04.12.2020 - 16.12.2020

Międzynarodowy Kurs Kompozytorski SYNTHETIS

Miejscowość Wydarzenia: Radziejowice

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Kompozycja

Adresaci: Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: https://www.synthetis.pl/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Kolejne edycje Międzynarodowego Kursu Kompozytorskiego SYNTHETIS są powrotem do cennej tradycji warsztatów organizowanych wlatach 80/90 przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, które stanowiły bardzo ważne wydarzenie w środowisku artystycznym icieszyły się zasłużoną renomą międzynarodową.Kurs będzie prowadzony w formie wykładów oraz konsultacji ze światowej sławy kompozytorami w formie stacjonarnej w Radziejowicachmiędzy 4 a 6 grudnia a następnie między 7 a 16 grudnia w formie zajęć online. Dodatkowo przewidziane będą panele dyskusyjne oraz koncert. Tradycyjnie kursy odbywały się w okresie letnim, ze względu na pandemię postanowiliśmy przełożyć ich realizację.Celem Kursu jest podniesienie umiejętności z zakresu kompozycji oraz umożliwienie spotkania młodych kompozytorów z uznanymitwórcami, służącego wymianie myśli, doświadczeń i wzajemnej inspiracji.

ORGANIZATOR

Fundacja "Ogrody Muzyczne"

Adres: Pl. Wilsona 4/77

01-626 Warszawa

Tel.:

e-mail: p.labanow@ogrodymuzyczne.pl

www: ogrodymuzyczne.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Sienkiewicza 4

96-325 Radziejowice

CELE WYDARZENIA

Do głównych założeń Międzynarodowego Kursu Kompozytorskiego SYNTHETIS należy podniesienie poziomu edukacji artystycznej poprzezpodwyższenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności wszystkich uczestników.Ważnym celem jest wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów w bezpośredni sposób przez uczestników.

Rezultatami zadania będzie kontynuacja reaktywowanego renomowanego kursu, będącego miejscem spotkań najwybitniejszych kompozytorów z całego świata, integracja środowiska kompozytorskiego w Polsce, promocja młodych twórców dzięki dokonanym nagraniom oraz zapoznaniem z czołowymi kompozytorami z Polski i ze świata.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

MARK ANDREE

JUSTE JANULYTE

ZYGMUNT KRAUZE

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Planowane działania w ramach kursów:

· wykłady w formie zajęć grupowych w RadziejowicachWykłady będą wynikały z doświadczeń zaproszonych mistrzów oraz potrzeb uczestników. Kompozytorzy będą dzielili się swoimiinspiracjami oraz przekazywali tajniki swojego warsztatu kompozytorskiego. W ramach wykładów przewidujemymożliwość prowadzenia dyskusji oraz pokazów multimedialnych analizowanych utworów .w

· warsztaty w formie zajęć indywidualnych - konsultacji onlinekażdemu z uczestników będą przysługiwały dwa godzinne, indywidualne warsztaty online przeprowadzone miedzy 7 a 16 grudnia.(

· przegląd prac uczestników w Radziejowicach

· koncert prof. Zygmunta Krauzego

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

• Kurs w 2020 roku adresowany jest do studentów studiów magisterskich z zakresu kompozycji oraz absolwentów kierunkówkompozytorskich maksymalnie do 35 roku życia głównie z Polski.

• W kursach biorą udział najlepsi młodzi twórcy aby zakwalifikować się na kurs uczestnicy muszą przesłać swoją biografię i kompozycje,aby potwierdzić swoje kompetencje.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzynarodowy Kurs Kompozytorski SYNTHETIS” (ID 1951) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.