15.10.2019 - 24.10.2019

Plenery Film Spring Open 2019

Miejscowość Wydarzenia: Kraków

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Film

Rodzaj: Plenery, Warsztaty

Specjalność: Film, Multimedia, Scenografia, Charakteryzacja, Aktorstwo, Rezyseria

Adresaci: Studenci uczelni teatralnych, Studenci uczelni filmowej, Nauczyciele szkolnictwa teatralnego i filmowego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: https://filmspringopen.eu/pl/warsztaty/plenery/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Plenery Film Spring Open to innowacyjny, interdyscyplinarny projekt edukacyjny, skierowany do młodych twórców z branży audiowizualnej, powstały w 2005 roku dzięki inicjatywie prof. Sławomira Idziaka.

Plenery są jednym z największych kursów audiowizualnych w Polsce, ale także w Europie.O ich wartości świadczy rosnąca co roku liczba uczestników: 346 w 2018 roku w tym 86 uczestników z zagranicy, a także partnerów technologicznych (61 w 2018), którzy dostarczają sprzęt o wartości 12,5 mln zł. Wykładowcami są wybitni twórcy w tym zdobywcy Oscarów: Natalie Portman, Juliette Binoche, Neil Corbould – trzykrotnie nominowany i dwukrotny laureat Oscara, Mia Bays, Zbigniew Rybczyński, Allan Starski, Ewa Puszczyńska i inni znakomici wykładowcy: Lech Majewski, Jan Komasa, Tomasz Wasilewski, Tomasz Bagiński, Marek Koterski, Jagoda Szelc, Aleksandra Przegalińska z MIT i wielu innych.

To miejsce spotkań profesjonalnych filmowców, studentów i pasjonatów, którzy w niezwykłej atmosferze rozwijają swoje umiejętności artystyczne i techniczne, razem przez 10 dni realizując projekty AV, uczą się nowych technologii, czerpią z wiedzy mistrzów, a także mają możliwość kręcenia swoich filmów na najlepszym sprzęcie filmowym na rynku. Wyjątkowość Plenerów wynika nie tylko z formuły edukacji poprzez praktykę, ale przede wszystkim z prawdziwie profesjonalnych warunków pracy na planach filmowych.

Edukacja proponowana podczas Plenerów oparta jest o trzy filary:

1. wykłady wybitnych specjalistów w danej dziedzinie

2. spotkania z twórcami i projekcje ich filmów

3. praca w grupach twórczych dedykowanych, w których uczestnicy realizują swoje projekty pod okiem wybitnych specjalistów.

ORGANIZATOR

Fundacja Film Spring Open

Adres: Wazów 12

01-986 Warszawa

Tel.:

e-mail: biuro@filmspringopen.eu

www: www.filmspringopen.eu

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Jodłowa 13

30-252 Kraków

CELE WYDARZENIA

Celem Plenerów Film Spring Open jest kompleksowa, cykliczna i ukierunkowana na przyszłość profesjonalna edukacja audiowizualna skierowana do uczniów, studentów i absolwentów edukacyjnych instytucji artystycznych, a także do programistów i producentów.

Interdyscyplinarność, hybrydowość i bogactwo programu Plenerów Film Spring Open pozwala uczestnikom na indywidualne wybory dotyczące sposobu uczestnictwa w Plenerach - pod kątem dostosowania go do wykonywanego lub planowanego przyszłego zawodu, oczekiwań i potrzeb. Wszystko to się odbywa w interdyscyplinarnym środowisku, wykraczającym poza ramy tradycyjnej edukacji (przykładowo – artyści i programiści). Naszym nadrzędnym celem jest trzymanie ręki na pulsie zmian i ułatwienie startu w zawodzie.

Głównym tematem Plenerów będzie Nowoczesna Produkcja Audiowizualna i nowe technologie.

