28.09.2020 - 02.10.2020

INTERAKCJE 2020 - VII Ogólnopolski Plener Projektowy

Miejscowość Wydarzenia: Skoki

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Inne

Rodzaj: Plenery

Specjalność: Multimedia, Podstwy projektowania

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.lp.poznan.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Ogólnopolski plener projektowy INTERAKCJE 2018 odbywa od sześciu lat w Plenerowym Domu Studenckim UAP w Skokach. Tegoroczna edycja zostanie opracowane ponownie w oparciu o Autorski Program Pleneru Projektowego napisany przez nauczycieli p. Mariolę Pieprzyk i p. Ludmiłę Kaźmierską, który corocznie podlega ewaluacji na potrzeby plenerów wewnątrzszkolnych Plener przeznaczony jest dla uczniów posiadających predyspozycje i pragnących kontynuować naukę w zakresie szeroko pojętych działań projektowych. Program pleneru przewiduje wykłady i dyskusje poszerzające i uzupełniające dotychczasowe formy kształcenia oraz realizację zadań dydaktycznych będących odpowiedzią na poruszane zagadnienia. Tematy wykonywanych ćwiczeń, koordynacja procesu realizacji oraz opieka merytoryczna, jest przygotowana i prowadzona przez nauczycieli PLSP w Poznaniu.

ORGANIZATOR

Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

Adres: ul. Junikowska 35

60-163 Poznań

Tel.: +48.61.8684868

e-mail: sekretariat@lp.poznan.pl

www: http://www.lp.poznan.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Zamkowa 1

62-085 Skoki

CELE WYDARZENIA

Cele: - pobudzenie aktywności konceptualnej - kreatywne myślenie i działanie - doświadczenie pracy w innych warunkach i innym tempie niż w szkole - kształtowanie umiejętności jasnej argumentacji i obrony własnego projektu - twórcze wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na innych przedmiotach artystycznych - rozwijanie umiejętności pracy w grupie Podejmowane działania powinny charakteryzować się: - trafnością odpowiedzi na zadany temat, komunikatywnością w przekazie - adekwatnością użytych technik realizacyjnych w stosunku do zastanej przestrzeni - nowatorskim rozwiązaniem realizacyjnym w zakresie skojarzeń i przekazu treści Plener projektowy będzie miejscem konfrontacji z wieloaspektowymi zadaniami stanowiącymi wyzwanie dla młodych projektantów.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Proponowany skład wykładowców pleneru:

prof. Bogumiła Jung - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu prof. Marzena Wolińska - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu dr hab. Sławoj Dreszer - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Mateusz Półciennik - projektant Maciej Bidermann - projektant, architekt

Przeprowadzenie procesu dydaktycznego / opiekunowie: Mariola Pieprzyk, Ludmiła Kaźmierska, Konrad Juściński, Katarzyna Monarcha – nauczyciele PLSP w Poznaniu

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Plener przeznaczony jest dla uczniów posiadających predyspozycje i pragnących kontynuować naukę w zakresie szeroko pojętych działań projektowych. Program pleneru przewiduje wykłady i dyskusje poszerzające i uzupełniające dotychczasowe formy kształcenia oraz realizację zadań dydaktycznych będących odpowiedzią na poruszane zagadnienia. Tematy wykonywanych ćwiczeń, koordynacja procesu realizacji oraz opieka merytoryczna, jest przygotowana i prowadzona przez nauczycieli Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warunki uczestnictwa Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie podpisanej przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIA na adres: Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego, ul. Junikowska 35; 61-163 Poznań tel./fax 61 868 48 68 do dnia 14 września 2018 (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 w wysokości 350.00 zł - na konto Stowarzyszenie KRESKA na rzecz Liceum Plastycznego w Poznaniu ul. Junikowska 35; 61-163 Poznań nr konta 23 1240 1747 1111 0010 3856 2021 Z dopiskiem: Opłata za plener projektowy INTERAKCJE 2018, Imię i nazwisko uczestnika, szkoła Opłata obejmuje zakwaterowanie i posiłki, koszty podróży zapewnia szkoła delegująca ucznia.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i przywożą ze sobą potrzebne materiały do projektowania: szkicowniki ołówki, pisaki, pro markery, kredki itp., nożyki, linijki, taśma klejąca; w miarę możliwości laptop i aparat fotograficzny. Organizator zapewnia materiały do realizacji ćwiczeń. Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru oraz podróży. Ze względu na krótki czas trwania pleneru prosimy o przyjazd uczestników w dniu rozpoczęcia pleneru do godz. 12.00. Uczestnik pleneru zobowiązany jest do pozostawienia swojej pracy do dyspozycji organizatorów. Uczestnicy, decydując się na udział w plenerze, akceptują wszystkie warunki niniejszego regulaminu

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „INTERAKCJE 2020 - VII Ogólnopolski Plener Projektowy” (ID 1916) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.