23.03.2020 - 24.03.2020

Ogólnopolskie seminarium dla uczniów i nauczycieli klas perkusji szkół muzycznych I i II stopnia

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Seminaria

Specjalność: Perkusja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.psmkolbuszowa.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Seminarium o zasięgu ogólnopolskim w roku 2020 organizowane będzie już jedenasty raz`. Planowana jest kontynuacja seminarium w cyklu raz w roku, na dwa dni z noclegami. Zgodnie z założeniami opiekuna merytorycznego seminarium prof. Piotra Biskupskiego : zajęcia /spotkania/ mają na celu ułatwienie realizacji zarówno u uczniów jak i szczególnie nauczycieli założeń programowych z jednoczesną wymianą poglądów, doświadczeń. Dotyczy to wszystkich poziomów nauczania celem znajdowania i wypracowywania uniwersalnych metod mogących zachęcić młodych ludzi do powszechnego muzykowania, a także do bardzo dobrego przygotowania kandydatów do dalszych etapów edukacji. Wśród pedagogów do pozbywania się wszelkich kompleksów, niedomówień bądź niewyjaśnionych różnic zdań, a także dostosowania wymagań programowych do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów zarówno w pracy bieżącej jak i do przesłuchań CEA. Szczególną rolę pomocy w rozwoju zawodowym, ale także i w awansie na kolejne stopnie awansu zawodowego, kierujemy do nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Adres: ul. Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2272856

e-mail: psmkolbuszowa@gmail.com

www: http://www.psmkolbuszowa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Bardzo ważnym celem jest praca w zespołach perkusyjnych, które jak to jest postrzegane zarówno w przesłuchaniach CEA oraz grupach sekcyjnych różnych aparatów wykonawczych (orkiestry, zespołów kameralne) napotykają na wiele barier. Perkusja jest jedną z tych grup instrumentalnych, które szczególnie postrzegane i oczekiwane jest do gry jako sekcja.Seminarium wykazuje stałą potrzebę kontaktów merytorycznych środowiska pedagogicznego perkusistów wszystkich szczebli, mających na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, wzrost poziomu umiejętności uczniów oraz wypracowanie wspólnych metod i sposobów do osiągnięcia sukcesów dydaktycznych i artystycznych. Z roku na rok zauważalna jest progresja poznawcza jak i wykonawcza uczestników biorących czynny udział zarówno w lekcjach indywidualnych jak i wykładach tematycznych. Zwiększa się również znacząco liczba uczestników i uczniów oraz nauczycieli, a do tego bardziej świadomie i otwarcie poszukują nowych metod, materiałów do pracy czy wreszcie wsparcia. To właśnie te spotkania pozwalają na pozyskanie wymienionych wartości.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcami seminarium będą:

prof. Bernard Maseli – AM w Katowicach

dr hab. Jorge Luis Valcarcel Gregorio - AS Szczecin

mgr Mirosław Żyta - ZSM I i II st. im Artura Rubinsteina w Bydgoszczy

dr hab. Piotr Biskupski prof. ndzw. - AM Bydgoszcz/ AM Łódź

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Planowany przebieg seminarium (marzec 2020)

23 marzec 2020 1 dzień

godz. 10.00 - 10.30 rozpoczęcie (sala koncertowa)

10.30 - 14.00 wykłady

14.00 - 15.30 przerwa obiadowa

15.30 - 19.30 konsultacje indywidualne

20.00 - kolacja

21.00 Dyskusja merytoryczna/posiedzenie w grupach tematycznych /nauczyciele

24 marzec 2020 - 2 dzień spotkanie z nauczycielami

godz. 9.00 - 13.00 wykłady

13.00 - 14.30 przerwa obiadowa

14.30 - 18.00 konsultacje indywidualne

18.00 - 18.30 podsumowanie seminarium, zakończenie.

Harmonogram zajęć w ramach seminarium będzie obejmował wykłady o zróżnicowanym charakterze tematycznym oraz indywidualne konsultacje tak z udziałem pedagogów prowadzących jak i wykładowców seminarium. Poza informacjami techniczno i warsztatowo - muzycznymi będą przeprowadzane dyskusje metodyczne. Są one źródłem doświadczeń płynących od pedagogów zajmujących się na co dzień edukacją w szkolnictwie różnego stopnia zaawansowania. Podjęte rozmowy i działania wykazują znaczne zbliżenia stanowisk mające na celu znalezienia wspólnych rozwiązań pozostających w zgodzie z wymogami programowymi, jak i indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się. Zajęcia odbywać się będą w kilku salach podzielonych na poszczególne moduły. Poranne wykłady obejmować będą zagadnienia problemowe będące jednocześnie swoistą wizytówką każdego z wykładających. Uczestnicy mogą jednocześnie korzystać z zajęć warsztatowych prowadzonych równolegle przez pozostałych wykładowców. Mają one charakter tak konsultacyjny dla nauczycieli jak i stanowią pomoc w edukacji ucznia.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Seminarium jest nieodpłatne.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogólnopolskie seminarium dla uczniów i nauczycieli klas perkusji szkół muzycznych I i II stopnia ” (ID 1833) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.