Naszymi celami są: -realizacja nastawionego na przyszłość programu szkoleniowego ułatwiającego rozpoczęcie kariery młodym twórcom za pomocą nowoczesnego sprzętu (Cinebus oraz sprzęt udostępniony przez Partnerów technologicznych) pod okiem wybitnych artystów i specjalistów z Polski i zagranicy.

- wzmocnienie konkurencyjności i tworzenie nowych platform współpracy, - praktyczne uczenie się poprzez pracę

- budowanie oraz integrowanie społeczności filmowców w celu interaktywnego współdziałania, które stymuluje rozwój rynku audiowizualnego

- wymiana doświadczeń między uczestnikami

- wspieranie, promocja, pomoc w rozwoju kariery młodych twórców poprzez prezentację ich dokonań artystycznych(cykl projekcji "Da się")

- kształcenie nowych umiejętności zawodowych w związku z postępem technologicznym - interakcyjność, VR i AR, nowoczesny montaż i efekty CGI, a także animacja

- znajdowanie współpracowników i partnerów do przyszłych projektów, -poprzez implementację nowoczesnego modelu produkcji audiowizualnej

- wyrównanie szans szczególnie młodych twórców poprzez ekonomiczne wykorzystanie środków, jakie w Polsce, ale także Europie przeznaczane są na produkcje audiowizualne.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcami i koordynatorami grup artystycznych podczas Plenerów są najwybitniejsi specjaliści w swojej dziedzinie.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Unikalność edukacji Film Spring Open polega na niespotykanej gdzie indziej możliwości nie tylko uczestnictwa w wykładach, projekcjach i analizie ich powstania czy warsztatach w ramach grup dedykowanych, ale przede wszystkim na możliwości praktycznego testowania do własnych projektów najnowocześniejszego sprzętu audiowizualnego. Wszystko to się odbywa w interdyscyplinarnym środowisku wykraczającym poza ramy tradycyjnej edukacji (przykładowo – artyści i programiści). Nadrzędnym naszym celem jest trzymanie ręki na pulsie zmian i ułatwienie startu w zawodzie. Głównym tematem Plenerów 2019 będzie: Nowoczesna Produkcja Audiowizualna, a także nowe technologie.

Bogactwo i różnorodność naszego programu pozwala uczestnikom na wybranie indywidualnej ścieżki edukacyjnej, a także uczestniczenia w jednej z bogatych tematycznie grupy dedykowanych. Interdyscyplinarność, hybrydowość i bogactwo programu ułatwia dostosowanie go do planowanego przyszłego zawodu, indywidualnych talentów, oczekiwań i aktualnych zawodowych wyzwań. Edukacja na Plenerach oparta jest o trzy uzupełniające się filary:

1. Projekcje wybranych i nagradzanych filmów fabularnych, dokumentalnych, projektów VR, animacji, formatów interakcyjnych, których autorskiej analizy podejmą się ich twórcy. Staramy się zapraszać się nagrodzone filmy twórców młodych, co bardzo stymuluje naszych uczestników i zachęca do podwojenia wysiłków. Pokazujemy i analizujemy różnice w filmach i utworach AV o podobnej wartości produkcyjnej, których budżety znacznie się różnią. Analizujemy systemowe przeszkody w dochodzeniu do sfinansowania projektu. W sekcji „Da się” pokazujemy filmy i projekty AV naszych uczestników promując szczególnie te utwory, które przełamują utarte standardy i dotyczą nowoczesnych rozwiązań językowych czy formatów.

Odbędą się także spotkania z nagrodzonymi w danym roku Twórcami i projekcje ich filmów.

