19.11.2020 - 19.06.2021

IV Polsko-Chińskie Warsztaty Muzyczne dla dzieci i młodzieży - edycja online

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Altówka, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://polskochinskiewarsztatymuzyczne.pl/

IV Polsko-Chińskie warsztaty muzyczne to niepowtarzalna okazja do integracji polskich i chińskich środowisk muzycznych. Warsztaty skierowane są do uczniów szkół muzycznych w wieku 8-16 lat grających na instrumentach smyczkowych, zarówno z Polski jak i z Chin. W tym roku Warsztaty będą miały zupełnie nową formułę – przeprowadzimy je w całości w wersji online, udostępniając je następnie za darmo wszystkim zainteresowanym. Planujemy przeprowadzenie 9 wykładów, dotyczących zagadnień wykonawczych gry na instrumencie oraz poświęconych muzyce polskiej, które uczniowie szkół muzycznych będą mogli wykorzystać w toku swojego nauczania. Naszym celem jest przede wszystkim zapoznanie polskich i chińskich dzieci z pięknem polskiej muzyki kameralnej. W ten sposób chcemy promować także polską edukację muzyczną na świecie – udostępniając szerszej niż dotąd publiczności często bardzo potrzebne w nauce gry na instrumencie zagadnienia, takie jak technika gry czy świadome kształtowanie frazy.

ORGANIZATOR

Fundacja Dźwięki Sztuki

Adres: Kaliny Jędrusik 1/8

01-748 Warszawa

Tel.:

e-mail: polapien@gmail.com

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem Warsztatów jest zapewnienie uczestnikom kontaktu z wybitnymi osobistościami świata muzyki klasycznej oraz integracja między młodymi muzykami z Polski i z Chin, w tym roku cel ten będzie realizowany za pomocą wykładów online. Celem Kursu jest podniesienie umiejętności z zakresu sztuki gry na instrumentach smyczkowych oraz umożliwienie spotkania (wirtualne) młodych muzyków z międzynarodowymi artystami, służące wymianie myśli, doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Warsztaty będą też okazją do promowania wybitnych polskich kompozytorów oraz polskiej tradycji kompozytorskiej. Do głównych założeń warsztatów należy podniesienie poziomu edukacji artystycznej poprzez podwyższenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności wszystkich uczestników. W ramach Warsztatów Online uczestnicy zapoznają się z utworami polskich kompozytorów (H. Wieniawski, St. Moniszko), co wpłynie na upowszechnienie polskiej muzyki kameralnej na świecie. Warto dodać, że w ten sposób chcemy promować także polską edukację muzyczną na świecie – udostępniając szerszej niż dotąd publiczności często bardzo potrzebne w nauce gry na instrumencie zagadnienia, takie jak technika gry, świadome kształtowanie frazy, elementy artykulacyjne, sposoby właściwego ćwiczenia gry na instrumencie.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prof. Tomasz Strahl

Anna Skibińska

Prof. Ewa Guzowska

Prof. Szymon Guzowski

Łukasz Błaszczyk

Magdalena Specjał

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

1. Prof. Tomasz Strahl: Zagadnienia wykonawcze techniki prawej i lewej ręki na przykładzie wybranych etiud i kaprysów oraz wybranych utworów kompozytorów polskich

2. Anna Skibińska: Technika gry na wiolonczeli w pierwszych latach nauki.

3. Prof. Ewa Guzowska (w ramach wykładu Ewa Guzowska przeprowadzi fragment lekcji z uczniem, by lepiej zobrazować temat)

a) Najważniejsze zagadnienia artykulacyjne w grze na altówce oraz metody i sposoby doskonalenia techniki prawej ręki.

b) Praca nad dźwiękiem i świadome kształtowanie frazy na altówce w oparciu o wibrację i zmiany pozycji na podstawie wybranych utworów.

4.Prof. Szymon Guzowski ( w tym fragment lekcji z chłopcem lat 8 i lat 15)

a) Detache w nauczaniu początkowym na kontrabasie, jako jedna z najważniejszych i podstawowych technik artykulacji systemem francuskim i niemieckim.

b) Sposoby i metody doskonalenia techniki gry prawej i lewej ręki na kontrabasie na przykładzie Sonaty a-moll H.Ecclesa oraz Romansu S.B.Poradowskiego.

5.Łukasz Błaszczyk

a) Tańce polskie w twórczości H. Wieniawskiego.

b) Kameralistyka Stanisława Moniuszki - mniej znane oblicze mistrza opery.

6. Magdalena Specjał: Umiejętność grania pięknej kantyleny jako zagadnienie techniczne

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

wydarzenie online, dostępne dla wszystkich na pośrednictwem strony internetowej oraz kanału YouTube

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IV Polsko-Chińskie Warsztaty Muzyczne dla dzieci i młodzieży - edycja online” (ID 1968) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.