02.02.2019 - 09.02.2019

DOLNOŚLĄSKI KURS WOKALNY - edycja zimowa (Duszniki-Zdrój)

Miejscowość Wydarzenia: Duszniki-Zdrój

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty, Kursy

Specjalność: Śpiew

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.psps.com.pl

Patronat MKiDN

Dolnośląskie Kursy Wokalne obejmują dwie edycje: lutową w Dusznikach Zdroju oraz wrześniową we Wrocławiu; organizowane są już od czterdziestu lat przy współpracy Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zajęcia prowadzone są na wielu poziomach zaawansowania: od warsztatów do kursów mistrzowskich. Obie edycje odbywają się wkilku specjalnościach, m.in.: zróżnicowane seminaria interpretacyjne, warsztaty sceniczne, zespoły wokalne/chór kameralny (muzykowanie zbiorowe). Seminarium w specjalności oratoryjnej daje najlepszym uczestnikom możliwość występu z profesjonalną orkiestrą i dyrygentem przed festiwalową publicznością. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie warsztatu technicznego i interpretacyjnego wokalistów na różnym poziomie zaawansowania, poszerzanie ich horyzontów repertuarowych pod okiem wybitnych pedagogów oraz promowanie polskiej muzyki, szczególnie ostatniego

ORGANIZATOR

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu

Adres: Powstańców Śląskich 103

53-332 Wrocław

Tel.: +48.71.3613283

e-mail: lykowski@wp.pl

www: www.psps.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Zdrojowa 8

57-340 Duszniki-Zdrój

CELE WYDARZENIA

CELE DOLNOŚLĄSKICH KURSÓW WOKALNYCH:a) doskonalenie technicznych, artystycznych i interpretacyjnych umiejętności adeptów sztuki wokalnej,b) podnoszenie poziomu wiedzy oraz umiejętności studentów i uczniów w zakresie wykonawstwa muzyki wokalnej,c) upowszechnianie polskiej literatury muzycznej,d) promowanie młodych, zdolnych muzyków poprzez umożliwienie im zdobywania wiedzy, doświadczeń i umiejętnościprezentacji na profesjonalnej estradzie koncertowej,e) upowszechnianie wysokiej kultury muzycznej, przywracanie narodowego dorobku kulturowego w zakresie muzyki, a zwłaszcza wdziedzinie wokalistyki,f) poszerzanie spektrum zainteresowań młodzieży uzdolnionej artystycznie,g) kształcenie umiejętności muzykowania zespołowego w małych (ensemble) oraz większych grupach (chóry kameralne),h) pogłębianie wiedzy o sztuce wokalnej wśród uczniów i studentów szkół muzycznych, a także obserwatorów w różnym wiekuoraz o różnym stopniu wykształcenia,i) prezentacja zapomnianych arcydzieł muzyki wokalnej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej i muzyki sakralnej,j) kształtowanie świadomego odbioru wysokiej kultury muzycznej w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży - kształtowanieprzyszłych odbiorców, mecenasów i recenzentów sztuki,k) upowszechnianie kultury i promocja wartościowej muzyki poprzez liczne i zróżnicowane koncerty muzyki wokalnej w wykonaniuuczestników kursów oraz zaproszonych artystówl) umożliwienie młodym śpiewakom kontaktu z wybitnymi specjalistami, co tworzy cenną inspirację do dalszego rozwoju,m) wymiana doświadczeń pedagogicznych i artystycznych wśród pedagogów i uczestników,n) nowe doświadczenia w pracy z kamerą, możliwość bieżącej konfrontacji jakości własnej pracy.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

