13.11.2019 - 16.11.2019

XIII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

Miejscowość Wydarzenia: Gdańsk

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Skrzypce

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.osm.gdansk.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Konkurs skrzypcowy któremu od samego początku, od roku 1994 patronuje Prezydent Miasta Gdańska i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, uzyskał wysoką rangę, nie tylko w Polsce, i stał się niezbędny dla muzycznej młodzieży, jako cenny start do dalszej kariery. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 450 młodych skrzypków z całego kraju. Jury, złożone z najwybitniejszych pedagogów skrzypiec w Polsce, wyłoniło dotychczas 141 laureatów. Zdobywcy pierwszych nagród – Magdalena Makowska, Jarosław Nadrzycki, Wojciech Koprowski, Anita Wąsik, Celina Kotz i wielu innych – potwierdzają swoją klasę, zdobywając wysokie nagrody w kolejnych konkursach krajowych i zagranicznych, m.in., w Niemczech, Włoszech, USA i Japonii . W jednym z poprzednich- Międzynarodowym Konkursie im. Wieniawskiego w Poznaniu – największym i najtrudniejszym z polskich konkursów skrzypcowych – troje naszych laureatów uzyskało nagrody, a nasza dwukrotna laureatka Agata Szymczewska pokonała konkurentów z całego świata, zdobywając I nagrodę. Wielu laureatów kontynuuje studia u najsłynniejszych profesorów skrzypiec i występuje w najwybitniejszych ośrodkach muzycznych świata. W życiorysach i programach powołują się przy tym na gdański konkurs. Ich występy stwarzają szerszy krąg oddziaływania niż wiele innych wiele innych imprez artystycznych. Obowiązujący program zawiera najtrudniejsze utwory literatury skrzypcowej, a uczestnicy starszej grupy od 13 lat do 18 lat wykonują w trzecim etapie koncerty np. Czajkowskiego czy Sibeliusa.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest:

-promowanie młodych talentów

-propagowanie rozwoju polskiej wiolinistyki,

-prezentacja kunsztu młodych wirtuozów na otwartym koncercie,

-kontynuacja i utrwalanie rangi konkursu i jego doniosłej roli w procesie kształcenia muzycznego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Powołane Jury :

1. prof. Wiesław Kwaśny – Akademia Muzyczna w Krakowie - Przewodniczący Jury

2. prof. Bartosz Bryła - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

3. prof. Konstanty Andrzej Kulka - Akademia Muzyczna w Gdańsku i UMFC w Warszawie

4. mgr Katarzyna Januszajtis-Mielczarek - Opera Bałtycka Gdańsk

5. prof.oś. Antoni Cofalik (POSM II st.Kraków)

6. mgr Aleksandra Wilde - OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku -Sekretarz Jury

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

PROGRAM: XIII Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku 13- 16 listopada 2019 r.

Grupa A uczestnicy, którzy do 31 grudnia 2018 r. nie ukończyli 13 lat

I ETAP

1.G.Ph. Telemann: dwie kontrastujące części dowolnie wybranej fantazji.

2. Jedna dwudźwiękowa etiuda R. Kreutzera do wyboru spośród następujących: Nr 34, 35, 36, 37. lub innych kompozytorów: P.Rode, Ch. Dancla.

II ETAP

1. Część I i II dowolnej sonaty G.F. Häendla lub innej sonaty barokowej.

2. Jeden utwór dowolny, z towarzyszeniem fortepianu, którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

III ETAP

Część I lub II i III dowolnie wybranego koncertu.

Grupa B uczestnicy, którzy do 31 grudnia 2018 r. nie ukończyli 18 lat

I ETAP

1. J.S. Bach dwie kontrastujące części dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo z wyłączeniem Fug i Ciaccony. W przypadku Partity h-moll dwie dowolne części wraz z Doublee.

2.Jeden kaprys do wyboru- N. Paganiniego op.1 lub H. Wieniawskiego op.18

II ETAP

1. W.A. Mozart lub L.v. Beethoven: część I dowolnie wybranej sonaty.

2. Utwór wirtuozowski z towarzyszeniem fortepianu, którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

III ETAP

Część I lub II i III dowolnie wybranego koncert

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Organizatorzy nie pobierają opłat za uczestnictwo w Konkursie.

Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. Kolejność występów ustalona zostanie wcześniej, drogą losowania litery alfabetu.

Uczestnicy Konkursu będą oceniani przez Jury, składające się z wybitnych polskich muzyków, którego skład będzie ogłoszony w dniu otwarcia Konkursu. Decyzje Jury są nieodwołalne.

Skład Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

Zdobywcy nagród, wyróżnień i dyplomów w obu grupach wieku, otrzymują tytuł Laureata.

Podziału nagród i wyboru repertuaru uczestników Koncertu Laureatów dokonuje Jury.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia Konkursu, przed Koncertem Laureatów. Obecność na Koncercie Laureatów jest obowiązkowa.

Zgłoszenia kandydatów do XIII Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku należy przesłać na formularzu

- listownie na adres: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego 80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Januszajtis” lub drogą elektroniczną na adres: lucyna.weglarz@osm.gdansk.pl do Lucyny Węglarz prowadzącej sekretariat konkursu tel. kontaktowy: 58 320 14 11 do godz.16.00

Koncert Laureatów odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 r. o godz.12.00 w Sali Mieszczańskiej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku ul. Korzenna 33

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku” (ID 1862) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.