W ramach spotkań z twórcami planujemy wykłady z zakresu:

• aktorstwa w filmie

• problemy debiutantów: przygotowania debiutu poprzez previz, od strony produkcji, planowania i współpracy między poszczególnymi pionami

• wykład dotyczący nowych platform dystrybucji (VOD, Netflix i inne)

2. Wykłady wybitnych specjalistów z rożnych dziedzin sztuki audiowizualnej dotyczące wszystkich etapów tworzenia filmów: od pisania scenariusza i pozyskiwania środków, po realizację, postprodukcję. Przy wyborze wykładowców i tematów wykładów kierujemy się dynamiką zmian na rynku i tego, co czeka nas w przyszłości. Planujemy wykłady i prezentacje dotyczące: sztucznej inteligencji, wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości, nowoczesnych technik animacyjnych, wirtualnego studia filmowego, nowoczesnych technik pre i post produkcyjnych, efektów specjalnych i charakteryzacji SFX, ale także omijanej w programach akademickich, a koniecznej w procesie twórczym wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów związanych z twórczością.

3. To co różni nasze warsztaty od innych obecnych na rynku i to co powoduje coroczny wzrost ilości uczestników (350 w 2018) i partnerów technologicznych (61 w 2018 listy intencyjne https://filmspringopen.eu/wp-content/uploads/2018/03/Partnerzy-technologiczni.pdf) to „nauka przez pracę” w grupach dedykowanych, w których nasi uczestnicy realizują swoje projekty za pomocą najnowocześniejszych narzędzi do produkcji audiowizualnej. Są one konsultowane artystycznie i technicznie przez profesjonalistów - opiekunów artystycznych grup twórczych.Planujemy powstanie 9 grup dedykowanych:

1. Grupa Animacji i CGI - Nowoczesnego Montażu - uczestnicy będą uczyć się różnych formy animacji - od podstaw "flat design" i grafiki wektorowej, aż po animację 3D, którą często widzimy, jako element filmów fabularnych. Poznają podstawy efektów specjalnych (VFX). Będą poznawać techniki wprawiania w ruch assetów 2D oraz 2,5D w programie Adobe After Effects. Będą uczyli się podstaw motion designu, czyli animowania figur geometrycznych, typografii i grafiki rastrowej, uzyskiwania efektu paralaksy na statycznych obrazach, używania efektów cząsteczkowych oraz animowania modeli humanoidalnych w Maxon Cinema 4D, a także wykonywania compositingu modeli 3D w środowisku After Effects i postprodukcji całych scen 3D.

2. Grupa VR i AR - od 4 lat energicznie zajmujemy się tym dynamicznie rozwijającym się formatem. Pragniemy testować nowe technologie jak na przykład Lightfields Google. Planujemy zrealizować making off z Plenerów w VR i będziemy namawiali naszych uczestników, żeby eksperymentowali z VR w różnych gatunkach jak np. film dokumentalny. Będziemy namawiali, aby nasi uczestnicy próbowali także nowych rozwiązań jak np. wprowadzenie w tą nową formę biznesu jak najwięcej narracji typowo fabularnej - jak to miało przykładowo miejsce w pokazowym przez nas w 2018 filmie "Kartka z Powstania" Tomasza Dobosza o Powstaniu Warszawskim. https://www.youtube.com/watch?v=OIxzGV3ykA8

3. Grupa Nowego Modelu Produkcji Fabularnych - (wirtualnego studia i animatików) - filmów realizowanych w środowisku wirtualnym. Przyszłość realizacji filmów fabularnych to budowa systemów pozwalających na łączenie elementów wirtualnych i live w czasie rzeczywistym. Chcemy w zbudowanym przez nas Cinebusie skonstruować w latach 2019-21 wirtualne studio. Jego elementy testujemy już od 2017 jak np. kostium Perception Neutron, jako ekonomiczne rozwiązanie do motion Capture.Od lat staramy się poprawić działanie sektora audiowizualnego patrząc krytycznie na jego poszczególne elementy i dlatego budujemy nasze własne narzędzia, które mają służyć implementacji Nowego Modelu Produkcji. Utrwalony przez lata system produkcji filmowych nie zmienił albo zmienił się w niewielkim stopniu w stosunku do radykalnie zmienionej technologii. Światem wstrząsają kryzysy, produkcją przemysłową rządzi optymalizacja kosztów, a tymczasem w świecie filmu niewiele się zmienia.

