03.08.2020 - 09.08.2020

16. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe

Miejscowość Wydarzenia: Leszno

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Akordeon, Fortepian, Gitara, Jazz i muzyka rozrywkowa, Kontrabas, Perkusja, Saksofon, Skrzypce, Śpiew, Teoria muzyki, Trąbka, Wokalistyka jazzowa i rozrywkowa

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.pro-musica.org.pl

16. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe obywać się będą w Lesznie w okresie od 03.08.2020r. do 09.08.2020r. i skierowane są do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni muzycznych z Polski. Głównym ich celem jest podniesienie kompetencji artystycznych młodych artystów, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności muzycznej oraz ułatwienie młodym uzdolnionym adeptom jazzu kontaktu z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej. Warsztaty będą prowadzone przez wybitnych muzyków jazzowych. Warsztaty będą składać się z zajęć praktycznych prowadzonych w klasach instrumentalnych/ wokalnych oraz wykładów. Każdy z uczestników będzie pracował w zespole typu combo z którym przygotowywać się będzie do Koncertu Finałowego. Warsztaty przyczynią się do podniesienia poziomu polskiej edukacji artystycznej.

ORGANIZATOR

Fundacja Edukacyjna Pro Musica

Adres: Geodetów 1

64-100 Leszno

Tel.: +48.65.5292488

e-mail: info@pro-musica.org.pl

www: www.pro-musica.org.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Narutowicza 69

64-100 Leszno

CELE WYDARZENIA

Głównym celem 16. Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych jest podniesienie kompetencji artystycznych młodych muzyków jazzowych, rozwijanie ich ekspresji twórczej i kreatywności muzycznej, ułatwienie młodym uzdolnionym adeptom jazzu kontaktu z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej. Poprzez realizację zadania Fundacja dąży do: podniesienia wiedzy teoretycznej i praktyczniej uczestników w dziedzinie muzyki jazzowej i rozrywkowej, poszukiwania nowych rozwiązań artystycznych, zwiększenia zainteresowania wśród młodych ludzi muzyką i historią jazzu, wymiany doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami warsztatów, podniesienia kompetencji kulturalnych społeczeństwa, zwiększenia roli kultury w procesie edukacji, tworzenia warunków do rozwijania aktywnej twórczości. Fundacja planuje, że w warsztatach jazzowych weźmie udział 40 uczestników. Głównym i podstawowym rezultatem zadania będzie indywidualny rozwój artystyczny (rozwinięcie ekspresji twórczej i kreatywności) każdego z uczestników. Warsztaty przyczynią się do podniesienia poziomu polskiej edukacji artystycznej. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje: zdobycie nowych umiejętności muzycznych przez uczestników warsztatów , wymianę doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami, nawiązanie kontaktów przez młodych muzyków z wybitnymi artystami polskiej sceny jazzowej, zwiększenie zainteresowania wśród młodych ludzi muzyką i historią jazzu, podniesienia kompetencji kulturalnych społeczeństwa,zwiększenia roli kultury w procesie edukacji, tworzenie warunków do rozwijania aktywnej twórczości. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na rozwój kulturalny społeczeństwa i podniesienie świadomości artystycznej. Zostanie wzbogacona oferta kulturalna Leszna poprzez organizację 4 koncertów jazzowych, w tym Koncertu Finałowego (wstęp na koncerty będzie bezpłatny), jazzowego kina letniego. Ponadto w ramach podsumowania zadania i publicznej prezentacji nabytych umiejętności zostanie wydana płyta z koncertu finałowego w nakładzie 50 sztuk. Tym samym wydawnictwo przyczyni się do promocji warsztatów i muzyki jazzowej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Warsztaty będą prowadzone przez znakomitych wykładowców: Natalia Lubrano - wokal, Paulina Gołębiowska - wokal Piotr Wyleżoł – piano, Maciej Kociński – saksofon, Dawid Kostka - gitara, Jerzy Małek - trąbka, Jarosław Buczkowski - akordeon, Mikołaj Kostka - skrzypce, Max Mucha – gitara basowa/kontrabas, Frank Parker oraz Marcin Jahr - perkusja. Andrzej Winiszewski - historia jazzu, Sekcja rytmiczna, która będzie towarzyszyła na każdych zajęciach w klasie wokalnej. W skład sekcji rytmicznej wchodzą: pianista - Tomasz Jędrzejewski kontrabasista/basista - Żenia Betliński perkusista - Mateusz Maniak

Koncerty towarzyszące:

1. Dawid Kostka Trio feat. Maciej "Kocin" Kociński - Park Satyryków w Lesznie (koncert otwarty)

2. Wyleżoł/Mucha/ Parker - Teatr Miejski w Lesznie

3. Marek Bałata/Dominik Wania - Teatr Miejski w Lesznie Ponadto uczestnicy

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Warsztaty polegać będą na codziennych zajęciach w klasach instrumentalnych/ wokalnych – 3 godziny przedpołudniem, 2 godziny popołudniu oraz 4 wykłady z historii jazzu, których tematem będzie m.in.: historia jazzu, rytm w jazzie, projekcja koncertów jazzowych z omówieniem przez wykładowców stylu, harmonii oraz technik gry. Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów twórczych, będą prowadzone w zespołach – zajęcia typu combo.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Kosztu uczestnictwa w warsztatach wynosi 500 złotych.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „16. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe” (ID 1957) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.