15.07.2019 - 02.08.2019

XXIII Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej i Festiwal „Wakacje z Muzyką”

Miejscowość Wydarzenia: Nowy Sącz

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Kursy

Specjalność: Akordeon, Altówka, Flet, Fortepian, Gitara, Kameralistyka, Klarnet, Kontrabas, Orkiestra, Saksofon, Skrzypce, Śpiew, Trąbka, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.musicakurs.org

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Koncepcja kursu obejmuje szeroki wachlarz dyscyplin muzycznych od zajęć indywidualnych w poszczególnych specjalnościach instrumentalnych (fortepian, fortepian jazzowy, skrzypce, skrzypce barokowe, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon) i wokalnych (śpiew, śpiew jazzowy), przez duet fortepianowy, zespoły kameralne, po orkiestrę festiwalową (mała orkiestra symfoniczna). Zajęcia indywidualne prowadzone będą w formie tradycyjnych lekcji otwartych, także z udziałem obserwatorów (pedagogów szkolnictwa muzycznego) jako warsztaty metodyczne i zajęcia masterclasses. Odbywać się będą też zajęcia z kameralistyki, podczas których wykładowcy tych zajęć będą realizować jedną z partii utworu, przekazując w ten sposób wzorce współpracy w zespole kameralnym. Taka forma nauczania pomaga wzorcowej interpretacji utworu.

Projekt kursu będzie obejmował zróżnicowane działania edukacyjne i artystyczne. Oprócz tradycyjnych lekcji indywidualnych oraz pracy w zespołach kameralnych i orkiestrze w ofercie kursu znajdą się również nauka gry a'vista, studia orkiestrowe (w ramach których odbywa się intensywna praca nad utworami ściśle pod kątem gry w orkiestrze), wykłady oraz koncerty w wykonaniu uczestników i wykładowców kursu.

Ważnym elementem projektu jest Edukacja dla najmłodszych (dzieci 5 - 7 lat), obejmująca lekcje zbiorowe - adaptacja do gry na instrumentach; lekcje indywidualne z udziałem nauczycieli jako obserwatorów; zajęcia taneczne i nauka gry w zespole; koncerty dla najmłodszych i w wykonaniu najmłodszych. Działania w zakresie organizacji koncertów w różnych warunkach akustycznych w salach Nowego Sącza i obiektach na terenie regionu dają młodym muzykom szansę praktyki estradowej, także poprzez udział profesorów w składach zespołów kameralnych, obycia scenicznego oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z tremą.

Elementem wyróżniającym nasz kurs spośród innych tego typu wydarzeń jest możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przez prawie każdego uczestnika kursu w różnych warunkach akustycznych. Soliści, zespoły kameralne oraz orkiestra będą występować zarówno w profesjonalnych salach koncertowych, jak i w kościołach drewnianych, pijalni wód, muzeach i galeriach sztuki. Organizacja koncertów w takich miejscach stanowi wyjście poza tradycyjną formę kursu, wprowadzając elementy krajobrazu i architektury, otwierając uczestników na inne, pozamuzyczne wartości estetyczne.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji artystycznych, tj. wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników kursu przez przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu muzyka na poszczególnych etapach kształcenia (podstawowym, średnim i wyższym), z włączeniem małych dzieci, w grze solowej, kameralnej i orkiestrowej. Oprócz tradycyjnych lekcji otwartych (gra solowa) będą prowadzone zajęcia zespołów kameralnych, w których wykładowcy będą jednocześnie realizować jedną z partii utworu. Taka forma prowadzenia zajęć ma na celu przekazywanie wzorców współpracy w zespole kameralnym oraz nabywania przez młodzież cennych umiejętności pracy w zespole i prowadzenia prób.

Kolejnym ważnym celem kursu i festiwalu jest promocja, wspieranie i prezentacja osiągnięć artystycznych uczestników kursu. Projekt nasz ceniony jest od lat w środowiskach adeptów szkolnictwa muzycznego za wyjątkową możliwość wystąpienia w wielu koncertach (także z profesorem w jednym koncercie) w różnych warunkach akustycznych, co daje niezbędne do wykonywania zawodu muzyka obycie i doświadczenie estradowe.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Kurs - zajęcia indywidualne (masterclasses) i zespołowe w poszczególnych specjalnościach poprowadzą uznani artyści o europejskiej i światowej renomie, cenieni wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, w tym nauczyciele posiadający sprawdzony dorobek, metody i efekty pracy z małymi dziećmi (fortepian, skrzypce, flet) w nauczaniu indywidualnym i muzykowaniu zespołowym.