Rewolucja technologiczna nie miała (albo ma mały) wpływ na system produkcji filmowej, chociaż powinna zwiększyć jego efektywność.W nowoczesnym przemyśle obowiązują trzy zasady nieobecne, albo szczątkowo obecne, w produkcji filmowej:

- kontrola ryzyka (Risk management),

- produkcja elastyczna (Agile Manufacturing),

- zarządzanie i produkowanie odchudzone (Lean Manufacturing).

W grupie dyskutujemy o tym, analizujemy powody braku zmian i szukamy nowych rozwiązań. Nie ograniczymy się tylko do teoretycznych rozważań, ale budujemy także własne narzędzia, jakim jest Cinebus, aby strukturalnych zmian dokonywać w praktyce. Opublikowaliśmy także esej na ten temat: https://filmspringopen.eu/wp-content/uploads/2017/01/Jak-robi%C4%87-filmy_pl.pdf

4. Grupa Scenariuszowa - skierowana do przyszłych scenarzystów filmowych. W trakcie prac grupy opiekunowie będą konsultowali scenariusze filmów fabularnych uczestników, dzielili się własnymi doświadczeniami i wiedzą warsztatową łącznie z metodami promowania projektów (pitching) na różnych forach i festiwalach. Planujemy także praktyczny warsztat dotyczący problemów z pozyskiwaniem środków na realizację projektów.

5. Grupa Filmów Reklamowych – dynamicznie rozwijający się e-commerce to pole dla nowoczesnych rozwiązań językowych. Filmy reklamowe to poligon nowoczesnych technologii AV. Chcemy wprowadzać ich jak najwięcej (AR i VR) do tego typu filmów, ale także kontynuować to, co wydaje się nam ważne, czyli uczulić społecznie naszych uczestników poprzez realizację filmów reklamowych wspomagających charytatywność.

6. Grupa Filmów Dokumentalnych – nowoczesny język opowiadania w tym gatunku filmu. Będziemy stymulowali grupę, aby realizowała filmy dokumentalne także w technice 360. Grupę będzie prowadził Wojciech Staroń.7. Grupa Teledysków – dla wielu młodych twórców, którzy marzą o realizacji filmów fabularnych, tworzenie krótkich filmów muzycznych jest w stosunkowo bezpieczną i zachęcającą do poszukiwań dziedziną eksperymentów językowych i technicznych. Opiekun grupy Kobas Laksa.

7. Grupa Filmów Interakcyjnych – nowa publiczność coraz częściej będzie oczekiwała narracji interakcyjnej. Na Plenerach FSO już od pięciu lat zajmujemy się tym formatem. Szczególnie w tej grupie widzimy pole dla współpracy programistów i artystów.

8. Grupa Twórców Internetowych - każdorazowo oparta o indywidualność twórczą, czyli zaproszenie artysty youtubera, którego sukces nie jest jednorazowy, a przekaz oryginalny. W roku 2016 odwiedził nas Cyber Marian (jego filmy osiągają 3 mln odsłon), w 2017 Marcin Randall i 18 Reżyser Życia - Daniel Rusin.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zapisy na Plenery są dostępne na stronie www.filmspringopen.eu (po uprzednim założeniu konta na stronie) link http://filmspringopen.eu/pl/zapisz-sie-plenery/ Opłata rejestracyjna w wysokości 350zł

Co roku przejeżdżają:

- studenci, absolwenci, pracownicy uczelni artystycznych, filmowych, teatralnych. Młodzi profesjonaliści, przedstawiciele wszystkich kierunków i zawodów filmowych:

- producenci, scenarzyści, reżyserzy, operatorzy, kompozytorzy, dźwiękowcy, scenografowie, aktorzy, ale także przedstawicieli zawodów, które będą i mają wpływ na przyszłość branży audiowizualnej, technicy, programiści, graficy komputerowi, game developerzy, specjaliści VR, Videoblogerzy, Stereografowie.

