13.09.2019 - 20.10.2019

II Ogólnopolskie Biennale Inspiracji „Centrum”

Miejscowość Wydarzenia: Gronowo Górne

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Malarstwo

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://liceumplastyczne.elblag.com.pl/new/2018/11/30/ii-edycja-konkursu-biennale-inspiracji-2019/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie,zapraszamy uczniów szkół plastycznych do udziału, w organizowanym przez naszą szkołę oraz Centrum Edukacji Artystycznej, drugiej edycji konkursu Biennale Inspiracji 2019. Tym razem hasłem przewodnim jest CENTRUM. Pragniemy pobudzić młodzież do zmierzenia się z zadaniem, z którym konfrontuje się każdy profesjonalny twórca – dokonanie analizy i interpretacji pojęcia abstrakcyjnego.

ORGANIZATOR

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

Adres: ul. Szafirowa 12

82-310 Gronowo Górne

Tel.: +48.55.2333176

e-mail: liceumplastyczne@elblag.com.pl

www: http://www.liceumplastyczne.elblag.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Cele Konkursu: 1. Celem konkursu jest wykonanie prac, których inspiracją i motywem przewodnim będzie autorska, plastyczna interpretacja zmieniającego się co dwa lata hasła.2. Biennale „Inspiracji” organizowane jest po raz drugi. 3. Hasłem przewodnim drugiej edycji jest pojęcie: „Centrum”, które również pozwala na wielorakie i zróżnicowane interpretacje. W zamyśle, mają one pobudzić młodzież do bardzo zróżnicowanych i zindywidualizowanych twórczych poszukiwań. Młodemu twórcy, pojęcie centrum możekojarzyć się w sposób najbardziej oczywisty z centrum kompozycyjnym dzieła. Czyli stanowić może odwołanie do prawideł kompozycyjnych rządzących logiką i tradycją zagospodarowania oraz podziału pola obrazowego. W tej interpretacji centrum odsyła do formy, do materii płótna, do geometrii i podziałów, które mogą budować ład, bądź wprowadzać dysharmonię i decydować o dużej dynamice, ale zawsze powinny być wynikiem świadomej, przemyślanej decyzji autora. Hasło centrum jednak można interpretować na wiele sposobów, biorąc poduwagę warstwę tematyczną lub ikonograficzną obrazu. Jaki motyw zasługuje na to, by być w centrum uwagi artysty? Jeśli istnieje centrum to, czy należy rozpatrywać je w kategoriach terytorialnych, czy bardziej symbolicznych? Obecność głównegopunktu siłą rzeczy wyznacza również obszary peryferyjne, oddalone, pominięte, odległe. Gdzie one są? Co znajduje się poza centrum? Pojęcie stosowane w matematyce, naukach społecznych, geografii oraz używane intuicyjnie, w życiu codziennym, daje wiele możliwości interpretacyjnych. 4. Realizacja konkursu ma na celu rozwijanie zainteresowań i promocję utalentowanej, wrażliwej estetycznie, twórczej młodzieży. Poprzez uczestnictwo w konkursie oraz dzięki wystawie, która stanowić będzie jego uwieńczenie -możliwa będzie wymiana doświadczeń uczniów różnych szkół artystycznych oraz konfrontacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych, która jest niezwykle ważna dla 2samoświadomości młodzieży, potwierdzenia własnych dyspozycji twórczych oraz odkrywania swoich możliwości i zdolności. Udział w konkursie jest warunkiem samodoskonalenia na gruncie warsztatowym i koncepcyjnym. Wykształcona podczas tworzenia prac wrażliwość estetyczna ma daleko szerszy zasięg -przekłada się również na sytuacje społeczne, empatyczną postawę możliwą dziękipogłębieniu zmysłu obserwacji oraz analizy młodych twórców. Samodzielne rozwiązywanie problemów artystycznych, do których można zaliczyć autorską interpretację niejednoznacznie rozumianego pojęcia przyczynia się do rozwoju procesów myśleniawizualnego. Młodzi ludzie stają się bardziej spostrzegawczy, krytyczni, ciekawi, otwarci na ikonosferę, w której żyją, twórczy i skłonni do refleksji. Stają się dzięki temu bardziej świadomymi twórcami i odbiorcami ku

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. Maria Targońska - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. Maciej Świeszewski - Akademia Sztul Pięlnych w Gdańsku

prof. Tomasz Milarski - Akdaemia Sztuk Pięknych w Warszawie

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

1. Oceny prac dokona Ogólnopolska Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie propozycji przedstawionych przez Dyrektora Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.2. Ogólnopolska Komisja Konkursowa zbierze się w terminie do 5 października 2019r. i dokona oceny prac oraz ich wyboru na wystawę pokonkursową. 3. Przyznane zostaną nagrody:Grand Prix oraz I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia4. Jury zastrzega sobie możliwość zmiany przyznania nagród zależności od poziomu nadesłanych prac.5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej 14 listopada 2019 r.6. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie lub pocztą elektroniczną. Zdobywca Grand Prix otrzyma nagrodę finansową. Pozostali otrzymają cenne nagrody rzeczowe fundowane przez organizatorów i sponsorów.7. Uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy i wydawnictwa z publikowanymi pracami.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół plastycznych w wieku 16 -20 lat.2. Szkoła dokonuje wstępnej selekcji prac i wysyła dowolna ilość prac powstałych w ostatnich dwóch latach. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 prace.3. Konkurs rozstrzygnięty będzie w kategorii:-Malarstwo-technika dowolna, format prac -maksymalny dłuższy bok nie może przekraczać 100 cm 4. Każda praca musi być podpisana na odwrocie zawierając następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, kategorię/technikę, format, rok powstania, szkoła (nazwa, adres/pieczęć) , adres e-mail, dane nauczyciela prowadzącego .BRAK PODPISU ELIMINUJE PRACĘ Z PRZEGLĄDU KONKURSOWEGO5. Każda biorąca udział szkoła wysyła (na własny koszt) prace, nieprezentowane w innych konkursach i przeglądach z dołączoną zbiorczą listą autorów i ich prac.6. Prace dyplomowe nie biorą udziału w konkursie.7. Prace należy przysyłać (BEZ OPRAWY !) w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2019 r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres:Liceum Plastyczne w Gronowie Górnymul. Szafirowa 1282 –310 Elbląg

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „II Ogólnopolskie Biennale Inspiracji „Centrum”” (ID 1819) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.