Fortepian

Barbara Halska (UMFC w Warszawie) - duety fortepianowe, kameralistyka

Maria Niemira (ZPSM w Warszawie)

Volker Stenzl (Niemcy) - duety fortepianowe

Jakub Polaczyk (USA)

Anetta Pękala

Kameralistyka fortepianowa

Ewa Skardowska (UMFC w Warszawie)

Lech Napierała (AM w Krakowie, University of Music and Performing Arts w Wiedniu)

Śpiew

Jolanta Janucik (UMFC w Warszawie)

Włodzimierz Zalewski (UMFC w Warszawie)

Claudia Visca (University of Music and Performing Arts w Wiedniu - Austria)

Olga Pasiecznik (UMFC w Warszawie)

Ryszard Karczykowski

Jazz

Kazimierz Chludek

Skrzypce

Maria Orzechowska (UMFC w Warszawie)

Marek Szwarc (UMFC w Warszawie)

Mariusz Patyra

Mateusz Kasprzak - Łabudziński

Bartosz Cajler (The Royal College of Music, Sztokholm - Szwecja)

Anna Rzymyszkiewicz

Altówka

Janusz Pisarski (AM w Krakowie, Filharmonia Krakowska)

Wiolonczela

Piotr Hausenplas (UMFC w Warszawie, Filharmonia Narodowa)

Zdzisław Łapiński (AM w Krakowie)

Anna Skibińska - Haponiuk

Kontrabas

Adam Bogacki (UMFC w Warszawie)

Akordeon

Klaudiusz Baran (UMFC w Warszawie)

Flet

Elżbieta Dastych - Szwarc (UMFC w Warszawie)

Krystyna Gołaszewska (UMFC w Warszawie, Wydz. Instrumentalno - Pedagogiczny w Białymstoku)

Maria Peradzyńska - Filip (ZPSM nr 4 w Warszawie) - także praca z małymi dziećmi

Urszula Janik (UMFC w Warszawie)

Sarah Louvion (Francja)

Giovanni Gandolfo (Włochy) - flet picollo

Jadwiga Kotnowska

Klarnet

Jan Jakub Bokun (AM we Wrocławiu)

Dorota Żołnacz (ZPSM nr 4 w Warszawie)

Piotr Lato (AM w Krakowie)

Saksofon

Andrzej Rzymkowski (AM w Krakowie)

Gitara

Ryszard Bałauszko (UMFC w Warszawie)

Jakub Kościuszko

Trąbka

Benadykt Matusik (AM w Katowicch, NOSPR)

Orkiestra

Bernard Le Monnier (Conservatoire a Levallois-Perret - Francja)

Pianiści akompaniatorzy

Klaudia Syjud

Rafał Mokrzycki - także nauka gry a'vista

Szymon Kowalczyk

Adam Szyszka

Marianna Waszkiewicz

Piotr Fidelus

Anastasia Levandovskaia (Mołdawia)

Magdalena Blum

Dobrrochna Jachowicz-Zakrzewska

Zajęcia taneczne dla dzieci

Patrycja Samson - Ładno

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Zakres merytoryczny kursu dostosowany jest indywidualnie do poziomu umiejętności uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnikami kursu mogą być uczniowie, studenci, absolwenci oraz nauczyciele szkół muzycznych wszystkich narodowości. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność opiekuna oraz pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. O organizacji zajęć podczas kursu decyduje profesor prowadzący.

Opłaty:

800 PLN - uczestnik czynny

500 PLN - uczestnik czynny (edukacja dla najmłodszych)

400 PLN - uczestnik bierny (obserwowanie zajęć, konsultacje metodyczne)

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XXIII Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej i Festiwal „Wakacje z Muzyką”” (ID 1775) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.