24.10.2019 - 26.10.2019

VIII Ogólnopolski Festiwal Fagotowo-Obojowy im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery

Miejscowość Wydarzenia: Bytom

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Konkursy

Specjalność: Fagot, Obój

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.muzyczna.bytom.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

VIII Ogólnopolski Festiwal Fagotowo-Obojowy im. W. Osadzina i E. Mandery odbywać się będzie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu.

Głównym punktem festiwalu będzie konkurs fagotowo-obojowy im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery.

Festiwal jest dobrą okazją do zdobycia nowych doświadczeń muzycznych oraz wymiany doświadczeń artystycznych i pedagogicznych.

Szanowni Państwo,

z przykrością informuję, że ze względu na trwające prace potermomodernizacyjne VIII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo-Obojowego im. W. Osadzina i E. Mandery, którego organizatorem jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Festiwal został przesunięty na rok 2021.

Z poważaniem Jolanta Sznajder

Dyrektor Szkoły

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem VII Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo-Obojowego im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery jest zachowanie pamięci znakomitych pedagogów, jak również stworzenie możliwości zdrowej konkurencji i obiektywnej oceny osiągnięć młodych fagocistów i oboistów. Droga rywalizacji konkursowej wyłoni najlepszych fagocistów i oboistów, którzy na koncercie laureatów zagrają z towarzyszeniem Polskiej Młodzieżowej orkiestry Symfonicznej. Dodatkowo zmotywuje do aktywnej pracy nad przygotowaniem repertuaru wymaganego regulaminem konkursu.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W trakcie ustalnia.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program konkursowy w kategorii FAGOTU

I ETAP

1. Jeden utwór do wyboru spośród następujących: ·

  • Julius Weissenborn - „Capriccio” op. 14 (bez powtórek) [CARL FISCHER] lub [INTERNATIONAL MUSIC COMPANY]
  • Julius Weissenborn - „Two Pieces” op. 9 (1. Arioso 2. Humoresque) [INTERNATIONAL MUSIC COMPANY]

2. Utwór dowolny

(W pierwszym etapie dopuszcza się wykonanie obu utworów z nut.)

Czas trwania występu nie może przekroczyć 15 minut

II ETAP

Jeden koncert do wyboru spośród następujących: (Wykonany z pamięci)

  • Antonio Vivaldi – „Koncert d-moll” F. VIII/5 (RV 481, PV 282a) [RICORDI] lub [EDITIO MUSICA BUDAPEST]
  • Antonio Vivaldi – „Koncert F-dur” F. VIII/8 (RV 485, PV 318) [RICORDI] lub [EDITION PETERS]

Program konkursowy w kategorii OBOJU

I ETAP

1. Jeden utwór do wyboru spośród następujących:

  • Adrien Barthe - „Couvre feu” [EMERSON edition]
  • Emile Paladilhe - „Solo pour Hautbois et Piano” [MOLENAAR edition]

2. Utwór dowolny z innej epoki, w kontrastującym stylu

(W pierwszym etapie dopuszcza się wykonanie obu utworów z nut.)

Czas trwania występu nie może przekroczyć 15 minut

II ETAP

Jeden utwór do wyboru spośród następujących: (Wykonany z pamięci)

  • Alessandro Marcello - „Koncert d-moll” [PETERS] lub [SCHOTT]
  • Jerzy Fryderyk Haendel – „Koncert g-moll” nr 3 [boosey & hawkes]

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół muzycznych II st. klas fagotu i oboju. Ograniczenia wieku nie stosuje się.

2. Kandydatów do udziału w konkursie delegują szkoły muzyczne II st.

3. W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych kształcący się na kierunkach obejmujących grę na fagocie lub oboju, a każdy uczestnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania stosownego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 dołączonego do karty zgłoszenia.

4. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu. (miejsca I – III).

5. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje sekretariat szkoły delegującej przesyłając pocztą elektroniczną kompletnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika i Załącznik nr 1 na adres mailowy współorganizatora: sekretariat@muzyczna.bytom.pl w terminie do 20 września 2019 r. włącznie. W temacie wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie – konkurs fag-ob 2019”.

6. Przyjęte będą tylko zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dane i załączniki.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VIII Ogólnopolski Festiwal Fagotowo-Obojowy im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery” (ID 1818) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.