01.04.2019 - 30.06.2019

IV Międzynarodowe Triennale Grafiki "RELACJE I POSTAWY"

Miejscowość Wydarzenia: BYDGOSZCZ

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Spotkania, Konferencje, Przeglądy plastyczne, Wystawy

Specjalność: Grafika

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Inni

Cykl: Co 3 lata

www Wydarzenia: http://plastyk.bydgoszcz.pl/iv-miedzynarodowe-triennale-grafiki-im-leona-wyczolkowskiego/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

Obecne już IV Triennale będzie kontynuacją międzynarodowych konkursów plastycznych organizowanych przez szkołę: w dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina „Barwy i dźwięki. Fryderyk Chopin – im memoriam” (2010), z okazji Roku Leona Wyczółkowskiego „Bez natury tworzyć nie mogę (2012) oraz „Przystanek miasto przystanek i wieś” (2016). IV Międzynarodowe Triennale Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego „Relacje i postawy” to konkurs graficzny dla uczniów liceów plastycznych i młodzieży od 13 do 20 roku życia. Temat konkursu jest rozumiany szeroko i odnosi się do relacji, odczuć, wzajemnych emocji, sytuacji politycznych, społecznych, związanych z fobiami, wykluczeniem …

Konkurs skierowany jest do uczniów średnich szkół plastycznych w kraju i zagranicą, a także do młodzieży z innych placówek prowadzących zajęcia plastyczne. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych 13 – 15, 16 - 20 lat

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

Adres: ul. Konarskiego 2

85-066 Bydgoszcz

Tel.: +48.52.3221712

e-mail: sekretariat@plastyk.bydgoszcz.pl

www: http://www.plastyk.bydgoszcz.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: GARBARY 2

85-229 BYDGOSZCZ

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu i imprez współtowarzyszących, oprócz założeń tematycznych, jest promocja klasycznych technik grafiki warsztatowej oraz popularyzacja dziedziny grafiki artystycznej. Zależy nam by poprzez kontynuację konkursu graficznego dostrzec uzdolnioną artystycznie młodzież i promować ich talenty.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Mirosław Pawłowski (ur. 1957) profesor, artysta grafik. W latach 1976–1981 studiował w PWSSP w Poznaniu; dyplom z wyróżnieniem 1981. Od 1982 pracuje w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednocześnie od 1995 prowadzi Pracownię Serigrafii w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie UAP) w Poznaniu. W latach 2002–2008 był dziekanem Wydziału Grafiki w ASP w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 1983–2015 miał 63 wystawy indywidualne grafiki oraz brał udział w 315 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Magdalena Uchman Urodzona w 1981 roku w Przeworsku. Doktor; zajmuje się grafiką i malarstwem. Odbyła studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, otrzymując w 2006 r. stopień magistra sztuki. Za wybitne osiągnięcia w trakcie studiów otrzymała Dyplom Uznania Rektora. Ukończyła środowiskowe studia doktoranckie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne (2010). Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej w Pracowni Druku Płaskiego i Litografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2012). Obecnie pełni obowiązki prodziekana ds. studenckich. Miała 19 wystaw indywidualnych i ponad 200 zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczestniczyła w sympozjach krajowych i zagranicznych: 5th Mallnitz Symposium of Contemporary of Art-Bios Nationalpark Zentrum – Mallniz, Austria (2011), Indira International Imprint Arts Festival – Uniwersytet Muzyki i Sztuk Pięknych w Khairagarh, Indie (2017). Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in.: wyróżnienia w konkursach „Grafika Kwartału” organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie (2005); wyróżnienia za obiekty graficzne “The Gift” na III Biennale Grafiki Eksperymentalnej w Rumunii (2008); I nagrody VIII Międzynarodowego Przeglądu Małego Formatu w Rumunii oraz w przeglądzie „Granice Rysunku” w Rzeszowie (2006); II nagrody Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, II Międzynarodowe Sympozjum, Szymbark (2011); II Nagrody Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach w Międzynarodowym Konkursie Litograficznym „Litho-Kielce 2015” (2016); nagrody fundowanej ASP w Gdańsku – 5. Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2016.

