01.04.2020 - 03.04.2020

XIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2020"

Miejscowość Wydarzenia: Szczecin

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Taniec

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Taniec klasyczny, Taniec współczesny

Adresaci: Uczniowie szkół baletowych, Nauczyciele szkolnictwa baletowego

Cykl: Rokrocznie

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

W dniach 1 – 3 kwietnia 2020 roku w Teatrze Polskim-Scena na Łasztowni w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy „ZŁOTE POINTY 2020, a XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2020” oraz Finałowa Gala Gwiazd Baletu. Zgodnie z regulaminem termin zgłoszenia kandydatów na konkurs upływa z dniem 15.01.2020 r.

Fundacja Balet działająca w Polsce od 29 lat na rzecz dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej, jest pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu baletowego z udziałem najlepszych absolwentów polskich i europejskich szkół baletowych „Złote Pointy” (od 2002 roku konkurs ogólnopolski, zasięg międzynarodowy uzyskał w roku 2008). Jest to jedyny międzynarodowy konkurs dla najlepszych absolwentów szkół baletowych w Polsce, a zarazem prestiżowe wydarzenie kulturalne w regionie.

Uczestnicy po raz 13 będą walczyć o tytuł Laureata „Złote Pointy”. Przyznawany jest też tytuł dla „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” - historia przyznawania przez Fundację Balet tego tytułu sięga 1994 roku. W 2020 roku już po raz 27. zostanie on przyznany wśród młodych adeptów sztuki baletowej. Jednocześnie odbywa się konkurs o stypendia artystyczne Fundacji Balet dla uczniów polskich szkół baletowych. Poza wsparciem finansowym, uczestnicy mają możliwość zdobyć również inne nagrody czy wyróżnienia w postaci krajowych lub zagranicznych warsztatów tanecznych. Jedną z nagród dla uczestników konkursu są wakacyjne warsztaty taneczne na Florydzie, fundowane przez Vladimira Issaeva – baletmistrza i dyrektora Arts Ballet Theatre of Florida. Podczas Finałowego Koncertu oprócz laureatów i wyróżnionych absolwentów, będziemy mieli okazję podziwiać zaproszonych artystów, laureatów poprzednich edycji konkursu.

Niewątpliwie jest to największe wydarzenie promujące sztukę baletową w Szczecinie, regionie zachodniopomorskim. Jest to również jedyny konkurs w Polsce dla adeptów sztuki baletowej, który został na stałe wpisany w kalendarz imprez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz posiada rekomendację Ministra Kultury.

Konkurs organizowany jest w partnerstwie z Teatrem Polskim w Szczecinie, Związkiem Artystów Scen Polskich, Centrum Edukacji Artystycznej, Instytutem Muzyki i Tańca, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS oraz Arts Ballet Theatre of Florida. Patronat nad konkursem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecin, patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3 Szczecin, Radio ESKA, WAWA, PLUS, Kurier Szczeciński. Więcej informacji na temat historii konkursu i działalności Fundacji Balet znajduje się na stronie

ORGANIZATOR

Fundacja Balet

Adres: Bolesława Leśmiana 7

70-786 Szczecin

Tel.:

e-mail: balet@post.pl

www: www.fundacjabalet.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Energetyków 40

7-0-656 Szczecin

CELE WYDARZENIA

zwiększenie dostępności profesjonalnej sztuki baletowej dla społeczności lokalnej,

aktywizacja środowisk twórczych baletowych poprzez możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami szkół baletowych, wymiana doświadczeń w zakresie nauczania tańca,

prezentacja młodych utalentowanych tancerzy wchodzących w życie zawodowe,

prezentacja poziomu artystycznego zaproszonych absolwentów ze szkół z za granicy,

promowanie sztuki baletowej,

promowanie miasta Szczecina i regionu Zachodniopomorskiego jako jedynego organizatora międzynarodowego konkursu baletowego w Polsce oraz promocja tego przedsięwzięcia jako Wydarzenia Kulturalnego wpisanego w Kalendarium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kalendarium imprez kulturalnych Szczecina.

wyrabianie wrażliwości na sztukę.,

integracja młodzieży.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Uczestnicy konkursu oceniani są przez Międzynarodowe Jury, w skład którego wchodzą cenieni baletmistrzowie, tancerze i choreografowie, między innymi:

Przewodniczącą Jury - Ewa Głowacka – pierwsza solistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, pedagog, baletmistrz;

