15.10.2019 - 24.10.2019

Plenery Film Spring Open 2019

Miejscowość Wydarzenia: Kraków

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Film

Rodzaj: Plenery, Warsztaty

Specjalność: Film, Multimedia, Scenografia, Charakteryzacja, Aktorstwo, Rezyseria

Adresaci: Studenci uczelni teatralnych, Studenci uczelni filmowej, Nauczyciele szkolnictwa teatralnego i filmowego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: https://filmspringopen.eu/pl/warsztaty/plenery/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Plenery Film Spring Open to innowacyjny, interdyscyplinarny projekt edukacyjny, skierowany do młodych twórców z branży audiowizualnej, powstały w 2005 roku dzięki inicjatywie prof. Sławomira Idziaka.

Plenery są jednym z największych kursów audiowizualnych w Polsce, ale także w Europie.O ich wartości świadczy rosnąca co roku liczba uczestników: 346 w 2018 roku w tym 86 uczestników z zagranicy, a także partnerów technologicznych (61 w 2018), którzy dostarczają sprzęt o wartości 12,5 mln zł. Wykładowcami są wybitni twórcy w tym zdobywcy Oscarów: Natalie Portman, Juliette Binoche, Neil Corbould – trzykrotnie nominowany i dwukrotny laureat Oscara, Mia Bays, Zbigniew Rybczyński, Allan Starski, Ewa Puszczyńska i inni znakomici wykładowcy: Lech Majewski, Jan Komasa, Tomasz Wasilewski, Tomasz Bagiński, Marek Koterski, Jagoda Szelc, Aleksandra Przegalińska z MIT i wielu innych.

To miejsce spotkań profesjonalnych filmowców, studentów i pasjonatów, którzy w niezwykłej atmosferze rozwijają swoje umiejętności artystyczne i techniczne, razem przez 10 dni realizując projekty AV, uczą się nowych technologii, czerpią z wiedzy mistrzów, a także mają możliwość kręcenia swoich filmów na najlepszym sprzęcie filmowym na rynku. Wyjątkowość Plenerów wynika nie tylko z formuły edukacji poprzez praktykę, ale przede wszystkim z prawdziwie profesjonalnych warunków pracy na planach filmowych.

Edukacja proponowana podczas Plenerów oparta jest o trzy filary:

1. wykłady wybitnych specjalistów w danej dziedzinie

2. spotkania z twórcami i projekcje ich filmów

3. praca w grupach twórczych dedykowanych, w których uczestnicy realizują swoje projekty pod okiem wybitnych specjalistów.

ORGANIZATOR

Fundacja Film Spring Open

Adres: Wazów 12

01-986 Warszawa

Tel.:

e-mail: biuro@filmspringopen.eu

www: www.filmspringopen.eu

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Jodłowa 13

30-252 Kraków

CELE WYDARZENIA

Celem Plenerów Film Spring Open jest kompleksowa, cykliczna i ukierunkowana na przyszłość profesjonalna edukacja audiowizualna skierowana do uczniów, studentów i absolwentów edukacyjnych instytucji artystycznych, a także do programistów i producentów.

Interdyscyplinarność, hybrydowość i bogactwo programu Plenerów Film Spring Open pozwala uczestnikom na indywidualne wybory dotyczące sposobu uczestnictwa w Plenerach - pod kątem dostosowania go do wykonywanego lub planowanego przyszłego zawodu, oczekiwań i potrzeb. Wszystko to się odbywa w interdyscyplinarnym środowisku, wykraczającym poza ramy tradycyjnej edukacji (przykładowo – artyści i programiści). Naszym nadrzędnym celem jest trzymanie ręki na pulsie zmian i ułatwienie startu w zawodzie.

Głównym tematem Plenerów będzie Nowoczesna Produkcja Audiowizualna i nowe technologie.

Naszymi celami są: -realizacja nastawionego na przyszłość programu szkoleniowego ułatwiającego rozpoczęcie kariery młodym twórcom za pomocą nowoczesnego sprzętu (Cinebus oraz sprzęt udostępniony przez Partnerów technologicznych) pod okiem wybitnych artystów i specjalistów z Polski i zagranicy.

