01.12.2020 - 04.12.2020

26. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu

Miejscowość Wydarzenia: Przemyśl

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Konkursy

Specjalność: Akordeon, Kameralistyka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.akordeon.org.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu jest imprezą cykliczną organizowaną początkowo rok rocznie, a od 2014 w cyklu dwuletnim w pierwszej dekadzie grudnia. Głównym organizatorem tej imprezy jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Zasadniczym celem Festiwalu jest propagowanie akordeonu jako instrumentu koncertowego, wykorzystywanego zarówno w muzyce klasycznej jak i w rozrywkowej. Impreza ta ma także spełniać funkcje dydaktyczne, dlatego do udziału w niej zapraszane są największe osobistości polskiej i światowej akordeonistyki. Daje ona także możliwość wymiany doświadczeń wśród pedagogów oraz uczniów oraz skonfrontowania wyników pracy. Zasadniczym elementem programu Festiwalu jest konkurs, w którym mogą brać udział akordeoniści we wszystkich kategoriach wiekowych, począwszy od początkujących adeptów gry na tym instrumencie a skończywszy na muzykach zawodowych. Doskonałym uzupełnieniem programu są warsztaty szkoleniowe prowadzone przez zaproszonych profesorów oraz koncerty w wykonaniu najsłynniejszych akordeonistów w Europie. Festiwal dzięki swojemu ogromnemu zasięgowi oraz przyjaznemu dla uczestników konkursu regulaminowi na stałe zadomowił się w kalendarzu imprez akordeonowych. Nie bez znaczenia w zdobywaniu przez tę imprezę prestiżu jest fakt, iż od początku szeroko nagłaśniana jest przez radio, telewizję oraz prasę.

ORGANIZATOR

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu

Adres: ul. Juliusza Słowackiego 91

37-700 Przemyśl

Tel.: +48.16.6783766

e-mail: sekretariat@muzyk.edu.pl

www: http://www.muzyk.edu.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem Festiwalu jest prezentacja oraz promocja osiągnięć i twórczości uczniów i studentów klas akordeonu szkół i uczelni muzycznych z Polski oraz z zagranicy celem popularyzacji akordeonu jako instrumentu koncertowego i estradowego.Zdobyte podczas udziału w festiwalu doświadczenia mają ułatwić kształtowanie wrażliwości i osobowości artystycznej młodych artystów, a także ułatwić start w ich systematycznej aktywności estradowej.Festiwal ma także spełniać funkcje dydaktyczne przez co wpływać na rozwój akordeonistyki i podnoszenie poziomu edukacji na tym instrumencie w Polsce i na świecie. Impreza ta ma także umożliwić młodym artystom bezpośredni kontakt z wybitnymi profesorami i autorytetami akordeonistyki oraz wymianę doświadczeń wśród pedagogów i uczniów oraz skonfrontowania wyników pracy nauczycieli klas akordeonu polskich izagranicznych szkół i wyższych uczelni muzycznych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Uczestnicy konkursu oceniani będą przez międzynarodowe Jury, w którego składzie pracowac będą najwybitnieksi przedstawiciele światowej akordeonistyki. Wśród nich m.in.: prof. Klaudiusz Baran z UMFC w Warszawie, prof. Jerzy Kaszuba z AM w Bydgoszczy, dr Eneasz Kubit z AM w Łodzi, prof. Mie Miki z Japoni, prof. Raimondas Sviackevicius z Litwy, prof. Geir Draugsvoll z Danii, prof. Vojin Vasović z Serbii, prof. Stefan Husong z Niemiec

Wśród zaproszonych artystów, którzy wystapią w Przemyslu jest zespół Bandonegro Tango Orchestra, Paweł Janas, a także Dawid Rydz, Konrad merta i Aleksander Stachowski.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program Festiwalu skonstruowany jest w ten sposób aby mógł prezentować akordeon jako instrument wykorzystywany w różnych gatunkach muzycznych oraz by mógł być skierowany do jak najszerszej grupy odbiorców. Konkurs ma być prezentacją osiągnięć artystycznych uczniów i studentów oraz dydaktycznych pedagogów na wszystkichszczeblach edukacji, a także wymianą doświadczeń pomiędzy nimi. Na program 26 edycji festiwalu złożą się 4 koncerty oraz konkurs akordeonowy w kategoriach dziecięcych, młodzieżowych i studenckich oraz w kategoriach muzyki kameralnej. Program Festiwalu w przyjętej koncepcji ma być wydarzeniem na skalę europejską oraz kontynuacją znakomitych tradycji przemyskiego festiwalu.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Program Festiwalu dzięki konstrukcji i odpowiedniemu doborowi poszczególnych jego punktów skierowany jest do bardzo szerokiejgrupy odbiorców: od miłośników akordeonu i fachowców w dziedzinie sztuki gry na tym instrumencie, poprzez melomanów dofanów jazzu i muzyki rozrywkowej przede wszystkim z terenu całego województwa podkarpackiego oraz środowisk muzycznych zterenu całej Polski.Z kolei regulamin konkursów umożliwia udział w nim uczniów i studentów wszystkich szczebli szkolnictwa artystycznego w Polsce, od początkujących adeptów sztuki gry na akordeonie po studentów uczelni wyższych i muzyków zawodowych. Skierowanie imprezy do tak szerokiego odbiorcy jest, szczególnie dzięki konkursowi, znakomitym przeglądem poziomu kształcenia gry na akordeonie na poszczególnych etapach kształcenia oraz możliwością wymiany doświadczeń wśród nauczycieli i ucznióworaz skonfrontowania wyników pracy pedagogów klas akordeonu. Jest także możliwością podnoszenia wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej szkół artystycznych. Udział uczestników z zagranicy daje szansę na wymianę ww. doświadczeń na poziomie międzynarodowym. Wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na rozwójakordeonistyki w Polsce.Z kolei odpowiedni dobór poszczególnych elementów składowych Festiwalu sprawia, że impreza od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób starszych.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „26. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu” (ID 1940) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.