19.07.2020 - 23.07.2020

IV Letnia Akademia Organowa Młodych. Lutomiersk 2020.

Miejscowość Wydarzenia: Lutomiersk

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Organy

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.lutomiersk.salezjanie.pl

W ramach Letniej Akademii Organowej Młodych w Lutomiersku odbędą się czterodniowe kursy (warsztaty) mistrzowskie interpretacji oraz improwizacji organowej. Poprowadzą je dwaj młodzi artyści muzycy, którzy swoją edukację muzyczną zdobywali w polskich, niemieckich i francuskich wyższych uczelniach artystycznych. Warsztaty odbywać się będą w trakcie zajęć indywidualnych oraz zbiorowych, a także jako seria wykładów o tematyce naukowej przedstawiająca problematykę interpretacji oraz sztukę improwizacji organowej. Głównym miejscem i bazą prowadzonych zajęć będzie Salezjańska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku. W ramach zadania planowany jest są także wyjazd na zajęcia w Archikatedrze Łódzkiej (organy firmy Eisenbart). Planowane są także koncerty w wykonaniu pedagogów i uczniów.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Letnia Akademia Organowa 2020 to czwarta edycja warsztatów organowych organizowanych od 2017 roku w SOSM w Lutomiersku. Głównym celem przedsięwzięcia jest organizacja zajęć muzycznych rozwijających uczestników bez względu na poziom zaawansowania w grze na instrumencie, a także pogłębiających ich zainteresowania i pasje związane z muzyką organową. Letnia Akademia Organowa Młodych ma stać się forum dla wymiany doświadczeń artystycznych związanych z wykonawstwem organowym w wielu jego aspektach, takich jak: technika gry, historyczne techniki wykonawcze, pogłębiona świadomość dotycząca budownictwa organowego, improwizacja organowa, a także oprawa liturgii. Profesjonalna kadra pedagogiczna poprowadzi zajęcia z interpretacji muzyki oraz improwizacji organowej, ale również na bieżąco reagować będzie na potrzeby uczestników poruszając podczas zajęć różnorodną problematykę - od sposobów efektywnego ćwiczenia, przez postawę ciała i ergonomię ruchu podczas gry, aż po przygotowanie się do publicznego występu a także sposobów radzenia sobie z tremą. Tegoroczna edycja Letniej Akademii Organowej stawia sobie za cel ukazanie kursantom gry organowej w szerokim kontekście historycznym. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji klawikord - instrument który w XVII i XVIII wieku, czyli w czasach największego rozwoju muzyki organowej, służył organistom jako ćwiczebny instrument domowy. Zajęcia z gry na klawikordzie będą zajęciami uzupełniającymi, mającymi w rezultacie ukazać genezę techniki gry na organach oraz aspektów artykulacji i sposobów wydobycia dźwięku podczas gry na instrumentach klawiszowych. Program czwartej edycji kursów ma również w programie warsztaty organologiczne które odbędą się w łódzkiej Archikatedrze (organy firmy Eisenbart). Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w komfortowych i przyjaznych warunkach obiektu, w którym na co dzień mieści się Zespół Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku. Zespołu> Zajęcia staną się też możliwością integracji i przyczyną pogłębiania muzycznej pasji. Kolejna edycja kursów muzycznych będzie z pewnością ciekawym doświadczeniem i okazją do wymiany spostrzeżeń i poglądów w gronie młodych adeptów sztuki organowej z całego kraju. Mamy nadzieję, że w rezultacie spowoduje to dalszy, sukcesywny rozwój dziedzin interpretacji i improwizacji muzyki organowej w Polsce.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Kursy prowadzone będą przez uznanych organistów młodego pokolenia: Adama Tańskiego i Daniela Nowaka.