- wzmocnienie konkurencyjności i tworzenie nowych platform współpracy, - praktyczne uczenie się poprzez pracę

- budowanie oraz integrowanie społeczności filmowców w celu interaktywnego współdziałania, które stymuluje rozwój rynku audiowizualnego

- wymiana doświadczeń między uczestnikami

- wspieranie, promocja, pomoc w rozwoju kariery młodych twórców poprzez prezentację ich dokonań artystycznych(cykl projekcji "Da się")

- kształcenie nowych umiejętności zawodowych w związku z postępem technologicznym - interakcyjność, VR i AR, nowoczesny montaż i efekty CGI, a także animacja

- znajdowanie współpracowników i partnerów do przyszłych projektów, -poprzez implementację nowoczesnego modelu produkcji audiowizualnej

- wyrównanie szans szczególnie młodych twórców poprzez ekonomiczne wykorzystanie środków, jakie w Polsce, ale także Europie przeznaczane są na produkcje audiowizualne.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcami i koordynatorami grup artystycznych podczas Plenerów są najwybitniejsi specjaliści w swojej dziedzinie.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Unikalność edukacji Film Spring Open polega na niespotykanej gdzie indziej możliwości nie tylko uczestnictwa w wykładach, projekcjach i analizie ich powstania czy warsztatach w ramach grup dedykowanych, ale przede wszystkim na możliwości praktycznego testowania do własnych projektów najnowocześniejszego sprzętu audiowizualnego. Wszystko to się odbywa w interdyscyplinarnym środowisku wykraczającym poza ramy tradycyjnej edukacji (przykładowo – artyści i programiści). Nadrzędnym naszym celem jest trzymanie ręki na pulsie zmian i ułatwienie startu w zawodzie. Głównym tematem Plenerów 2019 będzie: Nowoczesna Produkcja Audiowizualna, a także nowe technologie.

Bogactwo i różnorodność naszego programu pozwala uczestnikom na wybranie indywidualnej ścieżki edukacyjnej, a także uczestniczenia w jednej z bogatych tematycznie grupy dedykowanych. Interdyscyplinarność, hybrydowość i bogactwo programu ułatwia dostosowanie go do planowanego przyszłego zawodu, indywidualnych talentów, oczekiwań i aktualnych zawodowych wyzwań. Edukacja na Plenerach oparta jest o trzy uzupełniające się filary:

1. Projekcje wybranych i nagradzanych filmów fabularnych, dokumentalnych, projektów VR, animacji, formatów interakcyjnych, których autorskiej analizy podejmą się ich twórcy. Staramy się zapraszać się nagrodzone filmy twórców młodych, co bardzo stymuluje naszych uczestników i zachęca do podwojenia wysiłków. Pokazujemy i analizujemy różnice w filmach i utworach AV o podobnej wartości produkcyjnej, których budżety znacznie się różnią. Analizujemy systemowe przeszkody w dochodzeniu do sfinansowania projektu. W sekcji „Da się” pokazujemy filmy i projekty AV naszych uczestników promując szczególnie te utwory, które przełamują utarte standardy i dotyczą nowoczesnych rozwiązań językowych czy formatów.

Odbędą się także spotkania z nagrodzonymi w danym roku Twórcami i projekcje ich filmów.

W ramach spotkań z twórcami planujemy wykłady z zakresu:

• aktorstwa w filmie

• problemy debiutantów: przygotowania debiutu poprzez previz, od strony produkcji, planowania i współpracy między poszczególnymi pionami

• wykład dotyczący nowych platform dystrybucji (VOD, Netflix i inne)

2. Wykłady wybitnych specjalistów z rożnych dziedzin sztuki audiowizualnej dotyczące wszystkich etapów tworzenia filmów: od pisania scenariusza i pozyskiwania środków, po realizację, postprodukcję. Przy wyborze wykładowców i tematów wykładów kierujemy się dynamiką zmian na rynku i tego, co czeka nas w przyszłości. Planujemy wykłady i prezentacje dotyczące: sztucznej inteligencji, wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości, nowoczesnych technik animacyjnych, wirtualnego studia filmowego, nowoczesnych technik pre i post produkcyjnych, efektów specjalnych i charakteryzacji SFX, ale także omijanej w programach akademickich, a koniecznej w procesie twórczym wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów związanych z twórczością.

