31.01.2019 - 14.05.2019

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Labirynt Wyobraźni”

Miejscowość Wydarzenia: Dąbrowa Górnicza

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fotografia, Grafika, Malarstwo, Rysunek

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://zspdabrowa.pl/?page_id=1625

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Uczestnicy konkursu wykonują dowolną ilość prac w formacie A4, A3. Technika: rysunek, malarstwo, collage, grafika, batik. Oceny prac dokonuje komisja, przyznając Grand Prix, nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzeni uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe fundowane przez organizatorów i sponsorów. Do konkursu wydawany jest katalog prac nagrodzonych i wyróżnionych. Celem konkursu jest promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej oraz inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych. Konkurs jest również formą promocji naszej placówki w regionie jako artystycznej szkoły II stopnia.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Adres: ul. Kosmonautów 8

41-303 Dąbrowa Górnicza

Tel.: +48.32.2603240

e-mail: sekretariat@zspdabrowa.pl

www: http://www.zspdabrowa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Labirynt Wyobraźni” jest imprezą odbywająca się corocznie od 2010r.W pierwszej edycji konkursu pod hasłem „Stwór” zgłoszono 1799 prac, w drugiej edycji „Machina” w roku 2010 złożono 1010 prac, w 2014 roku uczestnicy z 10 krajów (Polski, Rosji, Rumunii, Chin, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Indii, Francji, Litwy) nadesłali 3520 prac, a w ostatniej edycji w 2016r.otzrymaliśmy 2831 prac z 8 krajów. Zwiększa się również udział w konkursie uczniów średnich szkół plastycznych – w ostatniej edycji było to 21 szkół, które nadesłały łącznie 654 prace. W ostatniej edycji konkursu, dla podniesienia jego rangi ,do komisji konkursowej powołani zostali wykładowcy z wyższych uczelni artystycznych i artyści spoza granic naszego kraju. Szkoły zagraniczne nadesłały 142 prace plastyczne. Założeniem konkursu jest ocena wykonanych prac plastycznych w formacie A4 i A3 w technikach: rysunek, malarstwo, collage, grafika, batik. Jury wyłaniają i nagradzają prace w kilku kategoriach wiekowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż z kolejną edycją rośnie popularność konkursu, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie nadsyłanych prac.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

dr. hab. Dariusz Gajewski – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – przewodniczący jury

dr hab. Marek Sibinsky – Uniwersytet w Ostrawie – członek jury (Czechy)

dr hab. Jakub Adamek – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – członek jury

dr hab. Bartłomiej Trzos – Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego – członek jury

mgr Marcin Korek – wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej – członek jury

mgr Mariusz Wnukowski - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej – członek jury

mgr Beata Skrzypek - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej – członek jury.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Założeniem konkursu jest ocena wykonanych prac plastycznych w formacie A4 i A3 w technikach: rysunek, malarstwo, collage, grafika, batik. Jury wyłaniają i nagradzają prace w kilku kategoriach wiekowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż z kolejną edycją rośnie popularność konkursu, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie nadsyłanych prac.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Prace z kartami zgłoszenia będą przyjmowane do 31.01.2019r. (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej www.zspdabrowa.pl nastąpi w terminie do 15.03.2019r. Uroczyste podsumowanie Konkursu połączone z wernisażem wystawy oraz wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w Galerii ZSP „Na Strychu” w Dąbrowie Górniczej. Informacja o wernisażu będzie zamieszczona na stronie szkoły. Nie odebrane podczas wernisażu nagrody można odebrać ze szkoły osobiście lub zostaną odesłane na koszt odbiorcy. Uczestnicy konkursu wykonują dowolną ilość prac w formacie – A4 (210 mm x 297 mm), A3 (297 mm x 420 mm). Technika – rysunek, malarstwo, collage, grafika warsztatowa i komputerowa, batik. Trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia. Nadesłanych prac prosimy nie rolować, nie oprawiać, nie zginać.

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 4019

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 37

Przebieg Wydarzenia

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Labirynt Wyobraźni” jest imprezą odbywająca się corocznie od 2010r.W pierwszej edycji konkursu pod hasłem „Stwór” zgłoszono 1799 prac, w drugiej edycji „Machina” w roku 2010 złożono 1010 prac, a w ostatniej odsłonie w roku 2019 uczestnicy z 4 krajów (Polski, Rumunii, Chin, Ukrainy) nadesłali 4019 prac. Zwiększa się udział w konkursie uczniów średnich szkół plastycznych. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 30 średnich szkół plastycznych. Do prac w komisji konkursowej powołani zostali wykładowcy z wyższych uczelni artystycznych z Polski i Czech. Jury wytypowały 1 Grand Prix, 17 nagród i 64 wyróżnienia w 6 kategoriach wiekowych. Ponadto zakwalifikowano 153 prace do wystawy pokonkursowej.

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

Uroczystość podsumowania konkursu oraz wręczenie nagród miały miejsce 18 czerwca w szkolnej galerii „Na Strychu”.

Laureaci

Jury wytypowały 1 Grand Prix, 17 nagród i 64 wyróżnienia w 6 kategoriach wiekowych. Ponadto zakwalifikowano 153 prace do wystawy pokonkursowej. 

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Labirynt Wyobraźni”” (ID 1784) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.