13.10.2020 - 22.10.2020

Plenery Film Spring Open 2020

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Film

Rodzaj: Plenery, Warsztaty

Specjalność: Film, Multimedia, Scenografia, Aktorstwo, Rezyseria

Adresaci: Studenci uczelni plastycznych, Studenci uczelni teatralnych, Studenci uczelni filmowej, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego, Nauczyciele szkolnictwa teatralnego i filmowego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.filmspringopen.eu

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Plenery Film Spring Open to innowacyjny, interdyscyplinarny projekt edukacyjny, skierowany do młodych twórców z branży audiowizualnej, powstały w 2005 roku dzięki inicjatywie prof. Sławomira Idziaka.

Rocznicowe - piętnastoletnie Plenery Film Spring Open 2020 ze względu na panujący stan pandemii odbędą się „On line” w terminie 13-22.10.2020

Plenery to cykliczne (15 edycja), interdyscyplinarne warsztaty filmowe - stymulujące rozwój sztuk audiowizualnych, których zadaniem jest konieczne dokształcanie w dynamicznie zmieniającej się branży audiowizualnej. Celem Plenerów jest wszechstronna i skierowana ku przyszłości edukacja audiowizualna, zarówno techniczna jak i językowa, wykorzystująca najnowocześniejsze technologie i najlepszych specjalistów działających na co dzień w branży. Skierowana jest do studentów, absolwentów, artystów, producentów, programistów i techników (w ostatnich 5 latach każdorazowo 250-300 uczestników) i dotyczy przyszłości sztuki audiowizualnej. To „Festiwal Robienia Filmów” przez filmowców i twórców audiowizualnych, którzy pod opieką wybitnych artystów i techników konsultują swoje projekty audiowizualne.

ORGANIZATOR

Fundacja Film Spring Open

Adres: Wazów 12

01-986 Warszawa

Tel.:

e-mail: biuro@filmspringopen.eu

www: www.filmspringopen.eu

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Planując program Plenerów pamiętamy, że przyszłość branży w dużej mierze będzie uzależniona od współpracy artystów i programistów czy też techników audiowizualnych i ten nieobecny temat w innych instytucjach edukacyjnych realizujemy na Plenerach.

Ponadto naszymi celami są:

- budowanie oraz integrowanie społeczności filmowców w celu interaktywnego współdziałania. Dzięki wspólnej pracy i wymianie kontaktów między profesjonalistami z kraju i za granicy powstaje społeczność młodych twórców stymulująca rozwój rynku branży filmowej,

- zwiększenie potencjału współpracy uczestników online poprzez stymulację współpracy,

- zdobywanie aktualnej wiedzy w dynamicznie zmieniającej się branży od wybitnych artystów i specjalistów, praktyków z Polski i zagranicy,

- wymiana doświadczeń między uczestnikami różnych specjalności,

- promowanie i edukowanie w duchu ekologicznej zrównoważonej nowoczesnej produkcji filmowej,

- wspieranie, promocja, pomoc w rozwoju kariery młodych twórców poprzez prezentację ich dokonań artystycznych,

- wzmocnienie konkurencyjności i tworzenie nowych platform współpracy (przykładowo - wspomniane wyżej artysta - programista) na dynamicznie zmieniającym się rynku,

- kształcenie nowych umiejętności zawodowych w związku z ciągłym postępem technologicznym: interakcyjność, poszerzona rzeczywistość,

- uczestnicy w domach realizują swoje filmy w trakcie warsztatów konsultując je z wybitnymi profesjonalistami,

-zachęcenie do korzystania z nowoczesnych i ekonomicznych narzędzi do realizacji treści audiowizualnych na błyskawicznie zmieniającym się rynku technologii,

-zwiększenie konkurencyjności polskiego rynku audiowizualnego.