Adam Tański jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Magdaleny Czajki i prof. Jarosława Wróblewskiego. Ukończył również z wyróżnieniem Hochschule für Musik w Moguncji w klasie organów prof. Gerharda Gnanna oraz Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu w klasie organów prof. Michela Bouvarda oraz prof. Oliviera Latry. W latach 2015-2017 Adam Tański prowadził działalność pedagogiczną w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi aktualnie wykłada sztukę gry organowej oraz improwizacji w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży. Jest finalistą I Międzyuczelnianego Konkursu Improwizacji w Katowicach (2017) oraz laureatem: nagrody specjalnej na V Międzynarodowym Konkursie Organowym im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu (2015), I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Organowym „W kręgu europejskich organów barokowych” w Katowicach (2014). W 2015r. został laureatem Nagrody Związku Kurpiów KURPIK w kategorii "talent". Był także półfinalistą międzynarodowych konkursów organowych: im. M. Tariverdieva w Kaliningradzie (2013), im. L. Janačka w Brnie (2012), im. J. S. Bacha w Wiesbaden (2009). Adam Tański był stypendystą Lions Club Warszawa NIKE (2014, 2015), francuskich fundacji: Meyer oraz Brieux Ustarizt (2013-2015), Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2010, 2011) oraz Prezesa Rady Ministrów (2006, 2007). W 2017 roku otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę badawczą dotyczącą historycznych organów Diecezji Łomżyńskiej, a w 2018r. realizuje projekt edukacyjny dla dzieci skoncentrowany wokół zabytkowych organów stolicy w ramach Stypendium artystycznego m.st. Warszawy. Koncertuje na festiwalach w Polsce i za granicą; ma na swoim koncie występ w Filharmonii Narodowej w Warszawie, recitale i koncerty organowe w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii oraz współpracę z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina. Adam Tański prowadzi również prężną działalność kompozytorską, a jego utwory były wykonywane w Polsce i Niemczech. W roku 2018 została wydana w serii wydawniczej "Biblioteczka Kurpiowska" jego pierwsza publikacja zawierająca pięć utworów na instrumenty klawiszowe. We wrześniu 2019 roku uzyskał na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie stopień doktora w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka (temat rozprawy doktorskiej: "Charakterystyczne cechy muzycznego folkloru kurpiowskiego jako podstawa w kreowaniu improwizacji organowych").Daniel Nowak urodzony w 1990 r. w Sosnowcu. Grę na organach rozpoczął w 2006 roku w Salezjańskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku w klasie mgr. Szymona Holtza. Studia licencjackie odbył w Poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. PaderewskiegoStrona 4/12gdzie studiował grę na organach pod kierunkiem Prof. Sławomira Kamińskiego i as. Jakuba Pankowiaka. W 2013 r. w ramach stypendium Erasmus studiował w Musikhochschule Lübeck w klasie Prof. Franza Danksagmüllera. W 2015 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Łódzkiej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w klasie Prof. Ireny Wisełki - Cieślar oraz dr. Krzysztofa Urbaniaka. W 2017 roku Daniel Nowak zakończył drugie studia magisterskie na kierunku Claviorganum w prestiżowej Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu w klasie organów Pietera van Dijka oraz w klasie klawesynu i klawikordu Menno van Delfta specjalizując się w interpretacji muzyki na instrumenty klawiszowe wedle historycznych praktyk wykonawczych. W latach 2015-2017 Daniel Nowak był studentem studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im G. i K. Bacewiczów podczas których zajmował się badaniem rozwoju muzyki na instrumenty klawiszowe oraz próbą zdefiniowania praktyki wykonawczej organowej muzyki F. Liszta w oparciu o nagranie konkretnych utworów na oryginalnych organach F. Ladegasta z 1855 roku w Merseburgu. Muzyk posiada w swoim dorobku artystycznym uczestnictwo i nagrody konkursów organowych (Pierwsze miejsce w Konkursie Organowym Regionu Łódzkiego w 2009 roku, 3 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Organowym w Olsztynie w roku 2009, Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Organowym "Romuald Sroczyński in memoriam" w Poznaniu w 2013 roku). Czynnie uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich m.in. Kurs organowy prowadzony przez Pietera van Dijka i Krzysztofa Urbaniaka w Gottorf (organy Mads Kjersgaard 2004 rekonstrukcja instrumentu z 1567) kurs organowy prowadzony przez Maude Gratton w Guern (organy Henry-Auguste Brière 1709), kurs organowy prowadzony przez Martina Rosta i Krzysztofa Urbaniaka w Stralsundzie (organy Friedrich Stellwagen 1659), Kurs organowy prowadzony przez Wolfganga Zerera w Groningen (organy A. Schnitgera z 1691). Przez okres studiów współpracował jako klawesynista i klawikordzista z muzeum C.P.E.Bacha „Komponistenquartier” w Hamburgu, a także z „Orgelakademie Stade” prezentując historyczne organy na terenie Altesland. Muzyk występuje jako solista i kameralista na europejskich festiwalach wykonując repertuar na instrumenty klawiszowe od muzyki dawnej (Recital organowy z okazji jubileuszu 400 lat organów Hansa Hummla w Olkuszu. Recital inaugurujący festiwal "Bliżej Bacha" w Gdańsku. Recital na oryginalnych organach Arpa Schnitgera w Stade, Hollern, Steinkirchen) po prawykonania polskich kompozytorów współczesnych (Mixes 2 na organy i elektronikę Artura Zagajewskiego). Prowadzi również działalność pedagogiczną (wykłady specjalistyczne, kursy mistrzowskie) propagując autentyczne wykonawstwo muzyki dawnej.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