3. To co różni nasze warsztaty od innych obecnych na rynku i to co powoduje coroczny wzrost ilości uczestników (350 w 2018) i partnerów technologicznych (61 w 2018 listy intencyjne https://filmspringopen.eu/wp-content/uploads/2018/03/Partnerzy-technologiczni.pdf) to „nauka przez pracę” w grupach dedykowanych, w których nasi uczestnicy realizują swoje projekty za pomocą najnowocześniejszych narzędzi do produkcji audiowizualnej. Są one konsultowane artystycznie i technicznie przez profesjonalistów - opiekunów artystycznych grup twórczych.Planujemy powstanie 9 grup dedykowanych:

1. Grupa Animacji i CGI - Nowoczesnego Montażu - uczestnicy będą uczyć się różnych formy animacji - od podstaw "flat design" i grafiki wektorowej, aż po animację 3D, którą często widzimy, jako element filmów fabularnych. Poznają podstawy efektów specjalnych (VFX). Będą poznawać techniki wprawiania w ruch assetów 2D oraz 2,5D w programie Adobe After Effects. Będą uczyli się podstaw motion designu, czyli animowania figur geometrycznych, typografii i grafiki rastrowej, uzyskiwania efektu paralaksy na statycznych obrazach, używania efektów cząsteczkowych oraz animowania modeli humanoidalnych w Maxon Cinema 4D, a także wykonywania compositingu modeli 3D w środowisku After Effects i postprodukcji całych scen 3D.

2. Grupa VR i AR - od 4 lat energicznie zajmujemy się tym dynamicznie rozwijającym się formatem. Pragniemy testować nowe technologie jak na przykład Lightfields Google. Planujemy zrealizować making off z Plenerów w VR i będziemy namawiali naszych uczestników, żeby eksperymentowali z VR w różnych gatunkach jak np. film dokumentalny. Będziemy namawiali, aby nasi uczestnicy próbowali także nowych rozwiązań jak np. wprowadzenie w tą nową formę biznesu jak najwięcej narracji typowo fabularnej - jak to miało przykładowo miejsce w pokazowym przez nas w 2018 filmie "Kartka z Powstania" Tomasza Dobosza o Powstaniu Warszawskim. https://www.youtube.com/watch?v=OIxzGV3ykA8

3. Grupa Nowego Modelu Produkcji Fabularnych - (wirtualnego studia i animatików) - filmów realizowanych w środowisku wirtualnym. Przyszłość realizacji filmów fabularnych to budowa systemów pozwalających na łączenie elementów wirtualnych i live w czasie rzeczywistym. Chcemy w zbudowanym przez nas Cinebusie skonstruować w latach 2019-21 wirtualne studio. Jego elementy testujemy już od 2017 jak np. kostium Perception Neutron, jako ekonomiczne rozwiązanie do motion Capture.Od lat staramy się poprawić działanie sektora audiowizualnego patrząc krytycznie na jego poszczególne elementy i dlatego budujemy nasze własne narzędzia, które mają służyć implementacji Nowego Modelu Produkcji. Utrwalony przez lata system produkcji filmowych nie zmienił albo zmienił się w niewielkim stopniu w stosunku do radykalnie zmienionej technologii. Światem wstrząsają kryzysy, produkcją przemysłową rządzi optymalizacja kosztów, a tymczasem w świecie filmu niewiele się zmienia.

Rewolucja technologiczna nie miała (albo ma mały) wpływ na system produkcji filmowej, chociaż powinna zwiększyć jego efektywność.W nowoczesnym przemyśle obowiązują trzy zasady nieobecne, albo szczątkowo obecne, w produkcji filmowej:

- kontrola ryzyka (Risk management),

- produkcja elastyczna (Agile Manufacturing),

- zarządzanie i produkowanie odchudzone (Lean Manufacturing).

W grupie dyskutujemy o tym, analizujemy powody braku zmian i szukamy nowych rozwiązań. Nie ograniczymy się tylko do teoretycznych rozważań, ale budujemy także własne narzędzia, jakim jest Cinebus, aby strukturalnych zmian dokonywać w praktyce. Opublikowaliśmy także esej na ten temat: https://filmspringopen.eu/wp-content/uploads/2017/01/Jak-robi%C4%87-filmy_pl.pdf

4. Grupa Scenariuszowa - skierowana do przyszłych scenarzystów filmowych. W trakcie prac grupy opiekunowie będą konsultowali scenariusze filmów fabularnych uczestników, dzielili się własnymi doświadczeniami i wiedzą warsztatową łącznie z metodami promowania projektów (pitching) na różnych forach i festiwalach. Planujemy także praktyczny warsztat dotyczący problemów z pozyskiwaniem środków na realizację projektów.