- młodzi debiutanci, młodzi twórcy, studenci i absolwenci szkół i placówek artystycznych oraz młodzi przedsiębiorcy w sektorze audiowizualnym będący na początku swojej kariery. Czynnie działający w branży audiowizualnej.

- profesjonaliści mogą szkolić swoje umiejętności oraz nawiązywać kontakty w swojej branży w Grupach Twórczych, których tematyka obejmuje szerokie spektrum twórczości audiowizualnej. Praktyczne testy najnowocześniejszego sprzętu, które oferujemy podczas Plenerów pozwalają również zorientować się w najnowszych trendach w technologiach i narzędziach dostępnych na rynku. ADRESACI: Artyści specjalizujący się w różnych dyscyplinach: filmowych (reżyserzy, operatorzy, aktorzy, scenarzyści, montażyści, specjaliści ds. efektów i cyfrowej postprodukcji), sztuk pięknych (malarze, rzeźbiarze), informatyki (programiści, animatorzy i graficy), sztuk interaktywnych (game developerzy) oraz muzycy (kompozytorzy, artyści dźwiękowcy).

Wykłady Plenerów Film Spring Open są transmitowane na żywo na kanale YouTube Fundacji Film Spring Openhttps://www.youtube.com/user/filmspringopen

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 330

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 54

Przebieg Wydarzenia

14 edycja Plenerów Film Spring Open odbyła się w Krakowie w dniach 15-24.10.2019

Edukacja na Plenerach oparta jest o „naukę poprzez pracę" pod okiem profesjonalistów na co dzień pracujących w branży, ma na celu także wdrażanie zmian systemowych - poprzez praktyczną implementację Nowego Modelu Produkcji i poszukiwanie nowych rozwiązań językowych za pomocą najnowocześniejszych narzędzi. Naszym celem jest przede wszystkim ułatwienie startu studentom i absolwentom, młodym twórcom, a także pomoc w znalezieniu pracy w branży, poprzez stworzenie miejsca, które ułatwia budowanie grup twórczych, które także po Plenerach realizują wspólne projekty zawodowe (także w wymiarze międzynarodowym). Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że Plenery są jednymi z największych międzynarodowych, interdyscyplinarnych i praktycznych warsztatów dotyczących nowych technologii, a także kierunków rozwoju sztuki audiowizualnej.

Uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił w realizacji bardzo różnorodnych form, począwszy od możliwości rozwoju scenariuszy fabularnych, pracy nad realizacją filmów dokumentalnych, reklam, projektów VR i AR, poprzez projekty interaktywne, a także teledyski czy też animacje zarówno w technikach malarskich i rysunkowych jak i wykorzystujących najnowsze narzędzia i programy cyfrowe w 22 grupach dedykowanych, którymi opiekowało się 25 profesjonalistów na co dzień pracujących w branży audiowizualnej.

Uczestnicy mogli także realizować projekty indywidualne mając do dyspozycji najnowszy sprzęt o wartości 12,5 mln zł dostarczony przez 60 Partnerów technologicznych, a także za pomocą najnowszego oprogramowania: Maxon Cinema 4D, DaVinci Resolve 15, AVID oraz ProTools, Adobe. Mogli też, a także zaprojektować mobilną aplikację VR, która umożliwia zwiedzanie Cinebusa. Do dyspozycji uczestników Plenerów był także Cinebus - Mobilne Studio Filmowe - zbudowane dzięki dotacjom z MKiDN i PISF, a także PSC i wielu partnerom, autobus - w pełni przystosowany do produkcji i edukacji audiowizualnej, a także trzy należące do jego infrastruktury namioty, które stworzyły dodatkowe miejsca spotkań i przeprowadzania warsztatów.