Rosa Olympia Estrella – tancerka, choreograf, pedagog flamenco i klasycznego tańca hiszpańskiego;

Beata Książkiewicz – profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, tancerka, pedagog, dyrektor Szkoły Tańca i Baletu „Fouette” w Poznaniu;

Vladimir Issaev – baletmistrz, dyrektor Arts Ballet Theatre of Florida;

Piotr Nardelli – solista baletu XX Wieku Maurice’a Bejarta, pedagog, współtwórca prywatnej szkoły baletowej „Balletomania” w Brukseli;

Andrzej Ziemski – solista baletu XX Wieku Maurice’a Bejarta, pedagog, współtwórca prywatnej szkoły baletowej „Balletomania” w Brukseli;

Ewa Wycichowska – prof. dr hab., tancerka, choreograf, pedagog, profesor sztuk muzycznych, kierownik Zakładu Tańca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

Barbara Sier - Janik, tancerka, choreograf, pedagog - ZASP

Lukas Slavicky – solista Bawarskiego Państwowego Baletu w Monachium, dyrektor artystyczny baletu czeskiego w Czeskich Budziejowicach·

Uran Azymov - choreograf, pedagog (Białoruś

Lekcje konkursowe dla stypendystów prowadzi – Uran Azymov, dla absolwentów – Andrzej Ziemski akompaniator – Sylwia Janicka

Stypendystów ocenia Kapituła Fundacji Balet przy wsparciu Jury Głównego Konkursu w składzie:·

Maria Andrzejewska – Prezes Zarządu Fundacji Balet·

Warcisław Kunc - prof. dr hab. sztuk muzycznych, dyrygent·

Adam Opatowicz - dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie·

Grzegorz Kotek - wieloletni solista baletu w Szczecinie·

Dorota Stankiewicz - wieloletnia solistka baletu w Szczecinie

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Uczestnicy prezentują się podczas dni konkursowych w choreografiach klasycznych i współczesnych

PROGRAM

31.03.2020 Przyjazd uczestników

1.04.2020 g.17.00 I Dzień Konkursowy - Taniec Klasyczny

2.04.2020 g.17.00 II Dzień Konkursowy - Taniec Współczesny

3.04.2020 g.19.00 Finał Konkursu MIĘDZYNARODOWA GALA GWIAZD BALETUW programie: cz. I Laureaci konkursu, cz. II zaproszeni goście

4.04.2020 Wyjazd uczestników

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół baletowych z Polski i zagranicy, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskają dyplom ukończenia szkoły baletowej oraz uczniowie szkół baletowych w Polsce, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne Fundacji Balet.

Uczestnicy zgłaszani są przez dyrektorów i grono pedagogiczne szkół baletowych, zgodnie z regulaminem konkursu w terminie nieprzekraczającym 15 stycznia 2020 roku.

Polskie szkoły baletowe mogą zgłosić do konkursu czterech uczniów, szkoły baletowe z zagranicy mogą zgłosić dwóch uczniów.

Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej wariacji lub pas de deux z klasycznego repertuaru baletowego i jednego układu dowolnego.

Układ tańca dowolnego jest kompozycją choreograficzną zrealizowaną z wykorzystaniem tanecznych współczesnych technik lub demiklasycznych, nie może przekraczać 4 minut.

Uczestnicy mogą występować solo lub w duecie, partnerami w duecie mogą być osoby, które są uczestnikami konkursu lub nie.

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przez cały okres trwania konkursu, lecz nie pokrywają kosztów podróży.

Organizator nie pobiera opłaty wpisowej od uczestników konkursu.Organizator konkursu nie odpowiada za prawa autorskie prezentowanych układów.

Tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce w roku 2020” oraz nagroda pieniężna, przyznawane są absolwentowi polskiej szkoły baletowej i pedagogowi laureata, wytypowanemu przez Jury.

Tytuł laureata konkursu „Złote Pointy 2020”, Grand Prix „Złote Pointy 2020” oraz nagroda pieniężna, przyznawane są laureatowi konkursu i pedagogowi laureata wytypowanemu przez Jury, spośród wszystkich uczestników konkursu.

Jury ma prawo przyznania lub nieprzyznania głównych nagród, w zależności od wyników finalistów.

W trakcie trwania dni konkursowych, publiczność typuje Laureata Publiczności.

Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe.

Konkurs kończy Koncert Finałowy – Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu 2020.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2020"” (ID 1844) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.