Zbyněk Janáček (Czechy) (członek jury) Ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. W Ostrawie pracował najpierw jako redaktor artystyczny wydawnictw „Profil" oraz „Sfinga". Od 1991 roku prowadził zajęcia w Uniwersytecie Ostrawskim na stanowisku adiunkta w katedrach wychowania plastycznego i twórczości artystycznej. JW 1998 habilitował się w dziedzinie Sztuki plastyczne w Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu. Obecnie jest dziekanem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Aktywny jest w zarówno w dziedzinie wolnej jak i stosowanej grafiki. Urządzał samodzielne wystawy w Pradze, Ołomuńcu, Uherskim Hradiszczu, Hranicach na Morawie, Hawierzowie, Opawie, Krakowie, i Ostrawie. Od 1994 roku brał udział w wielu wystawach zbiorowych i prezentacji twórczości graficznej zagranicą (Polska, Republika Federalna Niemiec, Slowakia, Kanada, Brazylia, Włochy, Indie, Chorwacja, Rosja, Kostaryka, Hungary, Korea). Spośród czeskich wystaw zbiorowych warto przypomnieć praskie wystawy, np. Czeska grafika 2. połowy XX wieku (galeria Mánes). Jego wcześniejsze prace powstawały w technice linorytu barwnego, a w ostatnich latach poświęca się serigrafii oraz drukowi cyfrowemu.

Ewa Sekuła-Tauer ( wykład: „Codziennie być innym – Leon Wyczółkowski) Historyk sztuki, muzealnik, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od wielu lat jest kierownikiem Działu Leona Wyczółkowskiego w bydgoskim Muzeum. Autorka i współautorka wielu scenariuszy wystaw, komisarz i kurator wystaw muzealnych w wielu muzeach polskich. Autorka licznych publikacji, wystąpień oraz działań popularyzatorskich z zakresu twórczości Leona Wyczółkowskiego. Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Śladami Leona Wyczółkowskiego, obecnie trwa XI edycja. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddział Kujawsko- Pomorski.

Barbara Chojnacka (wykład: „Grafika artystyczna w Bydgoszczy. Od Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego do Zespołu Szkół Plastycznych” ) Historyk sztuki, starszy kustosz, kierownik Działu Grafiki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Absolwentka kierunku Konserwatorstwo i Muzealnictwo (specjalizacja: Muzealnictwo) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Podyplomowe studia muzealnicze na WSP UMK w Toruniu (2000). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Kurator wystawy oraz koordynator programu wystaw i sesji naukowych graficznego cyklu Wielość w jedności, zaplanowanego na lata 2009-2024. Prowadzi badania nad grafiką polską XX-XXI wieku oraz sztuką i życiem artystycznym Bydgoszczy i regionu, zwłaszcza dwudziestolecia międzywojennego oraz historią wystawiennictwa i kolekcjonerstwa XX wieku. Opublikowała na te tematy liczne artykuły, m.in. zamieszczane w wydawnictwach muzealnych, publikacjach ogólnopolskich i regionalnych, np. w „Kronice Bydgoskiej” i „Materiałach do dziejów kultury i sztuki Bydgoszcz i regionu”. Autorka ponad 50 wystaw. Zagadnienia grafiki polskiej i sztuki bydgoskiej znalazły odzwierciedlenie w wystawach i towarzyszących im publikacjach, m.in. Środowisko artystyczne Bydgoszczy 1920-1939. Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, scenografia (2002), Stanisław Brzęczkowski (1897-1955). Monografia artysty (2005), trzy edycje wystaw Wielość w jedności. (Drzeworyt polski po 1900 roku, Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku, Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku. Uczestniczka konferencji i sesji naukowych.