Plenery przyczyniły się do stworzenia platformy wymiany praktycznej wiedzy, poprzez wspólne realizacje projektów uczestników w grupach twórczych, co ułatwia nawiązania współpracy między uczestnikami, którzy dzięki Plenerom tworzą krajowe i międzynarodowe sieci współpracy. Plenery od lat budują globalną społeczność filmowców i otwierają nowe możliwości na rynku pracy. W tym roku gościliśmy 330 uczestników z Polski i za granicy.

Podczas Plenerów powstało 56 projektów (min. fabularne, dokumentalne, reklamowe, eksperymentalne, animowane, a także projekty w VR), w których wykorzystywano lokacje z terenu Krakowa i Małopolski. Projekcja końcowa filmów uczestników trwała około 3,5 godziny.

Film making of Plenery Film Spring Open 2019 https://youtu.be/9eLnhs0QSa4 Zdjęcia https://filmspringopen.eu/pl/plenery-2019/ Program https://filmspringopen.eu/wp-content/uploads/2019/11/Program-Ostateczny-END.pdf.pdf

PARTNERZY W 2019 r.: Plenery dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków Współorganizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków Film Commission Partnerzy: PZU z myślą o bezpieczeństwie, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, PZU Fundacja, Wydawnictwo Agora, Ambasada Canada, PSC, Lexus, Legalna Kultura, KIPA Kids Partnerzy Technologiczni: Arri, Angenieux, JBD, HP, Canon, Sony, Panasonic, Akurat Lighting, Panavision Polska, Cyfrowa Republika, Blackmagic Design, Eizo, ZOOM, Creative Tools (Red Authorized Dealer), Nikon, Avid, Maxon, IT Serwis, MovieBird, Graficzne.pl, ALL, Krakowski Park Technologiczny, Cinerental Equipment Service, 3LCD, Epson, Cyfrowe.pl, Hawlett Packard Enterprise, Aruba a Hewlett Packard Enterprise company, Clico, MovieGrovie Rental, Weapon Rental, Kingston Technology, Cinelight, Mitoya, Neil Corbould Special Effects, LaCie, Bemix Media Group, VR Games, CamSat, Fototechnika, BOYA, Benro, Samyang, Sigma Cine Lens, Kinorg, Manfrotto, Camerarental.pl, Sound Service, Kauposil, Foundry, Niezależna Szkoła Filmowa OFFmaster, Roland, Receen, WAMM video solutions, Qubig, Paris Music, Polska Światłoczuła, ATM System, 4Vision, Elit, UAV Robotics. Partnerzy organizacyjni: Makonline Patroni medialni: sfp.org.pl, FilmPro, Dziennik Polski, Filmweb, Film&TV KAMERA Współpraca redakcyjna: RMF Classic

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

Gościem specjalnym był Andriej Zwiagincew (Andrey Zvyagintsev), jeden z najwybitniejszych światowych reżyserów, podwójnie nominowany do Oscara oraz BAFTY, zdobywca Cezara i głównych nagród na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Wenecji i Cannes, twórca takich filmów jak: „Lewiatan”, „Niemiłość” i „Powrót”.

Przyjechał do nas także Ollie Rankin z Kanady - ekspert efektów wizualnych, który pracował przy legendarnych hollywoodzkich superprodukcjach jak „Matrix”, „Transformers”, „X-Men”, „Gwiezdne Wojny”, „Władca Pierścieni”, który nie tylko wygłosił wykład dotyczący swoich filmów, ale także opowiadał o swoich projektach VR. Najnowsza jego praca VR została nagrodzona w na festiwalu w Wenecji. Przez cztery dni nasi uczestnicy mogli konsultować u niego swoje projekty. Wykład o aktorstwie wygłosił Tomasz Kot - doceniany także za granicą.

Kolejnym gościem specjalnym była Sophie Kyriacou - artystka animacji 3D z 20-letnim doświadczeniem w telewizji BBC, członkini BAFTA, autorka animacji do projektów fabularnych i dokumentalnych, która przeprowadziła także praktyczne dwudniowe warsztaty dotyczące pracy z programem Cinema 4D.