Nasz główny cel to praktyczna realizacja nastawionego na przyszłość programu szkoleniowego ułatwiającego rozpoczęcie kariery.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcami i koordynatorami grup artystycznych podczas Plenerów są najwybitniejsi specjaliści w swojej dziedzinie. Wykładowcami są wybitni twórcy. Do tej pory nasze Plenery swoją wiedzą wsparli: zdobywcy Oscarów: Natalie Portman, Juliette Binoche, Neil Corbould – trzykrotnie nominowany i dwukrotny laureat Oscara, Mia Bays, Zbigniew Rybczyński, Allan Starski, Ewa Puszczyńska i inni znakomici wykładowcy: Andriej Zwiagincew, Lech Majewski, Jan Komasa, Tomasz Wasilewski, Tomasz Bagiński, Marek Koterski, Jagoda Szelc, Michał Sobociński, Kamil Polak, Aleksandra Przegalińska z MIT i wielu innych.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Tematem wiodącym w 2020 roku będzie „Nowoczesna, ekologiczna i bezpieczna w czasach pandemii produkcja filmowa”. Bogactwo i różnorodność naszego programu pozwala uczestnikom na wybranie indywidualnej ścieżki edukacyjnej, a także uczestniczenia w jednej z bogatych tematycznie grupy dedykowanych. Interdyscyplinarność, hybrydowość i bogactwo programu ułatwia dostosowanie go do planowanego przyszłego zawodu, indywidualnych talentów, oczekiwań i aktualnych zawodowych wyzwań. W przeciwieństwie do festiwali filmowych, które bardzo trudno zorganizować w Internecie, warsztaty edukacyjne mogą nie tylko korzystać z bardzo już zaawansowanej techniki komunikacji, ale także budować przyszłościowe rozwiązania dla rozproszonej produkcji filmowej. Liczymy, że tak jak co roku (350 młodych filmowców w 2019), w nowej, onlinowej formule Plenerów wezmą udział przedstawicieli wszystkich kierunków i zawodów filmowych: producenci, scenarzyści, reżyserzy, operatorzy, kompozytorzy, dźwiękowcy, scenografowie, aktorzy, ale także przedstawiciele zawodów, które będą i mają wpływ na przyszłość branży audiowizualnej, technicy, programiści, graficy komputerowi, game developerzy, specjaliści VR i AR, videoblogerzy, youtuberzy, stereografowie.

Plenery to:

· Laboratorium innowacji, gdzie wykluwają się nowe idee w oparciu o to, co ma do zaoferowania przemysł.

· To unikalne warsztaty dla artystów, techników i programistów.

PleneryFilm Spring Open oparte są o trzy filary:

· Edukację w ramach grup twórczych.

· Wykłady skierowane do wszystkich uczestników Plenerów, które wygłoszą wybitni artyści i technicy, których działania i sukcesy wytaczają przyszłą perspektywę rozwoju naszej branży.

· Trzecim filarem do tej pory były projekcje filmowe - na końcu warsztatów jak co roku zrealizujemy wspólną projekcję zrealizowanych przez uczestników filmów, testów czy też internetowych programów.

Chcemy intensyfikować model rozproszonej produkcji filmowej i w tym celu od maja 2020 pracujemy nad wirtualnym studiem filmowym. W największym skrócie będzie on dawał możliwość naszym rozproszonym uczestnikom realizacji wspólnego projektu w wirtualnej scenografii pozwalającej na łączenie scen i wątków w tym samym miejscu pomimo, że są realizowane w zupełnie odległych od siebie miejscach.

AD 1. Grupy Dedykowane:

1. Grupa Animacji, w której uczestnicy będą rozwijać projekty ucząc się różnych metod realizacji pracując na różnych programach.

2. Grupa VR i AR - od 5 lat energicznie zajmujemy się tym dynamicznie rozwijającym się formatem. Pragniemy testować nowe technologie jak na przykład Lightfields Google. Planujemy zrealizować making off z Plenerów w VR i będziemy namawiali naszych uczestników, żeby eksperymentowali z VR w różnych gatunkach jak np. film dokumentalny.

3. Grupa Nowoczesnej Zielonej Produkcji Filmowej- (wirtualnego studia) - filmów realizowanych w środowisku wirtualnym. Przyszłość realizacji filmów fabularnych to budowa systemów pozwalających na łączenie elementów wirtualnych i live w czasie rzeczywistym. Chcemy w zbudowanym przez nas Cinebusie skonstruować w latach 2020-21 wirtualne studio. Jego elementy testujemy już od 2017 jak np. kostium Perception Neutron, jako ekonomiczne rozwiązanie do motion Capture. Od lat staramy się poprawić działanie sektora audiowizualnego patrząc krytycznie na jego poszczególne elementy i dlatego budujemy nasze własne narzędzia, które mają służyć implementacji Nowego Modelu Produkcji. Utrwalony przez lata system produkcji filmowych nie zmienił albo zmienił się w niewielkim stopniu w stosunku do radykalnie zmienionej technologii. Światem wstrząsają kryzysy, produkcją przemysłową rządzi optymalizacja kosztów, a tymczasem w świecie filmu niewiele się zmienia. Rewolucja technologiczna nie miała (albo ma mały) wpływ na system produkcji filmowej, chociaż powinna zwiększyć jego efektywność. W nowoczesnym przemyśle obowiązują trzy zasady nieobecne, albo szczątkowo obecne, w produkcji filmowej: - kontrola ryzyka (Risk management), - produkcja elastyczna (Agile Manufacturing), - zarządzanie i produkowanie odchudzone (Lean Manufacturing). W grupie dyskutujemy o tym, analizujemy powody braku zmian i szukamy nowych rozwiązań. Nie ograniczymy się tylko do teoretycznych rozważań, ale budujemy także własne narzędzia, jakim jest Cinebus, aby strukturalnych zmian dokonywać w praktyce.

