02.01.2020 - 30.03.2020

V Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki "Sztuka cenniejsza niż złoto"

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Historia sztuki

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.zpsp.smocza.edu.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Patronat MKiDN

V Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki "Sztuka cenniejsza niż złoto" odbywa się co dwa lata. Tematem przewodnim edycji jest życie i twórczość Aleksandra Gierymskiego. Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół plastycznych i ogólnokształcących w całej Polsce.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

V Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki "Sztuka cenniejsza niż złoto" dedykowany jest wybitnym twórcom polskim i jest okazją do pogłębienia wiedzy na temat dziejów sztuki polskiej

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jurorzy zaproszeni do drugiej części finału konkursu: Wojciech Myjak (CEA) przewodniczący jury, dr Beata Lewińska (ZPSP Warszawa), dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera (UKSW), Bożena Pysiewicz (MNW)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Konkurs będzie przebiegał etapowo:

1. etap: Opracowanie eseju na temat życia i twórczości Aleksandra Gierymskiego

2. etap: Wzięcie udziału w konkursie wiedzy na temat życia i twórczości Aleksandra Gierymskiego

3. etap: Wygłoszenie prezentacji dotyczącej analizy wybranych dzieł.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „V Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki "Sztuka cenniejsza niż złoto"” (ID 1766) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.