23.08.2020 - 30.06.2021

Akademia Sinfonia Varsovia

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Obój, Skrzypce, Waltornia, Wiolonczela

Adresaci: Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://www.sinfoniavarsovia.org/pl/akademia-sinfonia-varsovia.html

Akademia Sinfonia Varsovia - 9. edycja 23.08.2020 – 30.06.2021 lekcje indywidualne / warsztaty / koncerty

Akademia Sinfonia Varsovia to rozłożony na 10 miesięcy kurs mistrzowski, skierowany do studentów i absolwentów uczelni muzycznych, którzy chcą doskonalić się w grze w orkiestrze i jeszcze lepiej przygotować do pracy w zawodzie muzyka orkiestrowego. Oprócz lekcji indywidualnych gry na instrumencie, prowadzonych przez liderów sekcji orkiestry Sinfonia Varsovia, odbywających się regularnie przez cały sezon artystyczny, program kursu ma zawierać okresy intensywnych warsztatów grupowych, przygotowanych przez najlepszych specjalistów, krajowych i zagranicznych, z dziedziny kameralistyki i pracy zespołowej, fizjologii gry na instrumencie, fizycznego i psychologicznego przygotowania do przesłuchań i gry w orkiestrze, ekspresji scenicznej i przedsiębiorczości. Wszyscy uczestnicy projektu będą mieli także możliwość udziału w koncertach Sinfonii Varsovii i poznawania specyfiki gry w orkiestrze „od pulpitu”, „ramię w ramię” z zawodowym muzykiem Orkiestry.

ORGANIZATOR

Sinfonia Varsovia

Adres: Grochowska 272

03-849 Warszawa

Tel.: +48.22.5827082

e-mail: sekretariat@sinfoniavarsovia.org

www: sinfoniavarsovia.org

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Akademia Sinfonia Varsovia to projekt, którego celem jest przygotowanie studentów i absolwentów uczelni muzycznych do przesłuchań wstępnych i gry w najlepszych orkiestrach symfonicznych i innych mniejszych zespołach instrumentalnych. Ważnym aspektem ASV jest także rozwijanie przedsiębiorczości młodych muzyków z naciskiem na dbałość o wizerunek i umiejętność autopromocji, przy jednoczesnym zrozumieniu zasad funkcjonowania rynku muzycznego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Koncermistrzowie i liderzy sekcji Sinfonii Varsovii, goście specjalni (m. in. Ralph van Daal).

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty mające na celu przygotowanie młodych muzyków do pracy w zawodzie „muzyk-instrumentalista”, a w szczególności:

  • gry w orkiestrach symfonicznych i innych mniejszych zespołach instrumentalnych,
  • przesłuchań wstępnych do orkiestr i zespołów,
  • rozwijania własnej przedsiębiorczości (dbałość o wizerunek i materiały PR-owe, umiejętność autopromocji),
  • dbałości o higienę pracy (zwiększenie świadomości ciała i procesów psychomotorycznych, które zachodzą podczas gry na instrumencie oraz wzmocnienie umiejętności intra- i interpersonalnych).

Akademia ma charakter sezonowy i podzielona jest na 2 semestry:

  • I semestr: 23 sierpnia 2020 – 31 grudnia 2020 roku;
  • II semestr: 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2021 roku.

Obowiązkowymi zajęciami w I semestrze będą: inauguracyjny projekt orkiestrowy, realizowany na terenie Sinfonii Varsovii w dniach 23–30.08.2020 oraz zaplanowany na 19-20.09.2020 weekend warsztatów rozwojowych. W tym czasie od uczestników wymagana jest pełna dyspozycyjność. Projekt koncertowy obejmuje lekcje indywidualne z koncertmistrzami i liderami sekcji Sinfonii Varsovii, próby sekcyjne, udział w próbach orkiestry kameralnej Akademii Sinfonia Varsovia i występ podczas koncertu 30 sierpnia oraz warsztaty grupowe przygotowujące do pracy w zawodzie muzyka orkiestrowego. Gościem specjalnym w tygodniu inauguracyjnym będzie oboista Ralph van Daal – profesor Konserwatorium w Maastricht.

W czasie trwania projektu orkiestrowego, w dniach 23-30.08 oraz podczas weekendu 19-20.09 organizatorzy zapewniają wyżywienie, a także nocleg dla osób niezamieszkałych w Warszawie.

W dalszej części I semestru, a także przez cały II semestr uczestnicy kontynuują lekcje indywidualne oraz są zapraszani do projektów koncertowych i nagraniowych w charakterze muzyków doangażowanych (w tym czasie nocleg i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów realizacji projektu w zależności od rozwoju sytuacji na świecie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami projektu są młodzi dorośli specjalizujący się w grze na instrumentach, czyli studenci i absolwenci uczelni muzycznych, potrzebują w tej fazieswojego profesjonalnego życia mentorów, wskazówek i wzorców do naśladowania. Projekt Akademia Sinfonia Varsovia ma na celu zapewnienie im wsparcia przy podejmowaniu prób rozpoczęcia pracy w orkiestrach symfonicznych poprzez przygotowanie młodychinstrumentalistów do przesłuchań do orkiestr. Praca z liderami-muzykami orkiestry, wspólna gra z nimi stwarza niepowtarzalnąokazję do czerpania wiedzy i umiejętności „z pierwszej ręki”. Ponadto intensywny program tygodnia inauguracyjnego otwieraprzestrzeń dla integracji zespołowej i wzmacnia kompetencje społeczne młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

Uwaga! Z uwagi na pandemię koronawirusa zmieniony został sposób rekrutacji. Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie nadesłanych nagrań wideo. Nagranie wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi należy przesłać do 31 maja 2020 roku na adres akademia@sinfoniavarsovia.org

Udział w Akademii jest odpłatny. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Akademii jest zobowiązany do wniesienia opłaty za uczestnictwo, w formie przelewu na rachunek bankowy Organizatora, w wysokości:

  • za udział w I semestrze - 500 zł; termin płatności upływa 10.08.2020 r.;
  • za udział w II semestrze - 500 zł; termin płatności upływa 18.01.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej projektu i w regulaminie (http://www.sinfoniavarsovia.org/pl/akademia-sinfonia-varsovia-9-edycja-2020.html).

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Akademia Sinfonia Varsovia” (ID 1936) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.