4. Grupa Scenariuszowa - skierowana do przyszłych scenarzystów filmowych. W trakcie prac grupy opiekunka grupy będzie konsultowała scenariusze filmów fabularnych uczestników, dzielili się własnymi doświadczeniami.

5. Grupa Filmów Reklamowych – dynamicznie rozwijający się e-commerce to pole dla nowoczesnych rozwiązań językowych. Filmy reklamowe to poligon nowoczesnych technologii AV. Chcemy wprowadzać ich jak najwięcej (AR i VR) do tego typu filmów, ale także kontynuować to, co wydaje się nam ważne, czyli uczulić społecznie naszych uczestników poprzez realizację filmów reklamowych wspomagających charytatywność.

6. Grupa Filmów Dokumentalnych – nowoczesny język opowiadania w tym gatunku filmu. Będziemy stymulowali grupę, aby realizowała filmy dokumentalne także w technice 360.

7. Grupa Teledysków – dla wielu młodych twórców, którzy marzą o realizacji filmów fabularnych, tworzenie krótkich filmów muzycznych jest w stosunkowo bezpieczną i zachęcającą do poszukiwań dziedziną eksperymentów językowych i technicznych. Ad.2) Wykłady: W 2020 planujemy wykłady dotyczące takich dziedzin jak: - psychologia w twórczości, - jak napisać scenariusz, adaptacja prozy do filmów fabularnych. - jak promować projekty audiowizualne, wykłady o pitchingu, - zielona, ekologiczna nowoczesna produkcja filmowa, - jak z sukcesem umieszczać i promować własny utwór audiowizualny w Internecie - wirtualne studio - nowoczesne technologie konkurencją dla zielonych ekranów, jak łączyć osiągnięcia w doświadczeniach VR z rozwiązaniami dla filmów fabularnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zapisy na Plenery są dostępne na stronie www.filmspringopen.eu (po uprzednim założeniu konta na stronie) link http://filmspringopen.eu/pl/zapisz-sie-plenery/

Opłata rejestracyjna w wysokości 200zł

Co roku w Plenerach uczestniczą:

- studenci, absolwenci, pracownicy uczelni artystycznych, filmowych, teatralnych. Młodzi profesjonaliści, przedstawiciele wszystkich kierunków i zawodów filmowych:

- producenci, scenarzyści, reżyserzy, operatorzy, kompozytorzy, dźwiękowcy, scenografowie, aktorzy, ale także przedstawicieli zawodów, które będą i mają wpływ na przyszłość branży audiowizualnej, technicy, programiści, graficy komputerowi, game developerzy, specjaliści VR, Videoblogerzy, Stereografowie.

- młodzi debiutanci, młodzi twórcy, studenci i absolwenci szkół i placówek artystycznych oraz młodzi przedsiębiorcy w sektorze audiowizualnym będący na początku swojej kariery. Czynnie działający w branży audiowizualnej.

- profesjonaliści mogą szkolić swoje umiejętności oraz nawiązywać kontakty w swojej branży w Grupach Twórczych, których tematyka obejmuje szerokie spektrum twórczości audiowizualnej.

ADRESACI: Artyści specjalizujący się w różnych dyscyplinach: filmowych (reżyserzy, operatorzy, aktorzy, scenarzyści, montażyści, specjaliści ds. efektów i cyfrowej postprodukcji), sztuk pięknych (malarze, rzeźbiarze), informatyki (programiści, animatorzy i graficy), sztuk interaktywnych (game developerzy) oraz muzycy (kompozytorzy, artyści dźwiękowcy).

Wykłady Plenerów Film Spring Open są transmitowane na żywo na kanale YouTube Fundacji Film Spring Open https://www.youtube.com/user/filmspringopen

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Plenery Film Spring Open 2020” (ID 1937) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.