29.11.2019 - 01.12.2019

42. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera

Miejscowość Wydarzenia: Zielona Góra

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Altówka, Kontrabas, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psm.zgora.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

Ogólnopolski Konkurs Bachowski ma na celu stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród młodych, utalentowanych wykonawców oraz zachęcenie ich do dalszej pracy nad rozwojem własnej osobowości artystycznej. Konkurs ma również na celu poszerzenie repertuaru wykonawczego, wymianę doswiadczeń i uwag. Jurorami Ogólnopolskiego Konkursu Bachowskiego od roku 2009 są profesorowie wyższych uczelni artystycznych. Przewodniczący Jury jest powoływany przez Dyrektora Centrum Edukcaji Artystycznej w Warszawie.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 26

65-052 Zielona Góra

Tel.: +48.68.4552233

e-mail: psmzg@wp.pl

www: http://www.psm.zgora.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

42. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera jest konkursem przeznaczonym dla uczniów wszystkich typów szkół muzycznych I i II stopnia. Jest imprezą odbywającą się co dwa lata mającą na celu stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród młodzieży oraz zachęcenie ich do dalszej pracy nad rozwojem własnej osobowości artystycznej. Występy uczestników oceniane są przez profesjonalne Jury składajace się z Profesorów Wyższych Uczelni Artystycznych w Polsce. Pomysłodawcą konkursu był nieżyjący już Profesor Stanisław Hajzer, który przy pomocy nauczycielki Pani Anny Tułasiewicz w roku 1974 zapoczątkował rywalizację uczniów na poziomie klasowym. Z upływem lat konkurs zmieniał zasięg na regionalny, makroregionalny i ogólnopolski. W związku z dużym zainteresowaniem imprezą i związanymi z nią kosztami postanowiono, że od roku 2009 Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera będzie odbywał się co dwa lata.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. dr hab. Marcin Baranowski - Przewodniczący - Akademia Muzyczna Poznań

prof. dr hab. Małgorzata Skorupa - Akademia Muzyczna Gdańsk

prof. dr hab. Tomasz Strahl - Uniwersytet Muzyczny Warszawa

mgr Jarosław Lewandowski - Sekretarz Jury - PSM I i II st. Zielona Góra

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest wykonać dwa utwory:

* jedną część z Sonat, Partit lub Suit Jana Sebastiana Bacha na instrument smyczkowy solo z wyjątkiem Chaconne z II Partity d-moll na skrzypce solo. W przypadku wykonywania części z I Partity h-moll, nalezy wykonać ją z należacym do niej "doublem". Wyklucza się wykonanie samej części "double" bez tańca głównego.

* dodatkowo należy wykonać obowiązkowo jeden utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu (wykluczone jest jednak wykonanie utworów cyklicznych lub ich części: sonat, koncertów, suit).

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół muzycznych I i II stopnia – skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów w podziale na grupy:

I grupa: uczniowie klasy IV-VI cyklu sześcioletniego oraz III-IV cyklu czteroletniego szkól muzycznych I stopnia oraz kl. IV-VI ogólnokształcacych szkół muzycznych I stopnia

II grupa: uczniowie klas I-III szkoły muzycznej II stopnia, klasy VII-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klasy I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia

III grupa: uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych II stopnia

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 159

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 4

Przebieg Wydarzenia

W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2019r. odbył się w Zielonej Górze 42. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera. Konkurs został zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Patronat nad imprezą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Marszałek Województwa Lubuskiego. Tegoroczna edycja konkursu otrzymała rekomendację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Współorganizatorami i sponsorami konkursu był Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Filharmonia Zielonogórska, Salon Muzyczny FAN oraz Yamaha. Patronat medialny nad impreza objęła Gazeta Lubuska, Radio Zachód oraz TVP 3 Gorzów Wielkopolski.

W konkursie wzięło udział 99 uczestników ze szkół muzycznych z całego kraju. Rywalizacja odbywała się w trzech grupach wiekowych:

grupę I stanowili uczniowie klasy IV-VI PSM I stopnia cykl 6-letni, klasy III-IV PSM I st. cykl 4-letni oraz klasy IV - VI OSM I stopnia,

grupę II stanowili uczniowie klas I – III PSM II stopnia, klas VII - VIII OSM I stopnia oraz klas I - III OSM II stopnia,

grupę III stanowili uczniowie klas IV – VI PSM II stopnia oraz klas IV-VI OSM II stopnia.