IV Letnia Akademia Organowa Młodych rozpocznie się koncertem w wykonaniu pedagogów prowadzących warsztaty. Będzie to godzinny recital podzielony na dwie części, na którym usłyszymy repertuar muzyki dawnej, romantycznej oraz współczesnej. Nie zabraknie również improwizacji organowych. W trakcie warsztatów pragniemy skupić się na repertuarze organowym zaproponowanym przez uczestników wydarzenia. Za przykładem poprzedniej edycji wszyscy kursanci zobowiązani są w formularzu zgłoszeniowym podać informację na temat: - poziomu zaawansowania w grze na organach/ improwizacji organowej (podać rok nauki) - proponowanego repertuaru – wieku - aktualnego miejsca nauki/pracy. Uzyskane informacje pomogą w odpowiednim przygotowaniu prowadzących kursy pedagogów oraz w ustaleniu planu pracy w poszczególne dni zajęć. Jest to niezwykle ważne ponieważ zróżnicowany repertuar organowy potrzebuje doboru odpowiedniego instrumentu, na którym praca z kursantem przyniesie lepsze efekty. Podczas pierwszych sesji kursów w Lutomiersku, repertuar kursantów będzie przygotowywany pod względem technicznym i artykulacyjnym. Praca nad interpretacją i jej formowaniem rozpocznie się w trakcie warsztatów na instrumentach znajdujących się w: - kościele księży Salezjanów w Lutomiersku i archikatedrze łódzkiej. Będzie to dla kursantów niezwykła okazja do przekucia swoich wyobrażeń na temat utworu w rzeczywistą wizję prawdziwej artystycznej interpretacji w wielkich przestrzeniach sakralnych a wszystko to pod kierunkiem prowadzących warsztaty pedagogów. W czasie tych zajęć przewidujemy: - praktykę wyboru odpowiednich głosów i brzmienia do konkretnych utworów - praktykę dostosowania repertuaru do instrumentu z którym mamy pierwszy kontakt - doświadczenie w graniu w różnych warunkach akustycznych oraz scenicznych - kontakt z instrumentem historycznym, praktykę szybkiego dostosowania wykonawcy do innych menzur klawiszy oraz wielkości stołu gry - interpretację zgodną z duchem epoki oraz dostosowaną do warunków, które stawia przed wykonawcami instrument W trakcie kilku dni spędzonych w Lutomiersku odbędą się także dwa wykłady z zakresu wykonawstwa muzyki organowej z epoki baroku i epoki romantyzmu. Dadzą one ogólny pogląd wykonywanej muzyce oraz ukażą wiele niuansów związanych z interpretacją muzyki historycznej na instrumentach współczesnych. Na zakończenie Letniej Akademii Organowej w Lutomiersku odbędzie się koncert organowy w wykonaniu uczestników. Na jego repertuar złożą się dzieła opracowywane w czasie zajęć z interpretacji i improwizacji organowej. Pragniemy aby to wydarzenie było podsumowaniem wspólnej pracy zarówno uczniów jak i pedagogów. Dla wykonawców będzie to szansa na sprawdzenie swojej nowo zdobytej wiedzy i wykorzystanie jej w warunkach koncertowych. Po koncercie wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warsztaty są bezpłatne. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IV Letnia Akademia Organowa Młodych. Lutomiersk 2020.” (ID 1931) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.