Ewa Gordon (prowadząca warsztaty, kierownik organizacyjny imprezy) Urodzona w Bydgoszczy. Artysta-grafik. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni serigrafii. Autorka 26 wystaw indywidualnych min. w Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Toruniu, Mannheim i Londynie oraz 70 wystaw zbiorowych. Czynny udział w prezentacjach graficznych, aukcjach dzieł sztuki oraz konfrontacjach artystycznych w kraju i za granicą. Ważniejsze międzynarodowe wystawy graficzne: Triennale Krajów Nadbałtyckich, Gdańsk (1992), Międzynarodowe Triennale Grafiki, Frechen - Niemcy (1993,1996), Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice”, Toruń (2000), Międzynarodowe Triennale Grafiki, Bitola - R. Macedonii (2000), Międzynarodowe Uralskie Triennale Grafiki, Ufa - Rosja (2001, 2004), Międzynarodowe Biennale Grafiki, Warna – Bułgaria (2001, 2003, 2005, 2009), Międzynarodowe Triennale Grafiki, Majdanek (2004), Wystawa grafiki „Polskie Orły”, Seul, Korea Południowa (2006), Pekin, Chiny (2006/07), „Grafika z Polski” na Biennale Arte e Il Torchio, Cremona – Włochy (2007), Międzynarodowe Biennale Grafiki Guanlan, Shenzhen – Chiny (2007). Prace graficzne nagradzane i wyróżniane, znajdują się w zbiorach prywatnych i kolekcjach państwowych w Polsce i zagranicą. Kuratorka wystaw i projektów artystycznych, współpracy międzynarodowej oraz warsztatów promujących edukację graficzną. Od 1999roku prowadzi pracownię serigrafii w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

Jarosław Nowak (prowadzący warsztaty, sekretarza jury) Urodzony Bydgoszczy, ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1995 uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej. Od 1998 prowadzi pracownię technik wklęsłodruku w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Oprócz pracy dydaktycznej kontynuuje swoja indywidualną działalność artystyczną, którą prezentował na wielu wystawach krajowych i zagranicznych miedzy innymi w Hiszpanii, Chinach, Chorwacji, Macedonii, na Tajwanie, Rumunii, Niemczech, Szkocji, Brazylii…

Viola Kuś (wykład: „Obraz hybrydowy w sztukach wizualnych w kontekście grafiki warsztatowej”, dokumentacja fotograficzna wydarzenia, materiał fotograficzny do katalogu) Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Członek ZPAF w latach od 2001 do 2013, obecnie członek WPO World Photography Organization. Od 2002 prowadzi Pracownię Obrazowania Fotografcznego w Zespole Szkoł Plastycznych w Bydgoszczy. Twórczyni „nadproduktywnej” myśli realizowanej i badanej w sztukach wizualnych. Stypendystka Ministra Kultury RP 2004, 2007, 2011 i 2015, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2016, a także Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 2017.

Franciszek Otto Urodzony 17.11.1960. Typograf, projektant krojów pism. Ukończył ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni grafiki książki. Laureat trzeciej i czwartej edycji konkursu International Digital Type Design Contest, organizowanego przez firmę Linotype. Nagrodzone fonty to „Linotype Notec” (1999) i „Brda” (2003). W 2008 r. otrzymały licencję „Linotype” jego dwa fonty „Waza” i „JP2”, a w 2017 r. font „Wola”. Nauczyciel projektowania graficznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od kilku lat współpracuje z Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy jako autor oprawy graficznej wydawnictw muzealnych.