5. Grupa Filmów Reklamowych – dynamicznie rozwijający się e-commerce to pole dla nowoczesnych rozwiązań językowych. Filmy reklamowe to poligon nowoczesnych technologii AV. Chcemy wprowadzać ich jak najwięcej (AR i VR) do tego typu filmów, ale także kontynuować to, co wydaje się nam ważne, czyli uczulić społecznie naszych uczestników poprzez realizację filmów reklamowych wspomagających charytatywność.

6. Grupa Filmów Dokumentalnych – nowoczesny język opowiadania w tym gatunku filmu. Będziemy stymulowali grupę, aby realizowała filmy dokumentalne także w technice 360. Grupę będzie prowadził Wojciech Staroń.7. Grupa Teledysków – dla wielu młodych twórców, którzy marzą o realizacji filmów fabularnych, tworzenie krótkich filmów muzycznych jest w stosunkowo bezpieczną i zachęcającą do poszukiwań dziedziną eksperymentów językowych i technicznych. Opiekun grupy Kobas Laksa.

7. Grupa Filmów Interakcyjnych – nowa publiczność coraz częściej będzie oczekiwała narracji interakcyjnej. Na Plenerach FSO już od pięciu lat zajmujemy się tym formatem. Szczególnie w tej grupie widzimy pole dla współpracy programistów i artystów.

8. Grupa Twórców Internetowych - każdorazowo oparta o indywidualność twórczą, czyli zaproszenie artysty youtubera, którego sukces nie jest jednorazowy, a przekaz oryginalny. W roku 2016 odwiedził nas Cyber Marian (jego filmy osiągają 3 mln odsłon), w 2017 Marcin Randall i 18 Reżyser Życia - Daniel Rusin.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zapisy na Plenery są dostępne na stronie www.filmspringopen.eu (po uprzednim założeniu konta na stronie) link http://filmspringopen.eu/pl/zapisz-sie-plenery/ Opłata rejestracyjna w wysokości 350zł

Co roku przejeżdżają:

- studenci, absolwenci, pracownicy uczelni artystycznych, filmowych, teatralnych. Młodzi profesjonaliści, przedstawiciele wszystkich kierunków i zawodów filmowych:

- producenci, scenarzyści, reżyserzy, operatorzy, kompozytorzy, dźwiękowcy, scenografowie, aktorzy, ale także przedstawicieli zawodów, które będą i mają wpływ na przyszłość branży audiowizualnej, technicy, programiści, graficy komputerowi, game developerzy, specjaliści VR, Videoblogerzy, Stereografowie.

- młodzi debiutanci, młodzi twórcy, studenci i absolwenci szkół i placówek artystycznych oraz młodzi przedsiębiorcy w sektorze audiowizualnym będący na początku swojej kariery. Czynnie działający w branży audiowizualnej.

- profesjonaliści mogą szkolić swoje umiejętności oraz nawiązywać kontakty w swojej branży w Grupach Twórczych, których tematyka obejmuje szerokie spektrum twórczości audiowizualnej. Praktyczne testy najnowocześniejszego sprzętu, które oferujemy podczas Plenerów pozwalają również zorientować się w najnowszych trendach w technologiach i narzędziach dostępnych na rynku. ADRESACI: Artyści specjalizujący się w różnych dyscyplinach: filmowych (reżyserzy, operatorzy, aktorzy, scenarzyści, montażyści, specjaliści ds. efektów i cyfrowej postprodukcji), sztuk pięknych (malarze, rzeźbiarze), informatyki (programiści, animatorzy i graficy), sztuk interaktywnych (game developerzy) oraz muzycy (kompozytorzy, artyści dźwiękowcy).

Wykłady Plenerów Film Spring Open są transmitowane na żywo na kanale YouTube Fundacji Film Spring Openhttps://www.youtube.com/user/filmspringopen

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Plenery Film Spring Open 2019” (ID 1762) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.