01.02.2019 - 30.09.2019

Guitar Masters Camp

Miejscowość Wydarzenia: Grodziszcze

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Gitara

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.camp.guitarmasters.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Guitar Masters Camp to 19. edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego, organizowanego wcześniej pod nazwą Letniego Kursu Gitary w Krzyżowej, w ramach którego odbywają się lekcje mistrzowskie i grupowe warsztaty z zakresu gry na gitarze klasycznej, jazzowej, fingerstyle i flamenco, prowadzone przez doświadczonych pedagogów z całego świata. Oferta kursu wzbogacona jest o wystawy, prezentacje akcesoriów muzycznych i koncerty z udziałem profesjonalnych muzyków wykładowców kursu, a także zaproszonych gości. Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół muzycznych i studentów, choć mogą w nim uczestniczyć gitarzyści w każdym wieku bez względu na stopień zaawansowania gry na instrumencie. Udział w imprezie daje możliwość rozwoju umiejętności pod okiem doskonałych artystów z kraju i zagranicy oraz poszerzenie swojej wiedzy o nowe techniki wykonawcze, a także prezentacje swoich dokonań na scenie podczas finałowego koncertu.

ORGANIZATOR

Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe

Adres: Kołłątaja 31/1-2

50-004 Wrocław

Tel.:

e-mail: kk@guitarmasters.pl

www: www.guitarmasters.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Krzyżowa 7

58-112 Grodziszcze

CELE WYDARZENIA

Zgodnie z założeniami organizatorów wydarzenia, do głównych celów imprezy należą:

- podniesienie kompetencji artystycznych dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów oraz studentów szkół i uczelni muzycznych

- wsparcie uzdolnień, zamiłowań i talentów dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych (gitarze klasycznej, fingerstyle, flamenco) pod kierunkiem najlepszych artystów z kraju i zagranicy

- wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży utalentowanych muzycznie poprzez pracę z nauczycielami z różnych krajów i rozbudzenie w nich pasji do instrumentu

- poznanie i doskonalenie nowych technik (praca z kilkoma nauczycielami z różnych ośrodków nauczania)

- wprowadzenie do samodzielnego opracowywania utworów oraz opracowanie własnych programów koncertowych pod kierunkiem doświadczonych muzyków

- doskonalenie solowego i zespołowego opracowania i wykonania wybranych utworów – zajęcia indywidualne i grupowe

- kształcenie umiejętności występów na scenie i przygotowanie pod kątem psychofizycznym do występów przed publicznością

- umożliwienie praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności podczas publicznej prezentacji na scenie podczas finałowego koncertu w Krzyżowej

- skuteczne promowanie młodych gitarzystów wśród szerokiej publiczności poprzez stworzenie im możliwości do prezentacji swoich umiejętności w trakcie publicznych występów (podczas finałowego koncertu w Krzyżowej), a także w środowisku gitarowym na poziomie międzynarodowym

- wymiana informacji na temat możliwości edukacji muzycznej w zakresie gitary w różnych krajach, a także o odbywających się w Europie i na świecie znaczących festiwalach, warsztatach i konkursach muzycznych

- wymiana doświadczeń dotyczących form kształcenia w zakresie szkolnictwa artystycznego poprzez pedagogów zaproszonych do udziału w projekcie, którzy pochodzą z różnych krajów, reprezentują różnorodne podejścia i wykorzystują różne, często bardzo odmienne techniki nauczania

- podniesienie poziomu polskiej edukacji artystycznej umożliwienie osobistego spotkania i indywidualnej pracy z uznanymi artystami

- wzbogacenie oferty zagospodarowania wolnego czasu poprzez organizację koncertów, warsztatów, kursów, spotkań z artystami

- wypromowanie regionu jako ośrodka kulturalno-edukacyjnego

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Pośród artystów-wykładowców zaproszonych do udziału w Guitar Masters Camp 2019 znajdą się:

Amadeus Guitar Duo: Dale Cavanagh i Thomas Kirchhoff (DE/CA)

Yorgos Bechlivanoglou (GR)

Robert Horna (PL)

Jacek Królik (PL)

Rainer Maria Nero (AT)

