawców znajdować się będą uczestnicy LAT oraz wykladowcy.

Celem Letniej Akademii Trąbki jest:

- pogłębienia umiejętności wykonawczych pod kierunkiem wybitnych profesorów,

- udoskonalenie techniki gry z zakresu wydobycia dźwięku i poprawy intonacji,

- doskonalenia warsztatu pedagogicznego nauczycieli klas trąbki z zakresu gry solistycznej i zespołowej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z małymi dziećmi,

- przeprowadzenie (w miarę możliwości) codziennych koncertów prezentujących dotychczasowy dorobek uczniów oraz koncertów prezentujących efekty pracy warsztatowej.

- przeprowadzenie koncertów wykładowców,

- wykorzystanie uczniów klasy perkusji PSM I st. w Kolbuszowej przy realizacji muzyki fanfarowej i marszowej.

- wdrażanie podstaw programowych poprzez: prowadzenie zajęć warsztatowych, wykładów i rozmów z nauczycielami trąbki

– uczestnikami kursów, - wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy kadrą profesorską a nauczycielami szkół muzycznych w zakresie metod nauczania, prezentacji warsztatu pedagogicznego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcy Letniej Akademii Trąbki:

Paul Archibald – Wielka Brytania International solist Englisch Brass Academy

Pierre Badel – Francja - International solist

Steve Leisring – USA University of Kansas School of Music

Wacław Mulak – Polska Filharmonia Krakowska Akademia Muzyczna w Krakowie

Zhonghui Dai – Chiny ( Pekin) International solist

Krzysztof Bednarczyk – Polska Filharmonia Narodowa Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Tomasz Ślusarczyk – Polska Akademia Muzyczna w Krakowie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Michał Tyrański – Polska Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Orkiestra Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Rafał Dudek – Polska ZPSM Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Katowicach

Wioletta Fluda – Polska Akademia Muzyczna w Krakowie - akompaniament (fortepian)

Karol Niezgoda – Polska PSM I st. w Kolbuszowej – akompaniament (fortepian, organy)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

HARMONOGRAM LAT 2019 :

01 lipca 2019

- godz. 10.00 - inauguracja LAT – aula PSM ,

- godz. 10.30 - spotkanie organizacyjne wykładowców z uczestnikami kursów.

- godz. 11.00 - 12.00 - lekcja mistrzowska

- godz. 12.00 - 13.00 - wykład

- godz. 13.00 - 15.00 - przerwa obiadowa

- godz. 15.00 - 15.45 - lekcja mistrzowska

- godz. 15.45 – 19.00 - zajęcia indywidualne

- godz. 19.00 – 20.00 - kolacja, powrót na nocleg

02 lipca 2019

- godz. 09.30 - 10.00 - rozgrzewka

- godz.10.00 - 12.00 - zajęcia indywidualne

- godz. 12.00 - 12.45 - lekcja mistrzowska

- godz. 12.45 - 13.30 - wykład

- godz. 13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

- godz. 15.00 - 15.45 - lekcja mistrzowska

- godz. 15.45 - 19.00 - zajęcia indywidualne

- godz. 19.00 - 20.00 - kolacja, powrót na nocleg

03 lipca 209

- godz. 09.30 - 10.00 - rozgrzewka

- godz.10.00 - 12.00 - zajęcia indywidualne

- godz. 12.00 - 12.45 - lekcja mistrzowska

- godz. 12.45 - 13.30 - wykład

- godz. 13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

- godz. 15.00 - 15.45 - lekcja mistrzowska

- godz. 15.45 - 18.00 - zajęcia indywidualne

- godz. 18.00 – 19.00 - koncert

- godz. 19.00 - 20.00 - kolacja, powrót na nocleg

04 lipca 2019

- godz. 09.30 - 10.00 - rozgrzewka

- godz.10.00 - 12.00 - zajęcia indywidualne

- godz. 12.00 - 12.45 - lekcja mistrzowska

- godz. 12.45 - 13.30 - wykład

- godz. 13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

- godz. 15.00 - 15.45 - lekcja mistrzowska

- godz. 15.45 - 18.00 - zajęcia indywidualne

- godz. 18.15 - 19.00 - koncert

05 lipca 2019

- godz. 09.30 - 10.00 - rozgrzewka

- godz.10.00 - 12.00 - zajęcia indywidualne

- godz. 12.00 - 12.45 - lekcja mistrzowska

- godz. 12.45 - 13.30 - wykład

- godz. 13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

- godz. 15.00 - 15.45 - lekcja mistrzowska

- godz. 15.45 - 18.00 - zajęcia indywidualne

- godz. 18.15 - 19.30 - koncert w Kolegiacie

- godz. 19.30 - 20.30 - kolacja, powrót na nocleg

06 lipca 2019

- godz. 09.30 - 10.00 - rozgrzewka

- godz. 10.00 - 12.00 - zajęcia indywidualne

- godz. 12.00 - 13.30 - uroczysty koncert, zakończenie kursów

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy są uczniowie szkół muzycznych każdego szczebla, studenci uczelni artystycznych, nauczyciele reprezentujący każdy stopień kształcenia muzycznego. Mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego.

Uczestnicy dojeżdżający muszą uregulować w siedzibie szkoły koszty zakwaterowania, wyżywienia i inne związane z bieżącym pobytem podczas kursów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 17 2272 856

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Letnia Akademia Trąbki 2019” (ID 1758) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.