Wojciech Kieler (wykład inauguracyjny na wernisażu otwierającym IV Międzynarodowe Triennale… ) Magister historii sztuki - 2000, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Licencjat w zakresie filologii polskiej- 1999, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Certyfikat DALF c2 poświadczający znajomość języka francuskiego- 2013, Ministère de lEducation Nationale Rèpublique Française Prowadził liczne wykłady i seminaria dotyczące nauczania historii sztuki i wykonywał prace zlecone przez MKiDN oraz CEA i OKE.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Harmonogram działań do triennale grafiki:

III 2018 - założenia programowe, logistyczne

III - IV 2018 - przygotowanie regulaminu i informacji o konkursie graficznym

I – III 2018 - ustalenie składu jury konkursu

IV 2018 - nawiązanie współpracy z instytucjami kulturalnymi i konsulatami w celu poszerzenia kręgu uczestników i odbiorców konkursu i pozyskaniu partnerów

IV 2018 - wypełnienie i wysłanie wniosku do ministerstwa kultury

VI 2018 - tłumaczenie regulaminu i idei konkursu na język angielski i niemiecki

IX 2018 - rozsyłanie programów i regulaminów konkursowych

6 V 2019 - ostateczna data dostarczania prac konkursowych

16 V 2019 - obrady jury

17 V 2019 - informacja o wynikach konkursu, zamieszczenie na stronie szkoły protokołu obrad jury

18 V 2019 - powiadomienie i zaproszenie laureatów

20 V 2019 - przygotowanie wybranych prac przez jury do wystawy

23 - 24V 2019 - reprodukcja prac graficznych, przygotowanie materiałów promocyjnych, zaproszeń, dyplomów, rozpoczęcie zebrania materiałów do katalogu

IV/V 2019 - warsztaty graficzne i wykłady zaproszonych prelegentów

27 V - 03 VI 2019 - przygotowanie passe-partout i oprawa w ramy

04 VI -11 VI - transport ekspozycji i aranżacja wystawy

12 VI 2019 - otwarcie wystawy VI 2019 - makieta katalogu

VI 2019 - przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonej imprezy

VII 2019 - sprawozdanie do ministerstwa VII 2019 - demontaż wystawy

IX 2019 - druk katalogu

X 2019 - odsyłanie prac graficznych, katalogów i podziękowań za udział i przygotowanie do konkursu dla uczestników i instytucji

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zasady uczestnictwa

 Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 20 lat.

 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 13-15 lat, 16-20 lat.

Warunki triennale

 Prace będą oceniane w kategorii grafika warsztatowa, (techniki graficzne pozwalające na powielanie i związane z opracowywaniem matrycy takie jak: linoryt, drzeworyt, miedzioryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta, litografia, serigrafia…)

 Rozmiary prac: minimalny format A4, maksymalny 100x70cm.

 Kwalifikowane na triennale będą grafiki powstałe w przeciągu ostatnich dwóch lat.

 Koszty dostarczenia pracy ponoszą uczestnicy konkursu.

 Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą odsyłane i przejdą na własność organizatora.

 Prace nienagrodzone będą odsyłane na prośbę i koszt uczestników.

 Na rewersie każdej pracy musi być naklejona wypełniona czytelnie karta zgłoszenia uczestnika.

 Do teczki z nadesłanymi grafikami nadawca zobowiązany jest dołączyć listę z nazwiskami autorów i tytułami zgłoszonych prac.

 Na adres wyczolkowski@plastyk.bydgoszcz.pl należy przesłać listę ze spisem prac uczestników, nauczycieli prowadzących, pełną nazwę instytucji.

 Prace należy przesłać na adres: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem TRIENNALE.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w czasie transportu.

 Komisja konkursowa w skład, której wejdą graficy wykładowcy uczelni artystycznych w kraju i za granicą dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna Grand Prix, i trzy nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.

 Termin nadsyłania prac: 06 maj 2019.

 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 maj 2019.

 Uczestnicy Triennale otrzymają zawiadomienie o dokładnej dacie i miejscu wernisażu wystawy pokonkursowej.

 Decyzja jury jest ostateczna.  Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły (www.plastyk.bydgoszcz.pl).

 Prace zakwalifikowane i nagrodzone przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IV Międzynarodowe Triennale Grafiki "RELACJE I POSTAWY"” (ID 1778) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.