Przez 10 dni w Przegorzałach młodzi filmowcy z: Polski, Austrii, Białorusi, Francji, Holandii, Indii, Kataru, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Rosji, Łotwy, Słowacji i Słowenii uczestniczyli w projekcjach, wykładach i wspólnie realizowali projekty audiowizualne w 22 grupach dedykowanych:

 • filmu dziecięcego i familijnego (Dorota Kędzierzawska),
 • filmu Kryminalnego (Paweł Dyllus),
 • prewisu aktorskiego i dramaturgii wizualnej (Sławomir Idziak),
 • animacji (Kamil Polak), filmu reklamowego (Marcin Ziębiński),
 • teledysków (Kobas Laksa),
 • filmu dokumentalnego (Wojciech Staroń),
 • scenariuszowej (Jagoda Szelc),
 • zbliżenia filmowego (Artur Reinhart),
 • ruchu w filmie (Michał Sobociński),
 • wizualnych inspiracji (Martin Demmer),
 • VR i AR (Konrad i Gabriel Ziaja),
 • Wirtualnej Rzeczywistości HP (Gabriel Ziaja),
 • twórców Internetowych (Konrad Kruczkowski),
 • Selfie TV (Tomasz Soliński i Łukasz Kościółek),
 • filmu interaktywnego (Florent Pallares),
 • gier video (Maciej Antosiewicz),
 • charakteryzacji SFX (Wanda i Marcin Kędzierzawscy),
 • CGI i nowoczesnego montażu (Kuba Sobek),
 • efektów VFX w programie Nuke (Agata Nawrocka),
 • Offmaster (Wiktor Obrok).

Odbyły się warsztaty z kamer: Arri, Canon, Cinema 4D, Sony, HP, Movie Bird, Nikon, Black Magic, z ruchu kamer za pomocą rozwiązań: MovieBird, SYRP, Ronin, Avid, Edelkrone, Foton, ColorChecker, a także z wykorzystania silikonów do charakteryzacji SFX, montażu za pomocą programu Avid - Jarosław Barzan, kolorkorekcji - Szymon Kraszewski. Odbyły się wykłady dotyczące nowych formatów opowiadania: o narracji fabularnej w grach komputerowych – Piotr Babieno (Bloober Studio), o interaktywnym storytelingu – Dawid Marcinkowski (Kissinger Twins), o filmie pierwszym w świecie filmie dokumentalnym w AR - Jakub Brzózka, Jakub Jakubowski (Unit 9).

Program Plenerów składał się z wykładów, spotkań z Twórcami, a także z sesji Q&A.Podjęte tematy to min.: nowe technologie, animacja, psychologia twórczości, prewisy aktorskie, nowoczesny język opowiadania w filmie dokumentalnym, film reklamowy, muzyczny, kolor w filmie, praca nad scenariuszem, zielona, zrównoważona, ekologiczna produkcja filmowa, finansowanie filmów dla dzieci, praca z dziećmi na planie filmowym, a także wiele innych, które uwzględniały także analizy filmów zrealizowanych przez gości Plenerów. Odbyły się wykłady z zakresu: psychologii twórczości - dr Jacek Santorski, realizacji dźwięku w filmie fabularnym – dr hab. Jacek Hamela, zbrodni prawdziwej i zbrodni w filmie – asp. szt. Krzysztof Marek (odbyły się także warsztaty pokazujące jak Policja przeprowadza oględziny miejsca zbrodni), o tym jak zostać twórcą stock’ów - Adam Strzelecki, o reżyserii - Maciej Pieprzyca, o obrazie w filmie - Wojciech Staroń, użyciu animacji w operze - Kamil Polak, o reklamie, jako poligonie nowych rozwiązań językowych - Marcin Ziębiński, o kolorze w filmie - Kobas Laksa.