W każdej grupie wiekowej wzięło udział odpowiednio: 15, 37 i 47 uczestników. Wśród wykonawców było 59 skrzypków, 2 kontrabasistów, 33 wiolonczelistów i 5 altowiolistów. Zgodnie z regulaminem konkursu każdy uczestnik miał do wykonania 2 utwory: skrzypkowie – 1 część z Partity lub Sonaty na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha oraz utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu, natomiast altowioliści, kontrabasiści i wiolonczeliści – 1 część z Suity na wiolonczelę solo Jana Sebastiana Bacha oraz utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu. Kandydaci oceniani byli w skali od 1 – 25 punktów. W grupie I - najwyższa punktacja wynosiła 25 pkt., a najniższa 17,66 pkt., w grupie II - odpowiednio 25 i 15,33 pkt., natomiast w najstarszej III grupie odpowiednio - 25,00 i 15,66 pkt.

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

 W ramach 42. Ogólnopolskiego Konkursu Bachowskiego w dniu 1 grudnia 2019r. zorganizowano w Sali Kolumnowej Urzędu marszałkowskiego Koncert Laureatów Konkursu.

Laureaci

Grupa I

Natalia Dragan                      Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy                                                                                   I miejsceNatalia Szymczyk                   Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.  w Katowicach                                         I miejsceMaksymilian Wasilewski          Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Szczecinie                                                           I miejsceJerzy Holewa                          Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Katowicach                                         II miejsce Antoni Krzyśków                     Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze                                                        II miejsce

Pola Grondys                         Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze                                                        III miejsce

Ada Grzebielucha                   Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.  w Zielonej Górze                                                       III miejsce Katarzyna Kurczewska            Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Żaganiu                                                                 IV miejsce Aniela Miriam Toczyska          Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie                                                     IV miejsce Antonina Ogończyk-Makowska  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Płocku                                                        IV miejsce

 

Grupa II

Zoja Giza                    Państwowy Zespół Szkół Muzycznych    w Bydgoszczy                                                             I miejsce Wiktoria Osińska         Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie                                                        II miejsce   Zuzanna Zdanowicz      Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie                                                        II miejsce Małgorzata Kluska        Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie                                                                             III miejsce

Marta Kubów                Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie                                                                        III miejsce Adrianna Trepińska       Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Poznaniu                                                    III miejsce Mikołaj Górny                Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze                                                          IV miejsce Angelina Litwinienko      Zespół Szkół Muzycznych w Pile                                                                                          IV miejsce Aleksandra Mandryk      Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze                                                           IV miejsce

Zofia Pawłowska            Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie                                                        IV miejsce Adam Józef Falenta       Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu                                                                                     V miejsce Magdalena Kruczała       Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej                                                          V miejsce

Maria Maciałowska          Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Poznaniu                                                            V miejsce Kalina Massier                Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze                                                          V miejsce Aleksandra Murawska      Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie                                                       V miejsce  

Grupa III

Antoni Wrona                 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych  nr 4 w Warszawie                                                      Grand Prix Roksana Goplańska        Zespół Państwowych Szkół Muzycznych  nr 4 w Warszawie                                                      I miejsce Marcel Dawid Groblewski   Zespół Państwowych Szkół Muzycznych  nr 4 w Warszawie                                                     II miejsce Izabela Krzystek             Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze                                                         II miejsce Katarzyna Nowogrodzka    Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Poznaniu                                                          II miejsce   Zofia Sikora                    Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie                                                      II miejsce Dominika Gusnar             Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie                                                      III miejsce Miriam Powrósło               Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Opolu                                                                     III miejsce Julia Wawrowska              Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie                                                      III miejsce Michał Krajewski               Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy                                                                                   IV miejsce Emilia Szewczak               Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Warszawie                                                         IV miejsce

Julia Le Hai                     Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy                                                               V miejsce Oliwia Stawicka                 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie                                                      V miejsce Natalia Wojciechowska       Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi                                                            V miejsce Witold Kamiński                Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze                                                        wyróżnienie Julia Loska                       Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Katowicach                                 wyróżnienie

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „42. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera” (ID 1878) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.