01.07.2019 - 27.07.2019

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie (edycja 2019)

Miejscowość Wydarzenia: Łańcut

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy, Seminaria

Specjalność: Altówka, Fortepian, Gitara, Harfa, Kameralistyka, Kontrabas, Orkiestra, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.kursymuzyczne.pl

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie są adresowane do uzdolnionych muzycznie studentów, młodzieży i dzieci oraz nauczycieli instrumentów smyczkowych szkół muzycznych w Polsce. Prowadzone przez najwyższej klasy pedagogów i uznanych autorytetów w świecie muzyki wiolinistycznej. Dzięki międzynarodowemu zasięgowi uczestniczą w nich uczniowie z całego świata, zajęcia również prowadzą profesorowie z zagranicy co umożliwia wymianę doświadczeń w celu tworzenia spójnej oferty artystycznej. Oprócz lekcji w ramach działalności koncertowej organizator zapewnia uczestnikom nie tylko recitale znanych muzyków ale również pierwsze doświadczenia na scenie koncertowej, co jest istotnym etapem otwierającym ich indywidualny rozwój artystyczny. W swojej długoletniej tradycji kursy łańcuckie przygotowały wielu znakomitych skrzypków i wiolonczelistów, wielu z nich jest obecnie pedagogami na naszych kursach.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem realizowanego zadania jest podniesienie umiejętności artystycznych uczniów i studentów polskich szkół i uczelni muzycznych jak również praktyczne umożliwienie wykorzystania nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji. Organizacja kursów muzycznych uwzględnia innowacyjne idee, zarówno w zakresie metodyki nauczania gry na instrumentach smyczkowych jak i przedmiotu prowadzonych zajęć. Projekt realizowany z Łańcucie ma charakter interdyscyplinarny, wzmacniający współpracę różnych typów szkół muzycznych, od szkół muzycznych I i II stopnia do uczelni wyższych, nie tylko w Polsce ale w wielu krajach na świecie. Potwierdzeniem tego jest udział w kursach uczestników z USA, Niemiec, Włoch, Norwegii, Chin, Austrii, Białorusi, Finlandii, Francji, Japonii, Kazachstanu, Syrii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Indii i Korei.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Do prowadzenia zajęć z uczestnikami 45. Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie w 2019 r. organizatorzy zatrudnią znanych polskich profesorów wiolinistów tj.: Katarzyna Budnik, Izabela Cegielska, Andrzej Gębski (dwa turnusy), Danuta Dobrowolska-Marucha (dwa turnusy), Michał Grabarczyk, Ewa Kowar-Mikołajczyk (dwa turnusy), Roman Lasocki, Zdzisław Łapiński, Marta Nowarczyk-Łapińska, Dorota Obijalska (dwa turnusy), Patrycja Piekutowska, Paweł Radziński, Piotr Reichert, Janusz Smolarski, Leszek Sokołowski, Marek Szwarc, Irena Albrecht, Ryszard Bałauszko, Michał Bryła, Natan Dondalski, Maksym Dondalski, Stanisław Firlej, Ewa Maria Groblewska, Krystyna Jurecka, Jan Kotula, Arkadiusz Kubica, Konstanty Andrzej Kulka, Agnieszka Marucha, Magdalena Szczepanowska, Dariusz Smolarski, Tomasz Strahl, Agata Szymczewska, Łukasz Syrnicki. Są to wybitni pedagodzy, prowadzący zajęcia ze studentami i uczniami w szkołach średnich i wyższych uczelniach muzycznych tj. UMFC w Warszawie, Akademii Muzycznej w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Koszalinie.Wśród kadry profesorów obcokrajowców zatrudnieni będą: Roland Baldini (Austria), Danuta Głowacka-Pitet (Francja), Andrzej Grudzień (Belgia), Anna Gutowska (Austria), Walentyna Jakubowska (Rosja, dwa turnusy), Gotthard Popp (Niemcy), Dorota Sosnowska (Szwajcaria), Helga Storck (Niemcy), Edward Zienkowski (Austria), Helen Brunner (Wielka Brytania), Sergiej Krawczenko (Rosja), Fulvio Leofreddi (Włochy), Claus Reichardt (Niemcy), Monika Urbaniak-Lisik (Szwajcaria).Kontakty między wykładowcami a uczestnikami ułatwiać będzie 2 tłumaczy w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim, w tym jedna osoba na dwóch turnusach. Są to nie tylko fachowcy językowi, ale również specjaliści posiadający przygotowanie muzyczne.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie służą wymianie doświadczeń międzynarodowych , są promocją młodych artystów, a także regionu podkarpacia tak na terenie całego kraju jak i poza granicami. Ze względu na to ,że zadanie dotyczy młodych, utalentowanych muzyków kursy przygotowują uczestników do występów estradowych, udziału w konkursach oraz prowadzenia szeroko rozumianej działalności artystycznej. Uczestnicy kursów muzycznych mają możliwość bezpośredniego kontaktu z wybitnymi pedagogami-artystami, co przekłada się na ich doskonalenie estradowe. Uczestniczą w cyklu lekcji indywidualnych, mają możliwość obserwowania zajęć także innych pedagogów, grają w zespołach kameralnych i orkiestrze. Niezwykle ważnym elementem kursów są koncerty z udziałem wybitnych artystów oraz uczestników kursów. Są to koncerty otwarte , adresowane nie tylko do uczestników kursów ale też do mieszkańców Łańcuta . Organizacja koncertów pozwala na bezpośredni kontakt z muzyką na światowym poziomie , rozwija kulturę muzyczną oraz jest sposobem na organizację wolnego czasu w okresie wakacyjnym. Dużym przeżyciem dla młodych artystów jest fakt występu w Sali Balowej łańcuckiego Muzeum-Zamku przy wymagającej publiczności , wśród której znajdują się liczni mieszkańcy Łańcuta i goście przebywający w tym czasie w mieście. Organizator planuje również zorganizowanie koncertu w Kościele Farnym skierowanego do szerokiej rzeszy odbiorców.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zadanie adresowane jest do uzdolnionych uczniów polskich i zagranicznych szkół muzycznych oraz studentów polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. Wśród uczestników dominują młodzi wioliniści uzdolnieni muzycznie w wieku 13 do 18 lat, którzy następnie są w gronie wybitnych wykonawców polskich i zagranicznych scen muzycznych. Jest dla nich znaczącym doświadczeniem na drodze kształtowania własnej osobowości artystycznej oraz istotnym etapem otwierającym ich indywidualną drogę muzyczną. Dodatkowo również adresatami są nauczyciele ze szkół muzycznych z całego kraju. Wśród odbiorców prezentacji estradowych znajduje się społeczność lokalna, łańcuccy i podkarpaccy melomani, którzy korzystają z bezpośredniego kontaktu z tzw. „sztuką wysoką”. Ważnym adresatem zadania są przedstawiciele młodego pokolenia, dla których jest to swoista edukacja kulturalna. Młodzi odbiorcy poznają najwartościowsze dzieła muzyki światowej a młodzi wykonawcy uczą się pokonywania tremy, zachowania na estradzie, reakcji na sytuacje estradowe.

Odpłatnośc za kurs uczestnika czynnego wynosi 950 zł a w przypadku zgłoszenia sie na dwa turniusy 1800 zł. Uczestnik bierny ponosi koszt 400 zł. Opiekun małoletniego uczestnika za każdy turnus płaci 50 zł.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie (edycja 2019)” (ID 1763) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.