Zorganizowaliśmy panel Green Film Open – o ekologii w filmie ważnym globalnym zagadnieniu, który także odnosi się do produkcji audiowizualnych, w którym udział wzięli: Małgorzata Kilian, Benoit Ruiz(naukowiec z Francji, ekspert Green Film), reż. Jagoda Szelc i operator i reżyser prof. Sławomir Idziak.

W ramach spotkania z twórcą uczestnicy mogli rozmawiać reż. Bartoszem Konopą, reż. Dorotą Kędzierzawską oraz operatorem Arturem Reinhartem i Pawłem Dyllusem, a także z Neilem Corbouldem, który pokazał film, jaki zrealizował z uczestnikami Plenerów w ubiegłym roku.

O swoim debiucie krótkometrażowym pt. "Zgniłe uszy", który został nagrodzony w tym roku w Gdyni opowiedział reż. Piotr Dylewski.

TRANSMISJE NA ŻYWO Wykłady i spotkania można było oglądać w Internecie podczas transmisji na żywo na naszym kanale Film Spring Open na You Tube: https://www.youtube.com/user/filmspringopen PROJEKCJE Odbyło się także 14 projekcji filmowych. 

Pokazaliśmy:"Świt" reż. Laila Pakalnina, zdjęcia Wojciech Staroń  "Niemiłość" reż. Andriej Zwiagincew "Gattaca – szok przyszłości" reż. Andrew Niccol, zdjęcia Sławomir Idziak "Krew Boga" - reż. Bartosz Konopka "Zimna Wojna" - reż. Paweł Pawlikowski, w roli głównej Tomasz Kot"Zgniłe uszy" reż. Piotr Dylewski"Władca pierścieni: Drużyna pierścienia" reż. Peter Jackson, Ollie Rankin (VFX)"Jutro będzie lepiej" reż. Dorota Kędzierzawska, zdjęcia Artur Reinhart"Dziwor"" reż. i zdjęcia Paweł Dyllus"Atlas" reż. Maciej Kawalski, zdjęcia Paweł Dyllus"Albert & Josephine" - animacja Tomasza Wełny"Wołyń" reż. Wojciech Smarzowski, dźwięk Jacek Hamela"Ikar. Legenda Mietka Kosza" reż. Maciej Pieprzyca

Projekcja filmu "SID", który powstawał podczas Plenerów 2018 i spotkanie z Gościem specjalnym Neilem Corbouldem - reżyserem i scenarzystą, a także producentką Marią Corbould.W cyklu "Da się" pokazaliśmy filmy naszych uczestników:- „Pluszcz z rzeki Leith” / "Dipper from the Water of Leith"- Krzysztof Kubik (laureat w 2016 r. podwójnej nagrody BAFTA Best New Work za zdjęcia oraz najlepszy film)- "Przejście Graniczne" reż. Agnieszka Chmura, 2 reżyser Agnieszka Wanicka, dźwiękowcy: Adriano Mantova i Bartosz Idzi, a także fotosistka Kamila Buturla; produkcja Centrum Filmowe Ama-"Nie zmieniaj tematu" - reż. Hubert Patynowski; produkcja Centrum Filmowe Ama, które w tym roku zostało nagrodzone podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni za najlepszy film w Konkursie Filmów Krótkometrażowych.- "F for Freaks" reż. Sabine Ehrl, produkcja: Film Uiniversity Babelsberg Konrad Wolf MDR.

Na koniec Plenerów odbyły się także projekcje filmów uczestników, które powstały podczas Plenerów Film Spring Open 2019.

Laureaci

Stypendium udziału w Plenerach można było wygrać w dwóch konkursach:- na projekt kampanni prewecyjnej PZU (stypendium otrzymało 15 laureatów)- na scenariusz teledysku zespołu Bisz/Radex(stypendium otrzymało 3 laureatów).

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Plenery Film Spring Open 2019” (ID 1889) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.