ZAPROSZENI PEDAGODZY w roku 2019Wokaliści:

prof. SABINA MARTINAITYTÈ (Vytautas Magnus University – Kowno, Litwa)prof. dr hab. IZABELA KŁOSIŃSKA (UMFC Warszawa, Teatr Wielki – Opera Narodowa)prof. dr hab. URSZULA KRYGER (Akademia Muzyczna im. G. K. Bacewiczów, Łódź)dr hab. OLGA KSENICZ (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław)dyr. JAROSŁAW THIEL (Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu)dyr. MATTHIAS REXROTH (Teatr Wielki – Opera Narodowa, Niemcy)dyr. EYTAN PESSEN (Teatr Wielki – Opera Narodowa, Izrael)prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław)prof. dr hab. BOGDAN MAKAL (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego)prof. WŁODZIMIERZ ZALEWSKI (UMFC Warszawa)

Pianiści:doc. AUDRONÈ EITMANAVIČIŪTĖ (Vytautas Magnus University – Kowno, Litwa)doc. MARINA BELASHUK (Rosyjska Akademia Muzyczna im. Gniesinych, Moskwa)dr NATALIA CZUPRINA (Akademia Muzyczna im. Nieżdanowej - Odessa, Ukraina)mgr MONIKA KRUK (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław)prof. dr hab. MAGDALENA BLUM (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław)mgr ALEKSANDRA ORŁUKOWICZ (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław)

Zajęcia aktorskie i pracę przed kamerą poprowadzą:dyr. ROBERTO SKOLMOWSKI Wrocław)dyr. WOJCIECH HEJNO (Wrocław)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

JAKOŚCIOWE REZULTATY REALIZACJI ZADANIA:a) doskonalenie umiejętności uczniów i studentówb) promocja muzyki polskiejc) upowszechnianie wysokiej kultury muzycznejd) kształtowanie gustów i postaw poprzez kontakt z kulturą narodową i muzyką sakralnąe) promocja młodych artystów-wokalistówf ) wymiana doświadczeń w gronie doświadczonych i początkujących muzykówg) krzewienie wśród młodzieży prawidłowych zachowań scenicznych i estradowychh) wzrost świadomości i samokontroli adeptów śpiewu (praca z kamerą)i) utrwalenie szacunku dla dojrzałych artystów i ponadczasowych wartości

KONCERTY EDYCJI LUTOWEJ, Duszniki-Zdrój,Dworek Chopina, przewidziano 7 koncertów, w tym jeden razem audycją/wykładem

- Koncert-Nokturn: Matthias Rexroth, Adam Rogala

- recital kameralny

- Koncert Inauguracyjny: Współczesne pieśni polskie - Kiełb, Porębski, Wichrowski

- Mistrzynie Kameralistyki: Sabina Martinaityte, Audrone Eitmanaviciute, Marina Belashuk

- Cudowna Liryka Wokalna Stanisława Moniuszki: Jolanta Pszczólkowska-Pawlik i wokaliści

- Wieczór pedagogów wokalistyki oraz integracyjny wykład i ćwiczenia z Agatą Ostrowską, neurologopedą

- Wieczór Galowy: 90 urodziny prof. Eugeniusza Sąsiadka

KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU- GALA MŁODEJ POLSKIEJ WOKALISTYKI w wykonaniu uczestników i pianistów XXXVII Zimowego Kursu Wokalnego

Zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury oraz salach Fundacji Chopinowskiej oraz Teatrze Zdrojowym im. Fryderyka Chopina. Wspólne działania artystyczne (także wspólne posiłki w Hostelu Sport) stanowią wielkąwartość zarówno w artystycznym jak i ludzkim wymiarze.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczniowie klas wokalnych Szkół Muzycznych II stopnia, studenci i absolwenci polskich wyższych uczelni muzycznych - Akademii oraz UMFC, uczniowie, studenci i absolwenci zagranicznych szkół i uczelni artystycznych. Mozliwa obserwacja dla pedagogów spiewu i uczestników równocześnie odbywającej się konferencji naukowej.

Odpłatność w edycji zimowej w zależności od wyboru zakwaterowania. Odpłatność w edycji letniej w zależności od wyboru rodzaju kursu/warsztatów. Szczegóły na stronie internetowej: www.psps.com.pl

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „DOLNOŚLĄSKI KURS WOKALNY - edycja zimowa (Duszniki-Zdrój)” (ID 1808) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.