Marek Pasieczny (PL/GB)

Krzysztof Pełech (PL)

Leszek Potasiński (PL)

Piotr Restecki (PL)

Paco Seco (ES)

Bogdan Skiedrzyński (PL)

Michał Stanikowski (PL/DE)

Andrea Vettoretti (IT)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Guitar Masters Camp odbędzie się w dniach 14-24.07.2019 r. w Krzyżowej (daty ramowe to dni przeznaczone na przejazdy uczestników). W trakcie trwania imprezy, w dniach 15.07-23.07.2019, codziennie odbywać się będą zajęcia indywidualne i warsztaty grupowe według wcześniej ustalonego planu. Każdego dnia po zakończeniu zajęć kursanci mają czas na ćwiczenie lub odpoczynek, a każdego wieczoru odbywają się koncerty oraz jam session z udziałem wykładowców i uczestników.Schemat dnia uczestnika wygląda następująco:

• 08:00 - 09:00 śniadanie

• 09:00 - 13:30 wybrane zajęcia indywidualne i grupowe

• 13:30 – 14:30 obiad

• 14:30 – 19:00 wybrane zajęcia grupowe

• 19:00 – 20:00 kolacja

• 20:00 – 21:30 koncerty (lub mecz, ognisko, wycieczka)

• od 21:30 – jam session w Piwnicy Dżemowej

Przewidzianych jest 7 koncertów, w tym finałowy, prezentujący dokonania uczestników Guitar Masters Camp w dn. 23.07.2019.

Odbędą się następujące koncerty:

16.07. Flamensky

17.07. Paco Seco

19.07. Piotr Restecki

20.07. Amadeus Guitar Duo

21.07. Pełech Horna Duo

22.07. Andrea Vettoretti, Yorgos Bechlivanoglou

23.07. Koncert finałowy: wykładowcy i uczestnicy

Zajęcia prowadzone będą przez 9-ciu wykładowców specjalizujących się w gitarze klasycznej, dwóch w jazzowej i rozrywkowej, dwóch w gitarze flamenco oraz jednego w technice fingerstyle. Oprócz indywidualnych lekcji mistrzowskich odbędą się następujące warsztaty: muzyka rozrywkowa, gitara flamenco, gitara fingerstyle, orkiestra gitarowa (zajęcia, które kształtują umiejętności pracy i gry w zespole), stretching dla gitarzystów oraz indywidualne lekcje z podstaw kompozycji (prowadzone przez uznanego gitarzystę i kompozytora Marka Pasiecznego).

Stałym punktem programu Kursu są wykłady oraz wystawy gitar i akcesoriów muzycznych. Wieczorami odbywają się otwarte dla publiczności koncerty, podczas których prezentują się przede wszystkim wykładowcy (wyjątek stanowi koncert finałowy, podczas którego występują głównie kursanci). Następnie wszyscy spotykają się w "Piwnicy Dżemowej”, miejscu przeznaczonym do wspólnego muzykowania, doskonalenia sztuki improwizacji i tworzenia. Scena udostępniana jest wszystkim, bez względu na wiek i umiejętności. Dodatkową możliwość zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych dla uczestników projektu stanowi koncert finałowy na zakończenie Guitar Masters Camp 2019.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

W ramach kursu przewidywane są następujące pakiety (ceny w przedsprzedaży do 10.05.2019/ceny regularne):

• FLEXI – aktywny udział we wszystkich zajęciach grupowych (1810 / 1910 PLN)

• MAESTRO – aktywny udział we wszystkich zajęciach grupowych poszerzony o 8 lekcji indywidualnych (30 min.) z wybranymi wykładowcami (2190 / 2310 PLN)

• FINGERSTYLE – udział w zajęciach grupowych z zakresu gitary fingerstyle oraz konsultacje z artystą prowadzącym zajęcia (830 / 970 PLN).

Dla rodziców i osób towarzyszących, które nie korzystają z części edukacyjne projektu, przewidziany jest pakiet OPIEKUN (1300 / 1330 PLN)

Każdy pakiet zawiera całodzienne wyżywienie, noclegi, udział w koncertach i innych dodatkowych aktywnościach.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Guitar Masters Camp” (ID 1795) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.